Stressade system

  • Tisdag 24 Nov 2015 2015-11-24
E-post 0

Polisen, som hittills haft monopol på utbildningen för ordningsvakter, har beslutat att tre företag nu får starta kurser för just denna yrkeskategori. Om detta rapporteras i bland annat Transportarbetaren, SVT och SR. Det är bland annat hot om mordbränder mot flyktingboenden som gör att det behövs både fler väktare och ordningsvakter. Mer bevakning krävs också på allmänna platser som stora järnvägsstationer, där mycket folk samlas. Detta är med största sannolikhet ett av resultaten av att representanter för BYA var på Justitiedepartementet för några veckor sedan. Att mötet ägde rum är nu ställt utom allt tvivel trots Morgan Johanssons och Anders Ygemans förnekande. Branschorganisationerna, inklusive polisen, kommer sällan  självständigt med denna form av initiativ utan att det är politiskt förankrat.

Att undanhålla information är sällan en god idé. Regeringen har spelat tillräckligt mycket med mörkningar och glidningar. Det kommer komma en dag då mycket som ligger dolt i arkiven eller hos enskilda tjänstemän kommer fram och då kan det vara av visst värde att ha så få frågor att behöva svara på i till exempel ett KU-förhör. Det handlar allt ifrån migrationsprognoserna i mars till möten i skymundan.

EDIT

Man har från branschens sida, under protest från Transportarbetarförbundet, nu kommit fram till i samråd med Polisen att har den enskilde redan en väktarutbildning så skall utbildningen till Ordningsvakt kortas till 40 timmar. Huruvida man anser att kvalitetskraven skall kunna upprätthållas eller inte får framtiden utvisa.

Hela upplägget kan anses styrka tesen på den politiska nivåns krav på snabbspår trots att Justitiedepartementet förnekar att möten har ägt rum. Resultatet talar för sig självt.

SLUT EDIT

Ordningsvakter lyder under polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott. Ordningsvakter har, för tjänsten, befogenheter och tillgång till tvångsmedel som inte vanliga väktare har samt agerar som myndighetsutövande. Både väktare och ordningsvakter, kanske i synnerhet den senare gruppen, är stadigvarande utrustade med handfängsel samt expanderbar batong som kräver särskild utbildning. Till skillnad från den äldre gummibatongen som användes av svensk polis tidigare, så är syftet med den expanderbara batongen att slå av muskelfibrerna i överarmar och ben. Den äldre gummibatongen orsakade oftare brutna ben samt stora blödningar i musklerna, vilket resulterade i väldigt lång återhämtningstid.

Tidigare var utbildningen till ordningsvakt utlagd till BYA men sedan några år har polisen tagit tillbaka denna utbildning och höjde kraven. Både de fysiska kraven, kompetenskraven samt urvalet. Branschen, och yrkesrollen, hade under lång tid dragits med problem som varierande kvalitet samt bristande förtroende från allmänheten,  något som började försvinna alltmer vartefter alltfler ordningsvakter gått utbildning och fortutbildning i polisens regi. Denna väg lämnar vi nu. Och riskerna är stora att vi på några års sikt är tillbaka där vi började, en yrkeskår med varierande kvalitet som utför myndighetsutövning. Med tillgång till tvångsmedel. Låg kvalitet på utbildning och laglig tillgång till tvångsmedel har historiskt medfört en hel del oönskade effekter.

Det finns goda skäl att följa denna utveckling noga.

Oisin Cantwell, Aftonbladet, är inne på ett tillämpbart perspektiv inom samma ämne. Cantwell pekar på att framhastade lagar och beslut sällan är en god idé. Naturligtvis finns det nyanser i detta, det kan finnas långt framskridna beredningsarbeten för att kunna skärpa en lagstiftning, det är inte heller ovanligt att det finns tidigare utredningar som ger underlag för förändringar i lagrummen. Att de lagar som nu skärps tidigare valdes bort som alternativ, beroende på hur samhället såg ut då och med andra politiska förutsättningar, men som nu blivit aktuella igen. Men. Cantwell har en god poäng. Vi kan nu se hur våldsmonopolet tvingats anpassa sig efter den snabba samhällsförändringen genom en snabb volymökning på säkerhetspersonal. En samhällsförändring som trots allt kunde förutses, i antalet asylsökande personer, redan under våren. Varningssignaler som negligerades eller valdes bort på bland annat Justitiedepartementet.

Klarlagt är att det råder en stark systempress även på statens våldsmonopol och vi har inte sett slutet på detta ännu. Väl utbildade, oavsett kvalitet, kommer dessa nya ordningsvakter fylla viktiga funktioner men inte heller det är gratis. En ordningsvakt har idag, exklusive OB-ersättning, runt 151 kronor per timme. Om sedan den kostnaden kommer belasta Migrationsverkets, Polisens, kommunernas eller någon annans budget är en senare, men minst lika angelägen fråga. Bara för att det bedöms finnas ett behov av säkerhetspersonal innebär det inte per automatik att ekonomiska medel har avsatts i tillräcklig omfattning.

Någon kommer att vara tvungen att betala. Oavsett om det är med lånade pengar, höjda avgifter och skatter eller besparingar på annan verksamhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se