Breaking news: The tide is turning – tidvattnet vänder

  • Söndag 8 Nov 2015 2015-11-08
E-post 0

Svensk version:

Under gårdagskvällens 40 – års jubileum för att högtidlighålla ”Den Gröna Marschen” i Marocko genomfördes en stor demonstration utanför MINURSO:s kontor. Trettiotusen Sahrawis, eller västsaharier, demonstrerade mot FN:s passivitet och deklarerade att de accepterade Marockansk överhöghet efter det att kungen av Marocko låtit offentliggöra de investeringar han avsåg genomföra i Västsahara.

Kungen höll sitt tal i Västsahara vilket var psykologiskt viktigt ur fler perspektiv. Dels att han gick Sahrawis till mötes på deras eget territorium, dels markerade han sin överhöghet.

När kung Mohammed VI passerade i sitt fordon skanderade de protesterande att de stod bakom den av kungen föreslagna planen för autonomi och självstyre.

English version below:

During the 40th anniversary festivities honoring the memory of the Green March in Morocco a demonstration took place outside the office of MINURSO, the UN High Representative responsible for the West Saharaian conflict.

Sahrawis, or western saharans, protested against the lack of UN efforts and ability to get out of the stalemate. They asked for more progress and declared the loyalty to the kings proposal on autonomy as well as the support for the proposed investments in Western Sahara.

When the King passed through, by a coincidence, the protesters chanted:

“Life to the King”

and that they where all for the autonomy plan.

The speach of the king, held in Western Sahara, was important from several perspectives. He showed that he did walk the half way himself, adressing Sahrawis on their own home ground on their terms as well as he clearly marked that he will not give in the Moroccan claim of sovereignty over the territory.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se