Ett folk på marsch

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 7 Nov 2015 2015-11-07
E-post 0

Idag högtidlighålls 40-årsjubileet av den ”Gröna Marschen” i Marocko genom att kung Mohammed VI håller sitt tal från provinsen. Den ”Gröna Marschen” var en koordinerad strategisk massdemonstration den 6 november 1975 när Marocko gjorde anspråk på den forna kolonin Spanska Västsahara. 350 000 obeväpnade marockaner slog följe med 27 000 soldater. Den sjätte november är på alla sätt en stor dag i såväl Marocko som Västsahara och jubiléet är stort. I år deltar bland annat fotbollsspelaren Maradona för att visa sitt stöd till Marocko.

Västsahara, som bebos av folkgruppen Sahrawis, är dessvärre än idag ett omtvistat territorium. Ett territorium där Polisario gör anspråk på dels överhöghet, dels självständighet. Marocko å sin sida har erbjudit en långt gående autonomi men detta har refuserats av Polisario från lägret i Tindouf, Algeriet. Hur förhållandena i lägren egentligen är finns det idag inga säkra uppgifter om längre. Polisario vägrar MINURSO tillträde till lägren samtidigt som OLAF, EU:s antikorruptionsmyndighet, avslöjat omfattande biståndsbedrägerier samt att de uppgifter som Polisario uppger om antalet som lever i lägren inte visar sig stämma. Detta, och den dokumenterade slavhandeln, människo- samt narkotikasmugglingen stöttas av bland annat Algeriets militär. Algeriet anses av flera bedömare vara en av världens mest repressiva stater.

Vid talet idag, som genom att det hålls på Västsaharisk mark, kommer kungen att meddela en rad med satsningar på dels infrastrukturområdet men även vård, skola, omsorg samt fortsätta arbetet med mänskliga rättigheter. Marocko har, likt andra länder i regionen, precis startat denna långa resa och har långt kvar men ett exempel på hur långt de kommit sedan den nya konstitutionen antogs 2011 är att i december kommer den första pan-arabiska kvinnokonferensen att hållas i huvudstaden Rabat. Konferensen är en officiell FN-konferens och faller under UNDP:s, FN:s biståndsorganisation, delade värdskap.

Konflikten över Västsahara är lång. Det förekommer inga regelrätta strider längre men den är i allra högsta grad närvarande i Marocko och i Västsahara. Dagens steg till en lösning och en försoning är dock intressanta. Kung Mohammed sänder ut ett antal mycket viktiga signaler:

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Västsahara är ett territorium under Marockansk överhöghet men kommer få en särställning med en mycket långt gående autonomi i linje med de utfästelser som kungen gjorde 2007. Utfästelser som måtte FN:s Säkerhetsråds gillande men refuserades av Polisario. Idag har allmänna, och godkända, val hållits av de Sahrawis som lever på territoriet och dessa bemannar idag de lokala parlamenten och administrationerna. För att visa att Marocko menar allvar med programmet som lanserades 2007 satsas 1,7 miljarder USD i såväl motorvägar men även den afrikanska kontinentens största anläggning för förnyelsebar energi, vindkraftparken i Tarfaya beräknas kunna leverera 300 Megawatt.

Det borde därmed vara relevant att ställa Polisario mot Marocko nu. Vad som är att föredra för de Sahrawis som lever i Västsahara men även för oss i Europa. Marocko utför troget sin väktartjänst i söder åt oss. Dess kamp mot IS och Al Quaida har besparat Danmark minst ett terrorattentat på dansk mark vad vi vet.

Om vi vill se ett instabilt och i allra högsta grad korrupt Polisario, utan omvärldens insyn, som kontrollerar territoriet med kopplingar till Al Quaida eller om vi vill ha ett autonomt Västsahara under Marockansk överhöghet med stabilt investeringsklimat.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se