Honungsfällan

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 3 Nov 2015 2015-11-03
E-post 0

Under tisdagskvällen, den 3 november, kommer demokratiminister Alice Bah Kuhnke att besöka Sofo:s nya transitboende. Trycket på boendet är högt och behovet av hjälp är fortfarande stort. Merit Wager beskriver boendet närmare på ”Det Goda Samhället”. Boendet startades av Islamic Relief och Katarina församling och är en vandrarhemsliknande verksamhet i ett bostadshus på Södermalm i Stockholm. Plats för 45-50 övernattande i små utrymmen, trånga korridorer och inte fullgott brandskydd. I ett ”förtydligande” mailsvar till Wager, skriver Åsa Lindhagen m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V) och Anna Rantala Bonnier (FI) i ett socialnämndsprotokoll av den 20 oktober 2015:

Vi ser dock att många flyktingar som kommer hit inte på en gång vill fatta beslut om att söka asyl och att det finns flyktingar som planerar att resa vidare till Finland eller Norge.

Boendet är i första hand avsett för de som lever papperslösa eller inte har som avsikt att söka asyl i Sverige. Det finansieras till del av skattemedel. Hur denna offentliga finansiering för personer som uppehåller sig olovligen i Sverige hänger ihop med inrikesminister Anders Ygemans ambition att öka avvisningstakten är i dagsläget oklart.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Samtidigt som kulturminister Bah Kuhnke med sitt besök legitimerar bidrag till verksamhet för papperslösa utan rätt att vistas i landet, som inte är en kommuns ansvar, så signalerar samma regering, genom Anders Ygeman, hårdare tag.

Det kan inte uteslutas att dessa människor hamnat i en klassisk ”Honey-trap” eller honungsfälla.

När Bah Kuhnke lockar med sin närvaro så kanske hennes kollega Anders Ygeman säkerställt att de som nu dyker upp kan avvisas om de saknar giltiga skäl för att uppehållla sig i landet. Om det vill sig väl vill säga. Boendet fungerar helt enkelt som en honungsfälla. Det drar till sig just det man vill bli av med.

Regeringens handlag kan därmed vara ett av tre alternativ:

  1. Regeringen vet exakt vad de gör och riggar en klassisk “Honey-trap” för att locka till sig sådana som saknar uppehållsrätt i landet i syfte att kunna gripa dessa för direktavvisning.
  2. Regeringen vet exakt vad de gör och legitimerar papperslösas uppehälle med skattemedel med kulturministerns stjärnglans. Detta skulle innebära att Anders Ygemans prat är mest tom luft efter att han låtit rikspolischefen Dan Eliasson kommendera alla poliser att jaga cyklister som cyklar mot rött istället.
  3. Regeringen vet inte alls vad de gör där Alice Bah Kuhnke å ena sidan står för en politik som bäst kan jämföras med total anarki och Anders Ygeman försöker göra så gott han kan på sin sida. Utan inbördes koordination.

Ett av dessa tre alternativ måste det vara. Frågan är bara vilket.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se