Smygmobilisering, som ett brev på posten

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Måndag 2 Nov 2015 2015-11-02
E-post 0

Aftonbladet / Inizio´s förtroendemätning kom sannolikt inte som någon större överraskning för den politiskt insatte. Möjligtvis för den Bommersviksdrillade staben, 30-30-30 – gänget, kring Stefan Löfven men inte heller det torde förvåna den övriga befolkningen. Som Katrine Marcal, Aftonbladet, konstaterade för en tid sedan – en statsminister väljer inte sina politiska frågor, det gör verkligheten. I fredags publicerade Ledarsidorna.se information om att representanter från BYA varit på möte på justitiedepartementet i syfte att se över vilka regelverk som kunde lättas upp för att möta den uppkomna flyktingsituationen.

Arbetsgivarverket gick den 21 oktober ut med ett PM, 2015/0618, för att se över vilka lagar och avtal som kan mjukas upp för att dels underlätta rekrytering till bland annat statlig tjänst, dels kunna tvångskommendera personal till andra sysslor hos andra arbetsgivare än huvudarbetsgivaren. Mötet på Justitiedepartementet som förnekades är därmed fullt logiskt att det skulle ha ägt rum. Det till och med borde ägt rum.

Detta PM finner du längst ner i artikeln som Slide-share. Ett sådant PM kommer inte till utan regeringens aktiva medverkan.

Arbetsgivarverket lyder under Socialdepartementet och har gjort en första summarisk genomgång av de rättsliga prejudikaten och pekar på en rad med utmaningar. Lönenivåer samt om ”lånet” eller ”den tillfälliga kommenderingen” skulle bli långvarig eller om arbetsuppgifterna måste begränsas i enlighet med avtal och anställningsform är några. Arbetsgivarverket pekar på att det kan komma att inträffa fall där enskild arbetstagare måste ge samtycke samt det problematiska som kan inträffa vid olika lönebilder trots att samma arbetsuppgifter utförs. Arbetsgivarverket har så här långt inte bjudit in fackliga företrädare så vitt Ledarsidorna.se kan få fram information om.

Det borde inte gå någon förbi att regeringen nu genomför planläggning för en ”mjuk mobilisering” av det svenska samhället. Med mer än 1 000 asylsåkande per dag, för ett system som i grunden dimensionerades för en femtondel, eller runt 70 per dag, så borde denna mjuka mobilisering istället vara som ett brev på posten. Något som borde vara självklart men som regeringen fortfarande förnekar.

Vidare så kommer Statsministern och samtliga partiledare idag få ett riktigt brev på posten.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Avsändare är Emanuel Dauchez, ett av alla de Yttre Befäl vid Norrmalmspolisen som sliter med en ökad belastning och allt färre kollegor i en miljö som blir hårdare och hårdare för varje dag. Flyktingsituationen i Stockholms City parat narkomaner, småtjuvar, stortjuvar, våldtäktsmän, fotbollsderbyn, ensamma flyktingbarn och tiggare gör att denna yrkeskår, statens våldsmonopol, går på knäna idag. Emanuel, som jag lärt känna väl, är bara en av många röster. Det är inte bara Biskopsgården i Göteborg som fått se fler dödsskjutningar de senaste året. Stockholm ligger högst i landet.

Hur hans och hans kollegors närmaste framtid ser ut kan vi nog bara gissa oss till. Med Arbetsgivarverkets aviserade uppluckringar och glidningar som vi nu ser komma bådar det inte gott.

 

Du finner även Emauel Dauchez´s, Yttre Befäl vid Norrmalmspolisen, brev som Slide-share, i slutet av artikeln. Ett brev med en mycket skarp varningssignal inför framtiden.

Sverige genomför nu en mjuk mobilisering. I smyg. Det, och mycket annat,  kommer som ett brev på posten.

 

Arbetsgivarverkets PM 2015/0618

Emanuell Dauchez brev

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se