Dagen då Schengen dog

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 4 Dec 2015 2015-12-04
E-post 0

Regeringen bedriver en rasistisk politik – om den inte ändras bör S-regeringen avgå. Det är kravet som SSU Stockholm nu ställer på Löfven.

“Regeringens senaste migrationspolitiska förslag är i praktiken rasistisk politik”

skriver ungdomsförbundets avdelning på sin Facebook-sida.

Regeringen, och kanske framför allt regeringsunderlaget, har nu hamnat i det som professor Paul Collier, verksam vid Oxford University och en av världens ledande experter på migrationspolitik efter en lång karriär på Världsbanken, kallar för ”panikläget”. Detta läge inträffar i regel när insikten om en allt för oreglerad och omedveten generös migrationspolitik skall stramas upp. Panikläget kännetecknas av radikala beslut som inte hänger ihop inbördes och som ofta kan förvärra en situation. Collier beskriver detta i bland annat vetenskapliga artiklar samt hans bok ”Exodus”. SSU Stockholms reaktion är inte unik utan en reaktion på hur låg förståelsen är för situationen ute i landet. Många röd-gröna beslutsfattare går dessutom idag med offerkofta på sig och klagar över de beslut de måste fatta och söker tröst hos arga medlemmar som blivit tagna på sängen. Statsministern lovade ju något annat för bara drygt tre månader sedan på Medborgarplatsen.

Och fler förslag är att vänta, de redan genomförda åtgärderna har inte givit tillräcklig effekt ännu. Antalet människor som söker skydd måste sjunka till under 2 000 per vecka, annars kan regeringen vidta fler åtgärder för att färre människor ska komma till Sverige enligt Morgan Johansson, migrationsminister, S. Samme Johansson som tidigare inte velat tala om tak i invandringen och inte heller om signaler. Andra hårda tag som är att vänta är de ökade avvisningarna. Idag bedöms 22 000 personer utan uppehållsrätt vara någonstans i landet illegalt. I ett skuggsamhälle med svarta jobb och undermåliga boenden. 22 000 personer skall avvisas och det är inte sannolikt att merparten av dessa kommer att vilja lämna landet frivilligt utan detta kommer ske under viss dramatik. Och detta kommer kräva resurser. Kriminalvården, som är verkställande myndighet, har 400 anställda i Transporttjänsten och verkställer mellan 3 500 och 4 000 transporter per år. Med dagens kapacitet kommer det ta minst fem år innan dagens personer som uppehåller sig illegalt i landet är repatrierade.

Polisen har dock relativt god kontroll över var dessa illegalister uppehåller sig. Ett yttre befäl som Ledarsidorna varit i kontakt med vid polisen beskrev hur de skulle kunna jobba om de slapp bli hindrade av aktivister. Kända natthärbärgen samt tunnelbanespärrar är effektiva platser att genomföra identitetskontroll vid och historierna som polisen har att berätta är skrämmande. En person uppgavs ha tre separata identitetskort, äkta, utfärdade av Migrationsverket men med olika reservnummer och olika namn. Polisens inblick i den undermåliga identitetsprövning som nu sker under press vid Migrationsverket är skrämmande. Vi har under lång tid inte haft kontroll över vilka som befinner sig i Sverige och i vilket syfte.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Och det kommer bli värre innan det blir bättre.

Turkiet sitter som bekant med trumf på hand genom att kunna reglera flyktingströmmen över Balkan-rutten eller över Ryssland genom sitt geostrategiska läge. Denna risktagning är EU fullt medveten om och eftersom nu allt fler länder inför tillfälliga gränskontroller i enlighet med Schengenavtalet har andra diskussioner nu börjat få fäste och form. Detta samtidigt som regeringen under fredagen kallat till ett extra sammanträde för att förbereda en lagstiftning som medger stängning av Öresundsbron.

Och mer är att vänta.

Ledarsidorna.se kan som första svensk media publicera ett internt arbetsdokument som pekar på att ministerrådets president och EU-kommissionen överväger att lägga ett moratorium på Schengenavtalets fria rörlighet i två år. Den brittiske bloggaren Steve Pears var först att publicera detta. Om vi då tycker att dagens händelser är av det mer dramatiska slaget är det ingenting mot vilka krafter som kommer väckas om Schengenavtalet, den fria rörligheten utan pass, kommer ställas åt sidan. Om än för två år. Det interna dokumentet PM:et kan du läsa som inbäddat dokument.

Vi har nu hamnat i panik-läget. Hela EU är i panik. Det läge som expertis varnat för i form av Collier. Frågan är om de som försatt oss i denna situation, som genom år förnekat riskerna, är rätt skara att leda landet igenom det som komma skall. För det kommer bli värre.

 

Tycker du denna form av grävande opinionsjournalistik är värd att stödja tas alla bidrag, stora som små, emot med största tacksamhet för Ledarsidorna.se fortsatta utveckling.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.