Våldets evolution

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 2 Okt 2015 2015-10-02
E-post 0

Jag är kvar någonstans i Maghrib vilket inte var riktigt planerat. Den senaste veckan har inneburit mycket snabba lappkast i huvudsak beroende på hur Sverige har agerat i förhållande till Marocko men även utvecklingen i Mali, Syrien och Irak. Allt hänger ihop och hur Sverige nu kommer agera kommer att få följdverkningar och konsekvenser över lång tid och i många avseenden som kanske inte är skönjbart för alla idag. Känslosåsen, både den från utrikesministern och från enskilda journalister, skymmer förmågan till adekvat nyhetsrapportering från huvuddelen av svensk media.

Dagens besked från utrikesminister Margot Wallström köper eventuellt oss lite tid, kanske maximalt ett halvår, men vi närmar oss en punkt där beslut måste fattas. Annars kommer andra fatta dessa beslut åt oss.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Sahel, det vill säga Nordafrika inklusive Sahara, och även Mellanöstern samt länderna i sub-Sahara, är i en nedåtgående spiral där de klanbaserade Boko Haram och Al Quaida samt det mer ideologiskt formade ISIS sätter agendan. Detta även fast det finns tecken på, vilket jag påtalade för mina samtalspartners igår, att nu ser vi hur revolutionens barn äter varandra. Det finns en spänning mellan det mer autonoma Al Quaida och det mer hierarkiska ISIS. Boko Haram ser ut att ha infogat sig i de senares struktur i bland annat Mali. Att kunna ta del av ett dramatiskt skeende, som kommer påverka världen för lång tid framåt, i realtid är en omtumlande upplevelse. Samtidigt ställer det krav på att hålla huvudet kallt och inte dras med i malströmmen av känslor som finns.

Hur detta slutar vet ingen med säkerhet. Det finns positiva krafter – som kan ta oss ur denna spiral. Med oss menar jag Europa och det samlade väst. Vi är i detta tillsammans med hela den region som, mycket på grund av vår oförmåga, riskerar att kastas tillbaka i sitt ursprungstillstånd.

Faller Sahel och Mellanöstern för dessa krafter, faller vi. Faller vi, faller de.

Vi är i detta tillsammans. Och kan bara häva det fundamentalistiska och religiöst motiverade  våldets evolution om vi gör det i dialog och samarbete. Klassisk diplomati, inte den svenska moderna “feministiska” diplomatin, måste till nu. Klassiskt faktabaserat underrättelsearbete och inte dogmatisk ideologi är det som formar basen. Hur det skulle kunna te sig kommer jag återkomma till under hösten förhoppningsvis.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se