Vid porten

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Söndag 11 Okt 2015 2015-10-11
E-post 0

Polisen beräknar att nästan lika många flyktingar som söker asyl i Sverige, kommer hit utan att söka asyl och i stället försvinner ur systemen. Polisen har inte haft någon möjlighet att kontrollera vilka som kommer till Sverige samt oroas över att de begår brott och utnyttjas som billig arbetskraft. Polisen har klassificerat de senaste veckornas flyktingström som ”särskild händelse”. Varje morgon ska polisens sju olika regioner rapportera in information om flödena av migranter till polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), tidigare Rikskriminalen, för att få en klarare bild rapporterar SVT.

Vi bör fundera något på om pengar är allt. Vissa saker, som tak över huvudet, polisresurser, vård, skola och omsorg för nyanlända kan helt enkelt inte längre köpas för pengar, oavsett om vi använder oss av hela biståndsbudgeten.

Valet av ord i polisens nomenklatur är olyckligt och sannolikt en gång i tiden valt med viss omsorg för det politiskt korrekta.

En politiker vill sällan eller aldrig bli oroad. En särskild händelse i våldsmonopolets värld är inte en oväntad tårta, present, födelsedag eller en vinst på Lotto vilket tyvärr riksdagspolitiker och en hel del ministrar tror. Det är något annat. När polisen går ut med “en särskild händelse” är det dessvärre en hel del journalister som inte heller förstår allvaret i detta begrepp.

Enligt polisens allmänna föreskrifter, FAP 201-1, definieras ”Särskild händelse” som en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse, som innefattar eller kan förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller säkerheten. Föreskrifterna reglerar order och rapportvägar samt en åtgärdskalender för när polisen går in i en höjd beredskap.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Rikspolisstyrelsen operativa ledning har intagit stabsberedskap. Detta vittnar om att det inte är en fotbollsmatch mellan AIK och IFK Göteborg som skall gå av stapeln.

En extrem åtgärd som öppnar för andra att andra lagstiftningar kan kicka in. Som Förfogandelagen. Som regeringsformens andra kapitel, inskränkningar i olika dimensioner. Detta förfaringssätt står i bjärt kontrast mot statsministerns uttalande om att vi har kontroll över våra gränser samt migrationsministerns ord om att vi har situationen under kontroll. Intar våldsmonopolet en höjd beredskap på det sätt de gör nu finns det skäl till det. Oro i samhällskroppen.

Polisen medger att de inte längre har kontrollen. De vidtar mått och steg för detta och höjer beredskapen. Anna Dahlberg, Expressen, sammanfattar läget i landet tämligen väl i dagens signerade ledare.

Vi har just nu en regering som varken vill ta ansvar för att minska söktrycket mot Sverige eller ta höjd för de extraordinära förslag som kommer att behövas om denna situation blir uthållig. När människor upptäcker att regeringen saknar en plan kommer oron krypande. Den rädslan kan i sig utlösa andra slags kriser.

Vi kan fundera något på om dessa ord från Dahlberg och polisens höjda beredskap kan hänga ihop.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se