Vi bygger oss ett apartheidsystem

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 23 Okt 2015 2015-10-23
E-post 0

Den breda uppgörelsen kring flyktingmottagandet bär kompromissens tydliga spår. Den viktiga vinsten att alla kommuner ska ta emot flyktingar betalas med tillfälliga uppehållstillstånd och utökad lista av möjliga rut-tjänster. Det viktiga är att människorna som kommer till Sverige fortfarande är välkomna. Kommunerna som idag är hårdast ansträngda får se ett ljus i tunneln. Tillfälliga uppehållstillstånd är ingen bra lösning och försvårar framförallt för anhöriga att återförenas men det är betydligt bättre än stängda gränser.

Så sammanfattar en av mina partikamrater sex-partiuppgörelsen om migration som fattades idag och presenterades vid en presskonferens på förmiddagen. Han är ganska typisk i sin formulering. Besvikelsen är stor men partimedlemmarna tar den. Aftonbladets ledarredaktion kommer dock sannolikt inte acceptera den. Somar al Nahers reaktion är övertydlig. Hon menar att hatretoriken vann i en första kommentar på Twitter men hennes senare, nedan, är sannolikt väsentligt närmare ett faktiskt utfall. Överenskommelsen omfattar 21 punkter varav de viktigaste är snabbare handläggningstider av asylansökningar och att personer som fått avvisningsbeslut ska skickas hem snabbare, bland annat för att frigöra fler boendeplatser. Uppgörelsen innebär också en tvingande lag för kommuner att ta emot flyktingar samt att rutavdraget utvidgas.

Skärmavbildning från Somar al Nahers Twitterflöde

Skärmavbildning från Somar al Nahers Twitterflöde

Att det är en kompromiss vittnar punkten om lagliga vägar in i EU om. Sverige är ensamma i hela EU att driva denna punkt och det är ett krav från Miljöpartiet som de inte kommer ge upp. Oavsett relevansen eller möjligheterna att få igenom det. Regeringen kommer därför utreda detta själva utan att ha EU:s stöd med sig.

Att på något sätt stänga gränserna eller reglera inflödet ingick inte i dagens överenskommelse vilket gör den tandlös i detta steg. Men det kan komma fler inom kort.

Samtidigt bör vi hålla i minnet att generaldirektören för Migrationsverket konstaterade en brist på 45 000 tillfälliga boenden för resterande delen av 2015. Kommuner, företag och föreningar fått fram sammanlagt 66 000 asylplatser. Landshövding Sven-Erik Österberg har noggrant sökt igenom landet på lokaler som kan användas. Om inte Sverige får fart på repatrieringen av de som saknar uppehållsrätt kommer vi bara ha 19 000 platser, av tillfällig karaktär, för hela 2016. Eller ända tills repatriering börjar fungera samt att bostadsbristen börjar byggas bort. Att så kommer ske under 12 månader är osannolikt då bostadsminister Mehmet Kaplans proposition om förändringar i Plan- och Bygglagen inte nått riksdagen samt att den i sig innehåller komponenter som tvärtom kommer försvåra bygglovshanteringen genom att han bjuder in andra intressenter att kunna överklaga beviljade bygglov än de som tidigare ansågs vara direkt berörda. Nu presenterar regeringen, inom överenskommelsen, att Migrationsverket skall kunna teckna avtal med hyresvärdar längre än sex år vilket i praktiken kommer leda till permanentning av det som idag är tillfälliga boenden.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Alla dessa tillfälliga boenden löper stor risk att permanentas på samma sätt som vi sannolikt, med högre krav på självförsörjning, kommer börja producera enklare bostäder med lägre kvalitet än tidigare i syfte att nyanlända har råd att bo där.

Det är ingen slump att RUT-avdraget utökas då nyanlända har lättast att få sitt första jobb inom denna sektor.

Det är rimligt att anta att dessa bostäder kommer uppföras i utkanter av tätorter och inte byggas i redan etablerade bostadsområden. Vi kommer, för att kunna frigöra platser i tillfälliga boenden, behöva bygga låginkomsttagarghetton. Som då rimligtvis bebos av nyanlända. Om de inte väljer att bo kvar i de tillfälliga boendena som inte ens är avsedda för vistelse under längre tid än några månader.

Vi bygger oss ett apartheidsystem men tjugo år senare. Bakvägen. Och lite elegantare inramning. En etnifierad lågavlönad underklass som bor i särskilda områden. 

Men överenskommelsen idag tar inte hänsyn till de rapporter som nu strömmar in i allt stridare ström till Ledarsidorna.se från såväl Tull som Gränspolis. Det kommer fler. Varje dag. Vi saknar kontroll och och med 19 000 platser till godo för 2016 så borde rimligen dagens beslut vara en uppmjukning inför de hårdare bandage som borde komma inom två veckor. Det kommer ta oss minst femton år innan vi landat i årets kull på ett rimligt sätt. Att säkerställa att de har bostad och arbete för egenförsörjning, om än enkla sådana såsom RUT-tjänster. Och de kommer leva i ghetton. Oavsett vad vi kan tycka om det så är det så det kommer bli nu om vi ska ge alla nyanlända, som får uppehållsrätt tillfälligt eller permanent, möjligheterna till ett nytt liv.

Vad de sedan kommer tycka om att flytta till ett de-facto apartheidsystem, med segregerade boenden, är en annan fråga vi sannolikt får ta där och då. Nu har vi andra problem. Som till exempel hur vi skall hantera alla de övriga som på olika sätt, enligt underrättelser från Levanten och Maghrib, är på väg mot Sverige. I ett antal som gott och väl överstiger de 19 000 boenden vi har ”över” inför 2016.

Ledarsidorna.se gör bedömningen, utifrån källor i framför allt Bryssel, nu på eftermiddagen att överenskommelsen trots sin kärvhet bara är första steget, ett steg att mjuka upp partierna inför det ofrånkomliga. Varför? Det går att inse med viss lätthet. Den räcker inte till. Trots att vi det kommande decenniet kommer vara tvungna att bygga oss ett aparheidsystem. Inte i teorin.

Men väl i praktiken. Och den nyheten, den kommer med stor sannolikhet inte föräras en egen presskonferens.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.