Mehmet Kaplan – spelaren

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 6 Nov 2015 2015-11-06
E-post 0

Expressens ledarsida tar idag upp befogad kritik mot regeringen i allmänhet och bostadsminister Mehmet Kaplan, MP, i synnerhet. När Kaplan tog över ämbetet hösten 2014 var bostadsbristen akut med en brist på 430 000 lägenheter fram till 2020. Dagens produktionstakt kommer kunna täcka halva detta behov. Kaplans huvudsakliga fokus har sedan han tillträdde varit relationerna med AKP och hans affärsförbindelser med Turkiet. Detta exemplifieras med hans första utlandsresa som minister som gick till Turkiet med ett program som fortfarande är hemligstämplat mer än ett år senare.

Mehmet Kaplans intresse för utrikespolitik är lika stort som hans ointresse för bostadspolitik. Om detta vittnar bland annat regeringens bostadspolitiska proposition. Denna förenklar regelverket men har samtidigt mekanismer inbyggda som kommer sänka produktionen av bostäder ytterligare. Fler intressenter skall nu kunna överklaga både detaljplaner och beviljade bygglov än tidigare. Inte bara grannar utan även miljöorganisationer utan koppling till området skall kunna överklaga såväl demokratiska som tjänstemannabeslut. Mehmet Kaplan har i övrigt presterat en rad märkliga uttalanden, som att IS-krigare i praktiken var frihetskämpar.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Bostadspolitiken har, i likhet med Migrationspolitiken, helt havererat. Migrationsverkets egen boendeförsörjning slutade fungera med egna resurser 2012 som ett resultat av Alliansens och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse och idag är överrullningseffekterna tydliga. Det saknas bostäder i hela landet. Samtidigt som drygt tiotusen personer med beviljade tillstånd sitter fast i dyra anläggningsboenden i brist på bostäder ute i kommunerna. Och vi ser nya rekord varje dag av behövande passera våra gränser.

Med den situation som regeringen Löfven nu bygger upp kommer den enda rimligt snabba lösningen vara att bygga stora ”slumförstäder” till de mer välmående tätorterna. Bostäder med enklare standard och därmed låga hyror. Hyror som de boende, främst nyanlända, kan bära själva. Med dagens sena arbetsmarknadsetablering för dessa, i de flesta fall mer än åtta år, kommer vi vara tvungna att skapa en låglönemarknad vilket regeringen öppnat för med utökade RUT-tjänster. Bristen på lärare kommer dessutom bli kännbar och även här står vi inför ett val. Skall dessa områden ha lärare från den egna diasporan som undervisar i ämnen och enligt deras ursprungsländers läroplan eller skall den svenska följas? Hur många år kommer det annars ta för att få in syriska och somaliska lärare i att följa den svenska läroplanen?

Utmaningarna är av en karaktär vi aldrig skådat förut, och trots att regeringen med säkerhet varit förberedda på detta under lång tid så saknas plan. Det saknas en klar idé, något som i praktiken hela regeringen kan samlas under. Den enda idén som fanns var en idé om en feministisk utrikespolitik som skulle leda oss till FN:s Säkerhetsråd. Med känt resultat. Centerpartiet anklagar LO för att ha skapat en andra klassens invånare men frågan är om inte LO är de som är minst skyldiga till hela soppan. Hela integrationsprocessen började haverera efter 2012 då Migrationsverkets egna resurser tog slut och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna låg kvar för att möta en numerar på en åttondel av dagens volymer.

Mehmet Kaplan kan tjäna som en symbol för detta grundläggande drag av att helt sakna idéer, förmåga till konsekvensanalys eller krismedvetande då han främst intresserar sig för allt annat än sitt ansvarsområde. Där lider det inte någon brist på vare sig idéer eller handlingskraft vilket även det genomsyrar regeringen.  Genom Kaplans engagemang i bland annat SUM, Sveriges Unga Muslimer som han varit sekreterare och ordförande för, har relationerna till Socialdemokraterna kunnat behållas och odlas utan att han behövt byta parti.

Kaplan är sannolikt den som sitter säkrast i sadeln av alla Stefan Löfvens ministrar. Med allt vad det innebär och han vet att han inte heller riskerar ett misstroendevotum då motvapnet, att ett sådant skulle vara islamofobiskt, är tillräckligt avskräckande för att Alliansen skulle våga. Kaplan är en spelare. En skicklig sådan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se