Ropet på hjälp

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 5 Nov 2015 2015-11-05
E-post 0

Regeringen är nu så pressad av flyktingsituationen att man vänder sig till EU för nödhjälp. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

– Vi behöver hjälp och resurser att ta hand om de asylsökande som kommer, säger Ylva Johansson, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, under en presskonferens på Rosenbad till Expressen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Mitt i den akuta flyktingkrisen tillsätter dessutom regeringen en utredning som ska se över mottagandet av nyanlända som skall avlämna sina slutsatser först 2017. Morgan Johanssons förklaringar nu på eftermiddagen hur krisen byggts upp och hanterats känns märklig att lyssna på i ljuset av hur han uttryckte sig så sent som den 10 oktober i Ekots Lördagsintervju.

Då fanns inga tak.

Men det fanns information i systemen om att migrationsströmmarna skulle öka. Inte heller nu tycks det finnas ett tak, endast en brist på bostäder på sikt varför regeringen överlåter valet till den enskilde asylsökande istället. Morgan Johansson, som Ylva Johansson hänvisade till den minister som hade att hantera beslut på kort sikt, kom tomhänt och i mångordiga ordalag beskrev vad regeringen gjort. Som vi alla vet har det hela tiden präglats av förnekelse, reaktivitet, önsketänkande och för lite samt för sent. Detta ledarskap löper som en röd tråd genom Morgan Johanssons ansvarsområde.

Danmmarks utrikesminister Kristian Jensen, Venstre, besvarar Sveriges rop på hjälp med en sarkasm som är svår att dölja:

”Om Danmark kan inspirera andra länder till hur de skall hantera flyktingkrisen är det naturligtvis roligt att kunna hjälpa till”.

”Varje land har valt sin kurs på flyktingområdet. De effekter dessa beslut har måste de hantera själva”.

Jensens uttalande skall ses i ljuset av upprepade förolämpningar från Marita Ulvskog, europaparlamentariker, Kristina Persson, minister med ansvar för nordiskt samarbete, Margot Wallström, utrikesminister samt regeringens egen chefsideolog journalisten Henrik Arnstad. Sverige har satt sig i den situation vi sitter i själva och det är vårt ansvar att ta oss ur den. Jensen är inte glad i att Sverige under de senaste fjorton månaderna, under Stefan Löfvens ledarskap, pekat finger åt bland annat Danmark men nu kräver att hela EU skall betala för våra beslut. Utan att bli tillfrågade före.

Vi kan redan nu se framför oss hur hårt regeringen Löfven kommer vara tvungna att slåss för det allra minsta EU-stöd. Signalen från Danmark, som vid sidan av Finland, kanske mest av alla fått utstå det svenska häcklandet och pekpinnarna lär inte vara till någon större draghjälp i förhandlingarna. Och en mycket tydlig signal om hur de ser på Sveriges regering i allmänhet och Sveriges kandidatur till FN:s Säkerhetsråd i synnerhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se