White flight

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 27 Okt 2015 2015-10-27
E-post 0

Redan förra veckan flaggade rikspolischef Dan Eliasson för ett ökat resursbehov hos polisen med anledning av flyktingsituationen. Nu finns siffrorna svart på vitt i form av en prognos för behoven under de kommande åren. I dokumentet listas att polisens kostnader påverkas av bland annat mer ordningshållning, tillsyn och bevakning, inre utlänningskontroller, övertid och inköp av exempelvis bevakningstjänster. Samtidigt med detta vädjar nu polisen efter efter en lång rad bränder på asylboenden och mottagningar för flyktingar om allmänhetens hjälp. Polisen har fortfarande inga misstänkta. I princip inga tips eller vittnesmål har kommit in.

– Alla som bor i landet måste hjälpa till. Det får inte vara så här, säger Börje Öhman, presschef.

Vi har sedan en tid tillbaka kunnat konstatera att Polisen själva hänvisar skyddsbehövande till medborgargarden då alltför mycket av dess resurser går åt till skydd av asylboenden. Samhällssäkerheten är rubbad. Statens våldsmonopol har tappat kontrollen utanför de 55 no-go zoner som polisen inte längre är närvarande i. Samtidigt kan vi följa Malmö stads beslut om tömning av lägret på Industrigatan som tagits i anspråk, utan markägarens medgivande, av romer. Ett 50-tal EU-migranter och en handfull aktivister har därför samlats utanför stadshuset för att protestera mot det kommande rättelsebeslutet.

– Lägret betyder allt för oss. Det är vårt hem, det är där vi lever och äter, säger Sonia Dumitrus, en av de boende, till TT.

Ledarsidorna.se kommentar: Ett hem äger eller hyr en person som grundregel. Inte ockuperar varför ordvalet är något apart.

Efter att lägret rivits kommer marken behöva saneras till en kostnad av 2,5 MSEK. Enligt uppgifter till SVT kommer markägaren stå för 325 000 kronor, resten kommer belasta Malmö Stad. Som parentes erhåller Malmö Stad årligen 4,4 MDR SEK från det kommunala utjämningssystemet varför saneringskostnaden egentligen belastar oss alla. Beslutet motiveras endast av de hygieniska aspekterna. Markägarens äganderätt är inget som har kunnat legitimera en avhysning då lagstiftningen, den utlovade, fortfarande befinner sig på justitiedepartementet.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

En polis som inte kan garantera den allmänna säkerheten längre utan hänvisar till medborgargarden. En statsmakt, i detta fall representerad av Malmö Stad, som inte längre honorerar eller hänvisar äganderätten i sina beslut. En regering som drar bokstavligt talat benen efter sig i en rad brådskande ärenden. Allt från förstärkning av fastighetsägares möjligheter att freda sin mark från olovlig bebyggelse, lagstiftning för att bekämpa terrorresor över till att justitieminister Morgan Johansson nu aviserar att han behöver ett år på sig för att effektuera förra veckans migrationspolitiska överenskommelse.

Samtidigt som nya rekord slås varje vecka av nyanlända asylsökande som kommer sakna tak över huvudet.

Lite väl mycket av den politik som förs från justitiedepartementet präglas av oförmåga, ovilja och handlingsförlamning. Den börjar snart balansera på att bli samhällsfarlig. Och nästa steg, om medborgarna börjar uppleva att de tvingas ta rättvisa och skydd i egna händer, kommer det få ett direkt genomslag på viljan att betala skatt. Vi kan snegla på Grekland för att få en ledtråd i vilken riktning det skulle kunna föra oss. Även vad en så kallad “white flight” eller kapitalflykt kan innebära. Tendenserna finns. Samtalen finns.

Stefan Löfven har mycket att tänka på dessa dagar. Han har tänkt rätt länge nu. Snart borde den anslagna tiden för tankeverksamhet rimligen vara över och ersättas av fast ledarskap.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se