Den nationelle samordnarens framtid

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Måndag 16 Nov 2015 2015-11-16
E-post 0

– Det förebyggande arbetet mot radikalisering och rekrytering som Mona Sahlin utför måste fortsätta. Vi ska inte avsluta det arbetet, men frågan är om det kommer att ske inom nuvarande former eller inom ramen för en myndighet,

Detta säger Anders Ygeman i en intervju i Dagens Nyheter angående det tidsbegränsade uppdraget som regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Besked väntas komma under 2016.

Mona Sahlin har tidigare signalerat ut att hon gärna ser sig själv arbeta vidare med detta men Sahlins framfart har präglats av en flack inlärningskurva och mängder av motsägelsefulla slutsatser. En av de märkligare slutsatserna som hennes stab framfört, på ett heldagsseminarium i Uppsala med bland annat säkerhetspolisen närvarande, var att eftersom ADHD som diagnos var överrepresenterad vid de Göteborgskvinnor som anslöt sig till Daesh så kanske medicinering var ett alternativ. Överlag har Sahlin, i slutna rum, under den här perioden fått se sig tillrättavisad av höga chefer på Säpo och av internationellt erkända experter. Det är väl känt att Sahlins relation med experter och relevanta forskare är ansträngda idag. Hennes annars mest substantiella resultat, en telefonlina för oroliga anhöriga till radikaliserade unga, är inte heller oomtvistad. Inte heller hur detta sedan landat i, bland annat, huvudstaden.

Ledarsidorna.se mötte Mona Sahlin i en debatt i SR Studio ett i detta ärende tidigare i år.

Abdi-Nur Isse blir den första samordnaren mot våldsbejakande extremism i Stockholm.  Abdi-Nur Isse har tidigare arbetat som enhetchef socialförvaltningen i Rinkeby-Kista. Han är även ordförande för Somaliska riksförbundet.  Isse är känd som en lojal och kompetent medarbetare men här ser vi hur den politiska nivån bygger in etniska konflikter redan från början i arbetet mot våldsbejakande extremism. Den somaliska diasporan rankas internt gruppen nyanlända lägst av alla samtidigt som Isse kommer från en region där Maliki jurisprudence, eller Korantolkning, är predominant före de andra. Somalia domineras istället av Shafi. Shafi är den korantolkning som ligger närmast Muslimska Brödraskapets ideologi och ses inte med blida ögon av till exempel Hanbali, som dominerar den arabiska halvön, eller Maliki, som dominerar Nordafrika. Istället för att Stockholms stad valde en neutral part har den politiska nivån valt sida i ett arbete som kräver just neutralitet för att lyckas.

Den politiska nivåns okunskap om de interna spänningarna inom Islam och mellan muslimer och arabisktalande kristna slår igenom i alla åtgärder som de vidtar. Kulturminister Alice Bah Kuhnke är ett annat exempel på fumligheten. Eller är det medvetna ställningstaganden?

När det sedan kommer till om arbetet skall institutionaliseras är det rimligt att ställa sig frågan om det skall ske i en ny myndighet eller inte. Det finns idag myndigheter och institut som ligger nära detta arbete. Forum för levande historia är ett exempel, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett annat. Att möta denna utmaning med ytterligare en myndighet upplevs som något av överkurs istället för att nyttja befintlig struktur. Huruvida Sahlin kan tänka sig att halka ner ytterligare ett pinnhål i maktstrukturen är tveksamt.

Att rapportera till en Generaldirektör är inte lika fint som att rapportera direkt till regeringen. Prestigen som omgärdar detta uppdrag, och som individuell drivkraft, skall inte underskattas. Titeln “Nationell samordnare” öppnar dörrar till maktens om den är självständig. 

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Slutligen Sahlin som person. Om hon är den av alla svenska medborgare som är bäst skickade att permanenta detta. Att en permanentning bör ske är nog de flesta överens om men frågan som skall ställas är om de personliga egenskaperna är de rätta. Utöver den flacka inlärningskurvan har Sahlin en lång historia av förnekelse av fakta bakom sig. Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot, varnade i åratal för det hedersrelaterade våldet. Att sådant fanns förnekades i det längsta av Mona Sahlin som även var med och manövrerade ut Pekgul för att ”hon var för jobbig som pratade så mycket om detta”. Förnekandet fortsatte ända tills morden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi. Efter dessa valde Sahlin att ställa sig i främsta ledet mot denna företeelse och i detta så sade hon att hon varit naiv tidigare men nu skulle det bli andra bullar av det.

Naivitet bör sannolikt inte vara ett drag som skall tillåtas genomsyra fortsatt arbete.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se