Hårdare tag är att vänta

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 28 Nov 2015 2015-11-28
E-post 0

Följer en nyhetskonsument endast medias återrapportering skapas lätt intrycket att det migrationspolitiska beslutet, att lägga sig på EU:s miniminivå, redan fått effekt. Från de bilder som vi kan se skapas kanske ännu mer en uppfattning att nu är det lugn och ro igen i migrationssystemet och att det nu är främst kvinnor och barn som anländer. Ingenting kan vara mer felaktigt. Ledarsidorna.se får löpande rapporter från enskilda polismän, yttre befäl, anställda vid Migrationsverket och socialförvaltningar samt volontärer om veckan som varit. Vi befinner oss fortfarande på fel sida kollapsens gräns.

Vid statsministerns besök i Malmö, vid mässan, rapporteras om att Migrationsverket ”rensat upp” i timmar för att presentera en så ordnad bild som möjligt. När statsministern besökte migranterna vid mässan hade antalet minskat till runt 600 från toppnoteringen 938 personer. Som delat på sex toaletter. Misären var bara timmarna innan total. Vad statsministern sedan fick se var just barnfamiljer. Orsaken är enkel då marknadslagarna gäller även flyktingströmmarna. De privata anläggningsboenden som fortfarande har kapacitet vill inte ta emot barnfamiljer. Dessa kräver för mycket yta. Det är enklare att ta emot ensamkommande män som kan stuvas in i allt mer förtätade boenden. Mer kronor per kvadratmeter helt enkelt. Och även detta ger effekter.

EDIT 2015-11-29 kl 07:20

Även Aftonbladet rapporterar nu om förhållandena på Malmö-mässan

SLUT EDIT

Multikultur är mer än ”Klapp och klang” och de kulturella skillnaderna i människosyn blir tydliga när större grupper utsätts för stress och tristess. Som trauman efter en lång flykt som landar i ett trångt boende utan personal och utan sysselsättning om dagarna. En kvinna tvingades ta skydd i sitt rum när en grupp män hotade att våldta henne och döda hennes tonåriga son, enligt en polisanmälan. Händelsen inträffade på onsdagskvällen på ett asylboende i Kramfors kommun, skriver Allehanda.se. Bakgrunden ska vara att männen anser att kvinnan begår en brottslig handling och bör straffas när hon befinner sig i Sverige utan någon man, skriver Allehanda.

Bara för att en flykting passerar gränsen så betyder det inte att våra värderingar, och vår grad av sekulärt beteende, inträder som ett trollslag. Det tar år att förstå en ny kultur och vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Att i Sverige lyder alla under en och samma lag och inte klanbaserade uttolkningar av en rätt som växt fram i en annan världsdel.

Huruvida statsministern, som enligt uppgift nu börjat försöka inifrån bryta igenom den bubbla hans stab byggt upp runt honom, är medveten om detta är inte klart i dagsläget. Han tillåts inte att träffa egentligen någon från världen utanför på tu man hand utan att ha någon av statssekreterarna, stabschefen eller politiskt sakkunniga med sig. Personer som rapporterar tillbaka till den grupp som hitintills haft den största påverkan på statsministern.  Men ytterligare hårda tag är i händelsernas linda nu. Pressen som de ensamkommande pojkarna från främst Afghanistan utgör på Migrationsverk och kommuner är uppenbar och det är några faktorer som sammantaget tyder är i begrepp att hända. För nu är det snart inte bara fullt i systemen. Allt fler kommuner, nu senast Ludvika, stoppar helt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens beslut kan du ta del av som inbäddat dokument i slutet av artikeln.

Afghanistans president Ashraf Ghani besöker Stockholm nästa vecka. Diskussioner om ett återtagandeavtal med den afghanska regeringen, som ska hjälpa flyktingar därifrån att ta sig tillbaka till hemlandet, har redan inletts, enligt utrikesminister Margot Wallström.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Inledningsvis var besöket endast avsett att sträcka sig över ett knappt dygn för att signera biståndsavtalet enligt källor i Kabul och på UD men Sverige har agerat nu på ett sådant sätt att president Ghani vackert får finna sig i att besöket får en helt annan utveckling än han tänkt sig. Borta är den gode, tidigare så förbehållslöse, givaren. På andra sidan bordet kommer han möta en väsentligt mer bister motpart. Ghani är numera fullständigt medveten om att Sverige kommer kapa minst 30 procent av sin biståndsbudget till förmån för migrationskostnaderna. Skall Ghani kunna ha med sig några pengar hem till Afghanistan kommer han även behöva ha med sig ett antal barn i olika åldrar. I varje fall på pappret. Sverige kommer kräva en motprestation från Afghanistan och regeringen har, mycket skickligt, börjat förbereda opinionen på detta genom biståndsminister Isabella Lövins fokus på de kvinnor som finns kvar i Afghanistan.

Det finns goda skäl att förvänta sig fler dramatiska åtgärder från regeringens sida. Åtgärder som med stor sannolikhet kommer innebära, om de genomförs, att vi efter nyåret har antingen en minoritetsregering med endast ett parti eller helt har bytt ut hela Lag Löfven till ett annat. Inklusive lagledare.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se