Ett extra toppmöte i raden av extra toppmöten

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Måndag 23 Nov 2015 2015-11-23
E-post 0

Källor nära EU-kommissionen rapporterar fortlöpande till Ledarsidorna.se om hur den gemensamma migrationspolitiska utmaningen utvecklas. För närvarande förbereds ett extra stats- och regeringschefsmöte till söndagen den 29 november. Datumet är i skrivande stund inte bekräftat, inte heller vilken stad som det kommer hållas i. Bryssel står i dagsläget under ett förhöjt hot samtidigt som påfrestningarna på Paris efter terrordåden är omfattande. Till det kommer den logistik, i form av ledig hotellkapacitet, fogas. Men toppmöte kommer det bli, den enda fråga som skall avhandlas är angelägnare än någonsin.

Det kan heller inte uteslutas att toppmötets deltagare utökas med en 29:e deltagare. Turkiet. Som råkar vara huvudperson.

Mötet kommer avhandla finansieringen av de flyktingläger som Turkiet erbjudit sig att organisera och där EU lovat att ställa upp med 3 MDR € eller 29,3 MDR SEK. Utöver detta kräver Turkiet visumfrihet för turkiska medborgare för resor inom EU samt tillgång till hela eller delar av den inre marknaden. Sveriges del, som skall betalas utöver de medel som avsatts ur EU-budgeten, ligger på exakt 76 629 947,27  € eller cirka 685 miljoner svenska kronor enligt dokument Ledarsidorna.se tagit del av. Hänsyn har då tagits till BNI, redan mottagna flyktingar, arbetslöshet, bostadsmarknad, arbetsmarknad och mycket annat. Finland landar på 35 488 940,55 med sin svagare ekonomi emedan Tyskland förväntas bidra med lika mycket som EU tar ur den gemensamma budgeten för ett av åren. Hela 534 384 810,63 €. Den rabatt på medlemsavgiften, som bland annat Sverigedemokraterna framfört som krav, är dessutom omöjlig att få igenom inom liggande budget som sträcker sig fram till 2019.

Som svensk jämförelse motsvarar vår del det 75 procent av vad Sverige lägger på riksdagen och partistödet eller något mer av statens utgifter för presstöd och EU-information.

Hur regeringen kommer hantera denna ”oförutsedda utgift” är i dagsläget oklart men det som ligger närmast till hands är att omfördela medel ur biståndsbugeten. Att finansiera ett flyktingläger i Turkiet eller i Syrien under turkiskt styre är så nära vi kan komma bistånd inom migrationsområdet. Regeringen låter på sin hemsida förstå att i budgetpropositionen för 2016 ökar biståndsramen med nära tre miljarder kronor på grund av höjd BNI och ett extra tillskott på 886 miljoner kronor. Med EU:s krav kommer därmed i praktiken hela 2016 års tillskott redan vara uppätet.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Detta är den enda fråga som kommer att avhandlas. Sveriges begäran, om att ta del av omfördelningstalen, kommer inte att avhandlas och vi har inte heller längre någon större tyngd inom migrationsområdet.

Vårt arbete, med att moderera fram en gemensam process med ordning och reda, har inte visat sig lyckosamt. Vi är därmed mer beroende än någonsin att vi kan komma till ett avslut med EU:s finansiering av Turkiets krav på ekonomisk motprestation. 

När väl det system och den process Sverige varit drivande i tillsammans med Tyskland förhandlats fram så visar det sig att den kollapsat med en gång när den utsattes för tryck. Och Erdogan har trumf på hand. Han sitter med händerna på kranen och han vet att EU knäar mer och mer för varje vecka. Han har hitintills inte höjt sin prislapp nämnvärt men det kan inte uteslutas att han kan komma att kräva ett sockrat bud om EU eller någon av EU:s medlemsstater börjar obstruera om villkoren. Oavsett de ekonomiska villkoren.

Ett extra toppmöte i raden av extra toppmöten……

 

EDIT 20:45

Donald Tusk går nu ut formellt och kallar EU samt Turkiet till extra toppmöte.

Skärmavbild 2015-11-23 kl. 20.35.38

SLUT EDIT.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se