Ordning och reda?

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 11 Nov 2015 2015-11-11
E-post 0

När statsministern i dag anlände till Malta för ett nytt toppmöte om flyktingkrisen, denna gång mellan EU:s och Afrikanska unionens stats- och regeringschefer, öppnade han för ett regeringsbeslut om skärpta gränskontroller – något som både Moderaterna och Kristdemokraterna krävt.

Vi har aldrig uteslutit gränskontroller. Det är inget som är avfört från dagordningen, men vi ska göra det vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar, hävdade Stefan Löfven.

Mindre än fyra timmar senare bekräftade källor för Expressen att regeringen fattar ett sådant beslut i morgon. Stefan Löfven valde då att svara på samma frågor igen – och ge nya svar.

Regeringens besked är att vi måste upprätthålla ordning och reda vid våra gränser, vi ska ha ordning och reda också vid våra gränser.

Utöver att statsministern nu svänger snabbt och använder sig det olycksbådande uttrycket ”ordning och reda” (varje gång regeringen använt detta blir det rörigare än någonsin) så uppvisar samspelet med inrikesminister Ygeman betänkligheter. Ygeman menar å sin sida att gränskontrollen innebär att flyktingar som kommer till Sverige står inför tre val: Att vända tillbaka till det land där de kom ifrån, söka asyl i Sverige eller välja en annan resväg (om Sverige varit tänkt som transitland). Statsministern menar å andra sidan att

– Vi måste upprätthålla och stå för Dublinförordningen så länge den gäller.

Enligt Dublinförordningen skall asyl sökas i ankomstlandet i EU. Skall Dublinförordningen upprätthållas innebär det i praktiken att det blir helt stopp. Polisen har möjligheter, till och med skyldigheter, att utreda detta. I Utlänningslagens 9 kapitel finns omfattande tvångsåtgärder.

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

Återigen: Enligt Dublinförordningen skall asyl sökas i ankomstland i Schengenområdet, polisen skall reda ut om personen har Sverige som första land eller inte.

Motstridigheterna i uttalandena från stats- respektive inrikesministrarna kan tolkas att allt annat än ordning och reda råder i Rosenbad med omnejd. På Ingångsvärden, den fiktiva Facebook-bloggen, ger den fiktive inrikesministern en klar bild. Risken är stor med de olika tolkningarna att det inte blir någon skillnad alls i slutändan. Vi står även inför ytterligare åtgärder, som har stöd i lagen, för att få kontroll över situationen. Transitzoner. Dessa har stöd i det tionde kapitlet om förvarstagande för utredning och kontroll. Volymerna är idag så pass stora att det kommer krävas stora geografiska ytor av kåk- och tältstäder.

Finns det då något som kan få hejd på allt detta? Ja. Tvivelsutan. Och detta vet åtminstone Morgan Johansson och Anders Ygeman om sedan en mycket lång tid tillbaka. Redan i april i år började Turkiet tillåta asylsökande till EU ombord på turistfärjor, utan egentlig kontroll. Sedan i somras har Turkiet dragit ner på sin patrullering till havs i sina farvatten. Detta har föranlett en stadig ökning, på daglig basis, till EU. EU:s gemensamma gränsstyrka, FRONTEX, har bett om ökade befogenheter för att kompensera för detta men aktivt motarbetats av bland annat Sverige. Tills idag på eftermiddagen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Den som står bakom detta är Turkiet med sin president Recep Tayyip Erdogan. Turkiet har, sedan 1964, blivit mer eller mindre lovade att kunna gå upp i den inre marknaden, EU. Men har, som de upplever det, ständigt blivit svikna. Flyktingströmmen från ISIS härjningar har dock inneburit en möjlighet för dem att ge EU ett erbjudande vi inte kan tacka nej till.

Erdogan har erbjudit sig att dra åt kranen igen till ett visst pris. Visumfrihet för turkiska medborgare i EU, tillgång till den inre marknaden, status som ”säkert land” samt ersättning för att upprätta transitzoner. Allt detta börjar nu bejakas av EU och nu är endast vi och Cypern principiellt emot. Detta har Recip Erdogan noga noterat vilket vi kommer känna av i framtiden.

Oppositionsledaren Anna Kinberg Batra har i varje fall visat sig börja bli vuxen titeln oppositionsledare.

Hon konstaterar torrt att det kommer krävas mera. Ledarsidorna.se utesluter inte att Löfven och Ygeman pressas ytterligare inom den närmaste framtiden. Att välja väg, om Dublin skall gälla eller inte, samt frågan om transitzoner på svensk respektive turkisk mark. Och det politiska priset för detta. Långsiktigt ser dock Recep Tayyip Erdogan ut att avgå med segern. Han sitter med händerna på kranen. Oavsett vad vi kan anse om detta rätt cyniska spel är det så det förhåller sig.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se