Ping-Pong

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Måndag 2 Nov 2015 2015-11-02
E-post 0

Med ”KÖR UT DEM”-löpet varnade Expressen och Erik Månsson på 90-talet för en opinionsbomb. Den har inte briserat än, och kommer inte göra det heller menar Dagens Arena i sin huvudledare idag. Men Erik Månssons bomb har inte briserat än, och kommer inte göra det heller. Tvärtom visar höstens opinionssiffror på att ”svenska folkets” stöd för en humanistisk och generös flyktingpolitik är stort pekar de på. Men det är det som händer i några av våra grannländer vilket naturligtvis påverkar Sverige.

Vad de inte tar in i beräkningen är att vi idag är nere på boenden i tillfälliga tältläger samt att gymnastiksalar och annat nu tas i anspråk för tillfälliga boenden. Flyktingarna från Balkan var dessutom, i relativa termer, välutbildade och kom snabbare ut i produktionen. Minnet är bra men kort. Och vi hade då bara en geografiskt begränsad konflikthärd att hantera. Dagens situation är en annan även om likheter finns. Omvärlden börjar i varje fall nu reagera med viss skyndsamhet för att skona ekonomi och välfärdssystem.

Antalet flyktingar som tar sig från Sverige till Finland har minskat under den senaste tiden. Samtidigt återvänder allt fler flyktingar från Finland till Sverige, uppger Sveriges radio. Det finska migrationsverket har nyligen bedömt att säkerhetsläget i vissa delar av Irak och Somalia förbättrats så pass mycket att alla som kommer från en viss region inte längre kategoriskt beviljas asyl utan det är personliga kriterier som avgör.

Finland agerar resolut för att dra ner de så kallade ”pull”-faktorerna. De faktorer som drar flyktingar eller migranter till ett visst land. Det är för den enskilde bättre att söka asyl i Sverige, med egna generösare tolkningar, än i andra EU-länder.

Samtidigt med detta så kommer Turkiet starke man och president Recip Erdogan ut som vinnare i söndagens val. Med egen majoritet i parlamentet för sitt parti AKP har han tyngd i förhandlingarna med EU. EU:s explicita vilja, Sverige och Cypern undantagna, är att beteckna Turkiet som säkert land för repatriering. Turkiet har erbjudits ekonomiskt bistånd för att anordna flyktingläger samt en första selektering av flyktingar för vidare färd in i EU. Som motprestation vill Erdogan ha visumfrihet för Turkiska medborgare vid resor inom EU.

Sveriges regering har därmed hamnat i en obekväm situation. Minst två av ministrarna i Löfvens regering, Morgan Johansson och Peter Hultqvist, har i sin karriär vilat på den kurdiska diasporan för sitt stöd. Kurderna är, vilket är lätt att inse, inte helt lyckliga över valutgången och pressar på framför allt Johansson att inte falla för Erdogans krav. Skall Johansson ha kvar den kurdiska svenska diasporan måste han hålla emot i det längsta eller få in ett undantag för Sveriges del. Den svenska regeringens göranden och låtanden följs dock noga från Ankara. Och vem vet? President Erdogan kan mycket väl, om nu Turkiet och övriga EU kommer överens, krana på just de flyktingar med tveksamma skäl som anger att de har Sverige som slutdestination. Som en liten påminnelse om att Turkiets minne är långt. I det läget har Sverige inte mycket att sätta emot.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Oavsett vad vi kan tycka om det så har vi hamnat i en situation där regeringar spelar ping-pong med människor på flykt eller i förflyttning av andra skäl.  Skälet till detta är främst att EU:s yttre gräns krackelerade för någon månad sedan där Ungern, Tyskland och sedan Danmark och Sverige släppte igenom människor utan den registrering som Dublin-förordningen stadgar. Nu kommer effekten.

Finland skickar tillbaka de som kom närmast, utan registrering i strid mot Dublinförordningen, från Sverige och Sverige kan knappast kritisera Finland för detta. Stefan Löfven har vid ett flertal tillfället garanterat att Sverige skall leva upp till Dublin-förordningen som stadgar att asyl skall sökas och prövas i det första EU-land som den asylsökande anländer till. Framtiden får utvisa om vi kommer agera med samma fasta hand som Finland och skicka vidare till Danmark respektive Tyskland och de i sin tur till Ungern.

Ping-pong.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se