Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser

  • Måndag 23 Nov 2015 2015-11-23
E-post 0

Dr Magnus Norell och jag var 2011 i praktiken ensamma i Sverige med att se på den arabiska våren med en blandning av skepsis och dystopi. Jag dokumenterade mina funderingar och min prognos på min dåvarande blogg – Johan Westerholm ”mitt i steget” – och några år senare kommenterade Norell detta. Norell, då verksam vid Utrikespolitiska Institutet uppmärksammades på detta genom att en kollega till honom på Utrikespolitiska Institutet sade att han inte var ensam foliehatt i Europa om att anse att ingenting gott skulle initialt komma ut ur den arabiska våren. En enad säkerhetspolitisk expertis, kompletterad av en lika enad utrikepolitisk kör, rycktes med i känslosåsen och hyllade den arabiska våren som lösningen på alla konflikters moder. Utom några få. Magnus Norell den mest namnkunnige. Han stod kvar vid sin åsikt som baserades på fakta. Inte känslor. Han fick rätt. Norell är urtypen för en forskare – kan det inte styrkas av fyra av varandra oberoende källor är det inte styrkt utan bara en tes. Kunskap, fakta och empiri är den grund som formar hans världsbild.

Skärmavbild 2015-11-18 kl. 16.10.34Under hösten 2014 korsades våra vägar som av en händelse och kanske framför allt våren 2015 kom vi ha allt mer kontakter. I augusti i år satt vi på Tösses konditori på Karlavägen i Stockholm. I sommarsolen berättade Norell om boken han skrivit.

Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser”.

Inget förlag ville ge ut boken. Vissa förlag sade ”jättebra bok, den är ju helt klar, men kan du inte skriva en annan istället? Den skulle vi ge ut” andra sade att den var bra och angelägen men låg inte inom deras marknadsposition eller att det inte fanns utrymme. Inte en enda förläggare sade att boken inte höll måttet utan hänvisade till varandra.

Jag fick en USB-sticka med manuskriptet och kunde, ett par dagar senare, konstatera något som borde få någon form av eftermäle. Boken höll alla de kvaliteter som en faktabok om en av vår tids största hot mot vårt sätt att leva bör ha. Språkligt och faktamässigt. Den var klar. Men.

Ingen förläggare vågade helt enkelt ge ut boken. Vi landade i att han skulle ge ut boken själv och att jag skulle försöka hjälpa honom med lanseringen.

Dr Magnus Norells ”Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser” skiljer sig i grunden från övriga böcker om Islamiska staten, eller det ”fenomen” som i arabvärlden och hos allt fler går under benämningen ”Daesh”. Tidigare böcker, som bland annat Loretta Napoleanis ”Islamiska staten – ett terroristiskt nationsbygge”, har skrivits mer som journalistiska essäer. Norells bok är forskning och tar ett bredare grepp samt går djupare in i orsakssambanden. Den syftar till att sprida kunskap och få oss att förstå.

Norell fick  rätt i sina profetior från 2011. Och han redovisar med den nitiske forskarens noggrannhet, med utförliga fotnoter på varje sida, hur utvecklingen steg för steg byggdes upp till den Islamiska statens födelse. Genom valet av disposition blir Norells arbete med boken lätt att följa och det blir tydligt att han inte lämnar någon sten orörd.

Norell redovisar även något som saknas i debatten, en genomgång av den ideologiska uppbyggnaden av Islamiska staten och kopplar ihop det med dagens skeenden. Hur ideologin baseras på en religion, en egen uttolkning av Islam i detta fall. Norell är tydlig med att det kommer inte gå att bomba bort den Islamiska staten utan att det krävs något helt annat för att långsiktigt komma tillrätta med detta. Vid lanseringsseminariet, på Hälsans hus i Stockholm, kom Norell att fokusera på just detta – och de hjältar som han beskriver. De reformerta, de som vill återuppta ett teologiskt och ekumeniskt samtal inom religionen om uttolkning av religionen. Ett samtal som dessvärre är delvis stängt för oss men som vi måste finna vägar att bejaka. Norell uppehåller sig vid just detta flera gånger i boken, kanske framför allt i skildringarna om vad som skedde i eftermälet av attentatet mot Charlie Hebdo´s redaktion i Paris. Hur fragmenterad denna arabiska region, och Islam som religion, är. Hur splittringen inom Islam fött den grymmaste terrororganisation eller statsbygge som världen skådat i modern tid.

“Kalifatets återkomst” bör läsas inte bara av allmänt intresserade i ämnet. Framför allt journalister som bevakar både inrikes- och utrikespolitik måste ta sig tiden att skaffa sig en grund att stå på. Den Islamiska staten kommer påverka vårt samhälle, trots det stora geografiska avståndet, för minst en generation framåt.  Kanske mest av allt bör den politiska nivån, de som arbetar med utrikes-, rätts- och kulturpolitik läsa ”Kalifatets återkomst” noga. De medel som vi måste möta detta fenomen med kommer inte bara kunna omfattas av bomber utan det kräver vårt aktiva, och kunskapsbaserade, engagemang under lång tid framöver. 

Något annat är inte realistiskt att landa i, framför allt inte när jag nu lägger Dr Magnus Norells bok tillbaka i referensbokyllan. Den bokhylla jag ständigt återvänder till och Norell sällar sig därmed till den översta raden av författare. Jämte Albert Hourani, Ira M Lapidus och andra verk som avhandlar den grund, och de mekanismer, som vi måste förstå för att kunna hantera de utmaningar som ligger i vår tid.

Vår tids största utmaning.

“Kalifatets återkomst” kan beställas från Bokus.com samt på Hedengrens bokhandel i Stockholm i dagsläget men kan beställas via andra bokhandlare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se