Varje krona räknas. Eller?

@ Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 16 Okt 2015 2015-10-16
E-post 0

Den finska regeringen ber EU om nödfinansiering på 120 miljoner euro för kostnaderna för asylsökande. Summan beräknas täcka ett års oväntade utgifter. Främst ska EU-pengarna betala för flyktingslussen som öppnades i Torneå för en ungefär månad sedan. Dessutom har Migrationsverkets utgifter ökat i takt med antalet asylsökande. EU-pengarna är avsedda för akutfall, och ska användas för till exempel mat och hälsovård. De delas ut från en fond som grundades i fjol. Enligt EU-kommissionen finns det ungefär hundra miljoner euro att dela ut just nu, och den summan ska Finland dela på med Sverige, Tyskland och Österrike. Tysklands ansökan ligger omkring 40 miljoner euro.

AMIF-fonden är avsedd för dels akuta åtgärder men har även medel avsatta för repatriering av de som får avslag på sin asylansökan. Sverige sökte i fjol men har inte lämnat in någon ny ansökan för nästa budgetår trots att AMIF-fonden sträcker sig så långt som till 2020.

Hur Migrationsverkets programplanering för den förra programansökan utformades framgår av Slide-sharedokument i slutet av artikeln.

Justitiedepartementet har, vid propåer om Sverige har sökt medel, svarat undvikande på frågan om ansökan överhuvudtaget sänts in och även inte kunnat svara på om hur mycket en sådan ansökan skulle omfatta. Finland ser ut att få bifall på delar av sin ansökan om drygt en miljard svenska kronor. Det florerar uppgifter att   Justitiedepartementet anser att det inte går att söka pengar för det skulle vara för känsligt. 

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Med rådande stress på mottagningssystemet kan det upplevas märkligt att Sverige inte söker de medel som finns att söka och vi måste anta att regeringen och Migrationsverket har en klar tanke med detta minst sagt aparta förhållningssätt till de medel som vi varit med om att avsätta i EU:s budget för asylprocessen.

 

 

Med en statsbudget som för 2015 ter sig mer och mer obsolet borde varje krona eller euro ses som ett välkommet tillskott. Budgeten ser ut att bli tyngre och tyngre för varje dag nu.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se