Daesh

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Söndag 15 Nov 2015 2015-11-15
E-post 0

Anders Lindberg, Aftonbladet, skriver idag på ledarplats att IS agenda är att splittra västs samhällen. Det finns en hel del att säga om den ledartexten. Ledarsidorna.se kommer från och med dagen endast undantagsvis använda begreppet IS, den Islamiska Staten, utan istället använda begreppet Daesh. Arabiskans Daesh betyder, fritt översatt, en samling bigotter som avser tvinga fram sin vilja med olika medel. Det kan även användas som förolämpning.

Att göra som Lindberg och andra, använda sig av IS som term, är att erkänna denna organisations mål. Att spela på deras planhalva genom att vi accepterar deras territoriella anspråk. I arabvärlden används termen Daesh då de flesta ser denna organisation som en ren terrororganisation. Inte som en stat. Vi bör ta lärdom av detta och även vi ställa oss på den sidan i konflikten. Daesh syfte är just att bli erkänd som en legitim stat med ett territorium som till en början sammanfaller med Kalifatets.

Daesh drar nytta av att Islam är en decentraliserad religion utan något egentligt sammanhållande religiöst överhuvud som till exempel den katolska kyrkans påve. De spelar medvetet på detta och använder sig av bilden av en Kalif för att ena en splittrad religion. De utnyttjar helt enkelt det känslomässiga vakuum som bildats genom det ottomanska imperiets kollaps som var det närmaste det ursprungliga kalifatets utbredning.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Det andra vi kan fundera på är Lindbergs slutsats om det är splittring av samhället som är målet. Snarare borde han kommit fram till att det är ett medel för att uppnå något annat. Större. Att splittra ett samhälle längs etniska och religiösa markörer är inte stort nog för Daesh långsiktiga mål. Däremot att stressa sönder det. Ingenting sker av en slump för denna organisation som är extremt hierarkiskt uppbyggd att de agerar som de gör nu. De är inte omedvetna om att västs välfärdssystem börjar knäa under pressen av migranter. Inte bara i Sverige ser vi hur ekonomiska ramar nu överskrids, personalbristen är skriande och såväl Polis som Migrationsverk och socialtjänster balanserar på kollapsens rand. Situationen är inte lika illa i övriga europeiska länder men inte långt ifrån i vissa fall. Vi bör reflektera något över vad som skulle hända med alla dessa system om ett motsvarande koordinerat attentat skulle genomföras i Stockholm en fredagskväll.

Dessa system, och våldsmonopolet, skulle knäckas med den belastning som nu ligger på hela den svenska samhällskroppen. Knäckas dels av resursbrist, dels av medborgarnas förlorade förtroende för staten. Förlorat förtroende för staten brukar innebära minskad vilja att betala skatt till vårt gemensamma. Med känt resultat.

Vi kan fundera på vad som skulle hända om vi till slut förlorade tron och respekten för våldsmonopolet. Lindberg, och Aftonbladet, bör istället för att fastna i Daesh taktik istället försöka dra ut tankelinjerna lite. Både tränga in i Daesh tankevärld men även ta del av all den forskning som finns på området. Både den som finns och den som kommer presenteras i närtid. Att se till vad Daesh har för slutmål.

Som det är nu spelar Lindberg sannolikt ofrivilligt på Daesh planhalva. Dels genom att erkänna dem som stat genom att använda deras eget begrepp, dels genom att tro att det är det lilla målet – att få oss splittrade mellan olika etniska grupper. Han går i samma fälla som George W Bush gjorde i relationen till Usama bin Laden. Förstärker deras eget begrepp. De vill få oss ur balans och slutligen krossa våra statsbildningar, etniska konfliktlinjer är bara ett verktyg av flera som de använder sig av.

De vet att om de stressar sönder våra statsbudgetar, vårt våldsmonopol och våra välfärdsstystem genom våld och hot om våld så bereder de vägen för att vi sedan kommer, ofrivilligt och omedvetet, hjälpa dem med att göra resten av jobbet själva.

Att krossa. Daesh.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se