Kraschlandning

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Söndag 1 Nov 2015 2015-11-01
E-post 0

Toppmötet om migration i Valetta den 11-12 november kommer för EU-länderna förberedas genom ett RIF-rådsmöte den 9 november. Rådet (rättsliga och inrikes frågor) kommer att hålla ett möte i Bryssel den 9 november 2015 kl. 15.00 för att diskutera den rådande migrationskrisen. Med tanke på det förvärrade läget har rådet för avsikt att stärka och operationalisera EU:s respons, säkerställa uppföljning och genomförande av de åtgärder som beslutats hittills och om så är lämpligt fatta beslut om ytterligare åtgärder.

UNHCR bedömer att antalet flyktingar över Medelhavet kommer öka även 2016. Sedan 2013 har antalet ökat med 50  procent per år. Årets prognos, runt 1 000 000, kommer öka med femtio procent inför 2016 enligt UNHCR  och därmed landa på 1 400 000 asylsökande som söker sig över Medelhavet under nästa år. Att flertalet kommer, med dagens politik, söka sig till Sverige är rimligt att förvänta sig. Medan Frankrike avslog 78 procent av asylansökningarna, avslog Sverige endast 23 procent av de 39 905 asylärenden som behandlades i första instans. Europa, och Sverige, har rätt att förvänta sig och oss en opåverkad eller till och med ökad numerär av asylsökande minst de kommande sex månaderna. Dessa siffror är kända av regeringen och det finns goda skäl att ifrågasätta Migrationsverkets prognoser. Hur en ökad migration till EU kan resultera i en avmattning i takten till Sverige som dessutom anges som primärdestination för många flyktingar.

Med den stress som det svenska samhället nu är utsatt för så blev det naturligt att Morgan Johansson vid mötet i Bryssel den 9:e november kommer begära att Sverige får ta del av de omfördelningsplatser som Ungern tackat nej till. Omfördelning är, visar empiri, en högst osäker väg att gå. Det finns inga garantier att en flykting som vill till Sverige kommer nöja sig med Tjeckien eller Polen som alternativ för att ta ett exempel.

Det har varit en mycket dramatisk månad i svensk politik men trots det är det ytterst små rörelser i väljaropinionen. Det visar Svensk Väljaropinion, som är en sammanvägning av de största opinionsinstituten som Novus opinion gör för Ekot. Moderaterna står helt stilla på 22,8 procent. Socialdemokraterna backar 0,6 procentenheter, och ligger på 26 procent Sverigedemokraterna som länge klättrat uppåt i opinionen går bakåt för andra i månaden i rad, och ligger nu på 18,3 procent. En förklaring enligt statsvetarprofessorn Marie Demker är att de andra partierna nu tydligare än tidigare redovisat att de har olika ideologiska uppfattningar kring flykting- och integrationsfrågor.

Detta är, anser Ledarsidorna.se, sannolikt en grov förenkling av väljaropinionen med inslag av önsketänkande. Det finns ett par parametrar till.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Sverigedemokraterna har under månaden till del visat sin radikala sida med utspel som andas ren främlingsfientlighet. Den svenske väljaren kan mycket väl ha blivit invandringskritisk, kritisk mot den politiska förmågan att möta migranter, men ogillar starkt renodlad främlingsfientlighet.

Ted Ekeroth, riksdagsmannen Kent Ekeroths bror, utspel i Lund var inget som föll osäkra eller endast migrationskritiska väljare på läppen. Svenska väljare gillar inte vad de uppfattar som ren rasism. Det är väl känt att ledarkvartetten i Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Paula BIeler och Richard Jomshof, dagligen sliter med den svans, eller kanske egentliga kärnväljare, av radikala högljudda personer med öppen främlingsfientlig agenda, gränsande till rasbiologisk övertygelse.

Inte heller är siffrorna stabila på något sätt. Trots Migrationsöverenskommelsen så har inga egentliga exekutiva beslut fattats. Lagförslag kommer att dröja minst sex månader och Sven-Erik Österbergs inventering av tillfälliga boenden för flyktingar visar upp stora osäkerheter varför tillgången på boenden kommer prägla kommande månader. Likaså ligger belastningen kvar på polis, socialarbetare, frivilligorganisationer samt Migrationsverk. Från Finansdepartementet väntar dessutom väljarkåren fortfarande på den första delnotan i form av en tilläggsbudget för 2016 där inte något område kommer att vara fredat enligt regeringskällor. Uppgifter om att 50 procent av biståndsbudgeten kommer få stå för notan florerar. När detta blir klart kommer missnöjesyttringarna i Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt den del av socialdemokratin som tillhör Olof Palmes Internationella Centrum ta fart.

Det finns inga skäl att ta dagens vägda opinionsundersökning för en sanning. Aldrig tidigare har möjligheterna för ett nytt politiskt alternativ varit så stora. Den politiska mitten är ledig samt även, märkligt nog, även en position ännu radikalare än Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna imponerade inte heller under månaden med sitt misstroendevotum mot Magdalena Andersson. Genom detta devalverade de denna parlamentariska möjlighet att fälla en regering. De visste sannolikt från början att förslaget skulle falla i kammaren samtidigt som misstroendeförklaringen riktades mot fel minister. Andersson är en av de som faktiskt sköter sitt ämbete till punkt och pricka givet den information hon har – andra ministrar finns det mer uppenbara skäl, oavsett partitillhörighet, att rikta sitt missnöje mot.

Sådana som antingen inte varnat i tid trots att information om dagens situation funnits inom deras departement och väl kända sedan lång tid – som Morgan Johansson – eller sådana som ägnat mer tid åt egna intressen än att säkerställa bostadstillgången – som Mehmet Kaplan.  Sverigedemokraterna visade därmed många väljare sin parlamentariska omognad på fler sätt. 

Året är långt ifrån slut och det är långt till nästa val. Under tiden fortsätter Sverige att kraschlanda i osäker terräng vilket 2016 års prognos från UNHCR mycket tydligt åskådliggör.

Ingen av de tre polerna i svensk politik kan leverera. De visar alla en omognad eller allt för stor omsorg om sina egna behov på ett personligt plan i tider när väljarna efterlyser tydlighet och stabilitet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se