Brothers in arms

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 14 Nov 2015 2015-11-14
E-post 0

English version is published in the end of the article.

Hela den fria västvärlden, liksom Ryssland och många andra länder i arabvärlden, står sida vid sida med Frankrike i dag av sorg och förtvivlan.

Foto: AFP

Foto: AFP,  President Francois Hollande med Kung Mohammed VI

Den första arabiska ledare att uttrycka sina kondoleanser och stöd var inte överraskande, kung Mohammed VI av Marocko.

De historiska banden mellan länderna går århundraden tillbaka. Marocko har, särskilt sedan bombdåden i Casablanca 2003, ett nära samarbete med Frankrike i kampen mot terrorism och religiös extremism..

Frankrikes president Francois Hollande har förklarat undantagstillstånd och tre dagar av landssorg efter attackerna i Paris  som lämnade minst 148 människor döda.

Franska polisen uppger nu att 100 människor dödades av beväpnade män i en konsertsal i Paris, andra sköts till döds på en restaurang och dog i självmordsbombningar i närheten av landets största fotbollsstadion. Dessa dåd utgör den värsta terroristattacken i landets historia.. Åtta angripare är döda, varav sju dödade sig med självmordsbälten fler kan fortfarande vara på fri fot, sade åklagare.

Marocko är ett icke-oljeproducerande land som nästan dragits med i vad som hände med de andra arabiska nationerna under den våg som kallas ”den arabiska våren”. Men kunnat stå emot. De har, som i praktiken enda land, lyckats fånga den arabiska vårens protester och ilska till positiv energi och försoning. De arbetar idag vidare med reformerna tillsammans med icke-statliga organisationer som för att upprätthålla rättssäkerheten genom att skapa en miljö där muslimer, judar och kristna kan samexistera.

Frankrikes president Francois Hollande lovade att vara hänsynslös mot eventuella angripare och medbrottslingar som ännu kan vara vid liv. Han kallade attackerna för barbari, vilket är lätt att instämma i och han lovade,

” Vi kommer att leda kampen. Vi kommer att vara skoningslösa”

Frankrikes folk och president kommer finna att de i detta har stöd från arabvärlden. I första ledet står en gammal allierad. Kungen av Marocko.

 

English version below:

The whole free western world, as well as Russia and many other countries in the arab world, stand side by side with France this day of mourning and despair.

Foto: AFP

Foto: AFP, President Francois Hollande with king Mohammed VI

 

The first arab leader to express his condolences and support was, not surprisingly, king Mohammed VI of Morrocco.

In a letter  to his French counterpart Francois Hollande, King Mohammad VI express his deep condolences to the French people reaffirming that Morocco stand ready to support France against terrorism.

The historical tight, and friendly, ties between the countries goes centuries back. Morocco has, especially since the Casablanca bombings 2003, had a close cooperation with France in combatting terrorism and religious extremism. Under the leadership of King of  Morocco has become a stakeholder in global responsibility committed to economic and social development, peace, international and inter-cultural cooperation anchored in  tolerance towards all the abrahamic faiths .

A non-oil-producing country that almost witnessed what happened to the other Arab nations during the wave of the Arab Spring yet did not regress. They transferred the Arab Spring’s protests and anger into positive energy and reconciliation between the government and the people. They worked on the reforms and labeled them as a need for both the King and the citizens instead of entering the country inside a dark hole. he Nation has number of NGOs working actively to maintain the rule of law by creating an environment where Muslims, Jews and Christians can coexist in peace.

French President Francois Hollande has declared a state of emergency and three days of state mourning after multiple bomb and shooting attacks in Paris left at least 148 people dead. French police say around 100 people were killed by gunmen in a concert hall in Paris as others were shot dead at a restaurant and died in suicide bombings near the country’s largest soccer stadium. The multiple attacks in the French capital late November 13 constituted the worst terrorist attack in the country’s history. Eight attackers also are dead, seven of whom killed themselves with suicide belts, and more militants may still be at large, the prosecutor’s office said.

French President Francois Hollande vowed to be ruthless with any attackers and accomplices who remained alive. Calling the attacks an ‘abomination’ and ‘barbarism,’ he vowed, ‘We will lead the fight. We will be merciless.’

He will find support for this task in the arab world. And first in line he will find an old ally. The king and people of Morocco.

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se