Liv mot död

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 4 Nov 2015 2015-11-04
E-post 0

Flyktingsituationen gör nu att Arbetsförmedlingen larmar om betydligt högre utgifter de närmaste åren. Myndigheten varnar för att den akuta situationen också kommer att göra andra åtgärder försenas, såsom traineejobb för unga och de ”extratjänster” som var tänkta att ersätta Fas 3. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) delar inte bilden av att regeringens vallöften till unga och långtidsarbetslösa skjuts på framtiden. I somras räknade Arbetsförmedlingen med att 45.000 skulle in i etableringsuppdraget år 2019 – nu tror Arbetsförmedlingen att det handlar om 121.000.

– När jag ser till arbetsmarknadspolitiken ser jag inte att vi har ett problem där grupp ställs mot grupp, utan vi har ett utrymme både för nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar, säger hon och tillägger att det ofta kan vara liknade insatser som passar både långtidsarbetslösa och nyanlända.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Biståndet är en sådan budgetpost som skall finansiera detta projekt genom omfördelning i budgeten. Många länder inom EU använder inte någonting av biståndet för att finansiera kostnaderna i det egna landet. Snittet i OECD ligger på 2 procent. Sveriges 21 procent anses extremt. Nästa år pekar på ett ännu större uttag. Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid Sveriges generalsekreterare sedan 2011, ställer frågan om löftet om rent vatten bara var rent skitsnack på SvD Opinion. Så sent som i augusti i år drog Stefan Löfven ned applådåskor såväl i New York som vid ett möte i Addis Abeba om Sveriges absoluta, och mycket generösa, löfte att återta enprocentsmålet. Ett löfte som rimligen kommer svikas i någon grad.

Vi skall inte ställa grupper mot varandra är något som vi fått höra sedan lång tid tillbaka. Den som gör det är rasist, nazist, muslimhatare och äter små barn till frukost. Levande. En halvering av biståndet uppges innebära att tiotusentals barn kan bli utan skolgång och att flera miljoner människor kan bli utan rent vatten enligt SVT.

Finansminister Magdalena Andersson säger att regeringen fortfarande står inför en bedömning innan något beslut kan tas.

– Det jag har sagt är att om man gör fulla avräkningar med den här prognosen skulle det innebära ett halverat bistånd. Jag har aldrig sagt att det är så vi ska göra och regeringen har inte fattat något beslut om att det är så man ska göra. Nu måste regeringen sätta sig och göra en samlad bedömning. Vad ska räknas på biståndet, vad ska sparas på andra områden, vad ska slå igenom i försämrade offentliga finanser.

Nej. Vi ställer inte olika gruppers behov mot varandra längre. Vi ställer liv mot död.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se