Med piska och morot

  • Söndag 8 Nov 2015 2015-11-08
E-post 0

Om flyktingströmmen fortsätter i samma takt kan så många som 500.000 flyktingar komma till Sverige på ett år. I SVT Agenda sade finansminister Magdalena Andersson (S) att det framförallt skulle innebära ett praktiskt problem för Sverige, inte ett ekonomiskt, men att underskotten i statens finanser också skulle öka. Det är idag få debattörer som orkar se längre än den akuta flyktingkris som nu sveper över Sverige. Finansminister Andersson den kanske främste.

Andersson tar inte i frågan om vad som kommer komma med två års fördröjning ute i kommunerna när statens etableringsstöd upphör.

Samtidigt som Sverigedemokraterna ligger lågt fortsätter miljöpartiet och delar av socialdemokratin slåss för permanenta uppehållstillstånd för bland annat syriska flyktingar. Tyskland går motsatt väg och utreder nu kortare uppehållstillstånd för denna grupp.

Argumentet för de permanenta uppehållstillstånden uppges vara att integrationen skulle gå lättare och bryta en passiv väntan. Ett argument som är lätt att slå hål på.

De med permanent uppehållstillstånd döms i hälften av fallen till i praktiken en 10-årig väntan innan de är i sysselsättning. För 35 procent är den svenska domen upp till livstid. Samtidigt som vi har en skriande brist på i praktiken allt. Allt från bostäder till vårdbiträden. Debatten saknar perspektiv, vad kommer komma om två år. Om tre år. Om fyra år. Två år efter kommunplacering rullas ansvaret för försörjning över på kommunerna då statsbidragen upphör. Det förklarar varför bland annat Ludvikas budget för försörjningsstöd i praktiken dubblerades 2014. Det är inte etniska svenskar mitt i livet som står för dubbleringen, det är nyanlända som inte etablerat sig på arbetsmarknaden innan statsbidragen upphör.

Att få ut de nyanlända i produktionen är viktigast av allt. Ge signalerna att du får skydd av oss men vi kräver en motprestation. Sverige byggs enligt principen “Gör din plikt, kräv din rätt”. Och skall fortsätta byggas enligt den principen.

Denna signal skulle även fungera som lugnande medel för en allt mer orolig hemmaopinion. Att vi kräver, och får, något i retur.

Och få vettiga idéer finns om detta om vi undantar Byggnadsarbetareförbundets koncept för lärlingsplatser. Byggnadsarbetareförbundet har tillsammans med arbetsgivarparten Sveriges Byggindustrier förhandlat fram ett program som ursprungligen var avsett för kompetensförsörjning av branschen. Att samtidigt som den enskilde, från början outbildade, lär sig bygghantverket bygger ett hus. Det har aldrig tidigare varit så aktuellt.

Byggnadsarbetareförbundets hus på Skytteholmsvägen 2 i Solna är ett så kallat lärlingshus. Dessa håller i regel högre kvalitet än andra hus då dessa byggs helt enligt boken. Produktionstiden är något längre men likväl – det blir ett hus av det och kanske 100 nyutbildade byggnadsarbetare. Byggbranschen lider idag brist på byggnadsarbetare och även om vi mot all förmodan skulle lyckas nå behovet om 430 000 nya bostäder till 2020 (regeringens mål är konstigt nog bara drygt hälften, 250 000) så innebär det inte att vi från den dagen inte har några behov längre. Tvärtom lär de ligga på en högre nivå än vad dagens kapacitet medger.

Lösningen skulle därmed vara en form av tvingande beredskapsarbete. Efter besked om permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd så får de som saknar en arbetsmarknadsadekvat utbildning, helt enkelt pallra sig till ett av alla dessa byggen om de är i rimligt fysiskt skick. De med lite bättre skolunderbyggnad kan med viss fördel få kompletteringar till elektriker eller annan specialkompetens. Och detta gäller då även de med tillfälliga uppehållstillstånd. De har i regel flytt från länder som ligger i ruiner och har ett kanske ännu större behov ändå av yrkesskickligt folk. Målsättningen under lärlingstiden är att varje individ som ingår i programmet i praktiken bygger en lägenhet åt sig själv och en till.

Samma koncept kan, med smärre anpassningar, tillämpas inom andra yrkesgrupper. Vårdbiträden, undersköterskor och annat. Ett utmärkt, och konstruktivt, sätt att motivera den fortsatta alternativa användningen av biståndsbudgeten.

Konceptet, i praktiken tvingande beredskapsarbeten, sänder en tydlig signal:

Vi ger dig skydd. Men du måste bidra från första dagen till produktionen i någon form. Oavsett om du sedan får stanna eller inte. Om inte annat ger vi dig en utbildning så du kan bygga upp ditt hemland igen om du återvänder en dag.

Detta kommer dock ej förslå som enda åtgärd. Det kommer komma mera, i form av ännu hårdare bandage, för att detta ska kunna gå på sikt. Mer kommer komma på Ledarsidorna.se samt i andra format.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se