Pojken med den för stora kostymen

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 5 Nov 2015 2015-11-05
E-post 0

Eritrea betecknas ofta som Afrikas fattigabad boy”. På senare tid har dock  de tre supermakterna USA, Ryssland och Kina tävlat om Asmara´s, Eritreas huvudsstads, gunst. Eritrea har ett geostrategiskt läge vid Röda havet samt en relativt väl utbyggd infrastruktur. Den ekonomiska tillväxten låg 2012 på 7,5 procentenheter, mycket tack vare de nyöppnade silver- och guldgruvorna. Eritrea rankas av fler institut som ett av världens mest korrupta och minst demokratiska länder.

I Sverige är Eritrea mest känt för att Eritreas regering håller den svensk-eritrianske journalisten Dawit Isak fängslad sedan 2001 som samvetsfånge.  Dawit Isak är aktuell genom att utbildningsminister Gustav Fridolin idag inför FN-organet Unescos generalkonferens i Paris – där även representanter från den stängda diktaturen Eritrea framföra kravet att journalisten Dawit Isaak ska släppas.

– Vi gör ju allt vi kan för att Dawit ska bli fri, och vi använder alla de verktyg vi har, säger Gustav Fridolin.

Att Isak bör släppas fri råder det ingen tvekan om. Men Sveriges handlag har präglats av lågt engagemang under regeringen Reinfeldt av geostrategiska skäl, vi har inte velat stöta oss med kanske framför allt Ryssland som haft den starkaste positionen i Eritrea men det finns kanske även annat som spelat, och spelar, in.

Ledarsidorna.se blev sommaren 2012 kontaktad av en journalist med vitsordat goda kontakter med regimen i Samara. Han kom med häpnadsväckande uppgifter. Dawit Isak var vid liv så sent som i augusti 2012. Journalisten hade själv fått ta del av information som ställde detta utom allt tvivel.

Han bad Ledarsidorna.se om hjälp med att kanalisera ett svagt intresse från Eritreas regering att försöka nå en lösning på denna fråga.

Fram till dess hade svenska Utrikesdepartementet skickat ner utrikesråd eller ambassadörer med jämna mellanrum för att framföra just det krav som Fridolin nu ger uttryck för till en allt mindre intresserad eritriansk regering. Andra källor, i Eritrea, vittnar om att de tog emot dessa delegationer på lägsta tänkbara diplomatiska nivå för att sedan vinka av dem vid flygplatsen i väntan på nästa delegation, med samma budskap, något halvår senare. Som skulle upprepa kravet. För ointresserade öron.

Om vi går tillbaka till 2012 var Eritreas önskemål då att börja bli behandlad som alla andra länder. Kanske börja med ett kulturutbyte för att sedan inleda mer normala relationer. Att sluta bli utmålad som en skurk hela tiden och ständigt, i internationella sammanhang, bli påmind om Dawit Isak offentligt. Stolthet är en underskattad drivkraft i denna kultur. Att offentligt bli, rätt eller fel, utmålad som skurk i denna region är i det närmaste kontraproduktivt och låser situationen än mer. Detta visar all empiri.

Vi kan tycka vad vi vill om detta förhållningssätt men det är så det fungerar.

Ledarsidorna.se vidarebefordrade denna information i de politiska kanaler som fanns tillgängliga, bland annat till en ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott. Som ett direkt önskemål från eritrianska intressen. Hur den informationen hanterades kan vi bara gissa oss till men det är i sammanhanget inte ointressant att bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet står moskén i Örebro nära. Den betecknas som regimtrogen till den eritrianska regimen och Isak sitter där han sitter för att just ha kritiserat denna regim.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Nu kastar sig Gustav Fridolin sig in i världspolitiken med samma frenesi och eftertanke som skol- och utbildningspolitiken. Hans dragning till politisk aktivism och plakatutspel känns igen. Frågan är dock om han gör detta med Utrikesdepartementets medgivande. Och hur det tas emot i Samara.

Fridolin ger i varje fall uttryck för Margot Wallströms “moderna diplomati” som går ut på att vara så indiskret och högljudd som  möjligt. Klassisk, mer lågmäld och diskret, diplomati är numera ett minne blott på Utrikesdepartementet. Den form av diplomati som vår omvärld, med viss framgång, fortfarande tillämpar.

Det andra länder, inklusive stormakter, lärt är att just regimen i Samara sedan snart femton år vid alla dessa utspel gjort livet än surare för Dawit Isak. Och den informationen finns på UD numera, likväl som den finns i USA´s, Rysslands och Kinas utrikesförvaltningar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se