Blockerad

  • Lördag 21 Nov 2015 2015-11-21
E-post 0

EDIT kl 10:20

Utrikesministerns presskontakt, via ombud, låter nu meddela att blockeringen skett “av misstag”.

Denna förklaring är dock orimlig då det antal steg, och kontrollfrågor, som Twitter kräver för blockering är så pass många att det krävs en medvetenhet.

Ledarsidorna.se förutsätter att inte fler journalister utsätts för detta samt att något parti låter Konstitutionsutskottet granska utrikesministerns agerande i frågan. Att blockera på Twitter kräver medvetenhet samt att detta i detta fall är att se som ett ingrepp i informationsfriheten som regleras i vår konstitution, Regeringsformens 2:a kapitel, första paragraf andra stycke.

Skärmavbildning Regeringsformen

Skärmavbildning Regeringsformen

Utrikesministerns handlag bör granskas.

SLUT EDIT

FN:s säkerhetsråd har innan midnatt enhälligt antagit ett franskt resolutionsförslag som ger FN medlemsländer rätt att vidta “alla nödvändiga åtgärder” för att bekämpa den så kallade Islamiska Staten, IS. Resolutionen uppmanar FN:s 193 medlemsländer att “förstärka och koordinera” sina insatser för att förhindra och trycka tillbaka terroristattacker utförda av grupper med band till IS, al-Qaida med flera extremistgrupper. Det är numera mycket ovanligt att dem fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, bland dem USA och Ryssland, lyckas enas om resolutioner i rådet.

Skärmavbild länken från regeringen.se till utrikesministerns Twitterkonto.

Skärmavbild länken från regeringen.se till utrikesministerns Twitterkonto.

Margot Wallström har uppenbarligen uttryckt sitt stöd för detta men då ingen pressrelease kan återfinnas kontrollerade Ledarsidorna.se utrikesministerns officiella Twitterkonto, som länkas från regeringens officiella hemsida, för att nu kunna konstatera att Sveriges utrikesminister blockerat Ledarsidorna.se.

En remarkabel åtgärd att blockera en journalist med presslegitimation. Om nu presskontakten vill kontrollera detta kan han, det är en han, med viss fördel kontrollera vem som har Unionens presslegitimation med nummer 325 0288 7716. Unionen är, vid sidan av Journalistförbundet, de enda som kan utfärda internationella presslegitimationer i Sverige.

Att blockera ut media, och medborgare, från information är en tämligen apart åtgärd för en demokratiskt vald regering.

Tror du inte på informationsfrihet för vissa så tror du inte på informationsfrihet alls.

Den travestin kan med viss fördel nu tillämpas på regeringen i allmänhet och utrikesminister Wallström i synnerhet.

 

Skärmavbildning av utrikesministerns officiella Twitterkonto, länkad från regeringens hemsida. Avbildningen togs kl 07:40 idag.

Skärmavbildning av utrikesministerns officiella Twitterkonto, länkad från regeringens hemsida.
Avbildningen togs kl 07:40 idag.

Övriga kommentarer är numera överflödiga. Utrikesministerns syn på kritik och demokrati talar sitt eget språk genom hennes handlingar.

Stöd gärna Ledarsidorna.se fortsatta grävande i Utrikesdepartementets arkiv med anledning av denna blockering genom en donation.  Blockeringen i sig tyder på att ytterligare granskning av utrikesministern kommer krävas.

Granskningen har bara börjat av Margot Wallström. Nu fortsätter den med ytterligare intensitet efter detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se