Vi måste göra politik

  • Torsdag 19 Nov 2015 2015-11-19
E-post 0

Det är överlag svårt att undvika skriva om de händelser som nu dominerar svensk media. Den ökade hotbildsnivån, där Sverige nu ligger på en fyra  på en femgradig skala, jakten på den misstänkte terroristen och återvändaren från Syrien samt migrationssituationen. Nyhetsflödet är dränkt i känslosås.

Det känns som en tanke att Ledarsidorna.se igår hjälpte till med lanseringen av Dr Magnus Norells bok ”Kalifatets återkomst”. Boken finns tillgänglig på Bokus.com att beställa och en recension kommer till helgen, delar av Dr Norells presentation vid lanseringen kommer presenteras i form av Youtube-klipp de närmaste dagarna på Ledarsidorna.se.

Foto och Copyright: Mikael Willmarsgård för Ledarsidorna.se

Foto och Copyright: Mikael Wilmarsgård för Ledarsidorna.se

I korthet kommenterade Dr Norell siffrorna som SÄPO idag anger, att det finns 300 svenska jihadister i Daesh (IS) sold som gammal. Utan att ange källa så pratar säkerhetspolitska bedömare, även Norell, att så många som 600 svenskar nu åkt ner för att strida för denna organisation. De har valt en annan väg i livet. Precis som den nu eftersökte återvändaren som befinner sig någonstans i Europa. SÄPO medger att de inte vet om han befinner sig i Sverige vilket är en logisk konsekvens av att vi inte, och inte heller vare sig Tyskland eller Danmark, under lång tid haft kontroll på våra gränser. Det går med andra ord inte att separera migrationssituationen från det ökade säkerhetshotet.

För att förvärra situationen så finansierar bland annat Stockholms stad boenden  där papperslösa eller sådana som valt att inte ge sig till känna kan finna skydd för natten och ett mål mat. Det är dock inte troligt att en återvändare söker sig till något av dessa centers utan snarare mer sannolikt att han söker sig till meningsfränder eller ”sleeping agents”.

Daesh (IS) är en avancerad organisation, lika avancerad som Al Quaida, och skall inte underskattas. Även fast den nationella samordnaren vid något tillfälle raljerade över den senare genom att de bodde i grottor i Afghanistan bör vi inte glömma att den organisationen genomförde det tekniskt sett mest avancerade terrordådet i modern historia med attacken mot World Trade Center den elfte september 2001.

Trots den lågmälda politiska ton av samling så bör vi dock inte släppa vare sig fokus eller vår historia. Anders Ygeman, inrikesminister, gav ett lugnt och stabilt intryck vid gårdagens presskonferens. Sliten men lugn och balanserad, ungefär det som krävs av honom. Men.

De förslag, med undantag från ett, var redan allmänt kända. Fokus på att även möjliggöra avlyssning av krypterade samtal var ett positivt tillskott men annars var det redan känd, och kraftigt försenad lagstiftning, som presenterades som kraftfulla åtgärder.

Förseningarna av den svenska implementationen av FN:s resolution 2178, försvårande av terrorresor, har gjort oss till något av en driftkucku internationellt. Hur skärpningen av den svenska passlagen kommer att tas emot är inte klarlagt men att medge att du kan tappa bort fyra pass under en femårsperiod känns väl lamt. Ett pass är en värdehandling men kanske är det så att Anders Ygeman och Morgan Johansson känner andra som de känner sig själva. Att det är helt rimligt att slarva bort så pass många pass under en femårsperiod eftersom det är den ordning de själva håller på denna form av värdehandling.

En rimligare lösning hade varit två pass under en femårsperiod, förkommer ytterligare pass får den enskilde endast ut ett sådant för specificerade och tidsangivna resor.

Men Sverige förändras nu. Trots att nu inrikesministern och andra nu med emfas säger att vi inte skall göra politik av vare sig händelserna i Paris eller situationen i Sverige är det just det vi måste göra för att skapa resultat. De flesta beslut som nu krävs kommer kräva politiska beslut där vissa vill gå längre, vissa vill inte gå lika långt.

Därför är det de facto politik som måste till nu. Vi måste göra politik.

Post scriptum:

Du kan se Dr Magnus Norell i SVT God Morgon Sverige. Han sammanfattar både sin och Ledarsidorna.se uppfattning på ett sätt som borde förstås även av den politiska nivån. Han kommer in i programmet kl 07:17.

Du kan beställa hans bok, Kalifatets återkomst” på Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se