Den sista generationen

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 10 Dec 2015 2015-12-10
E-post 0

Nu på morgonen genomförde regeringen en pressträff inom ramen för migrationsöverenskommelsen. Presskonferensen var en glest besökt tillställning. med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vid sidan av regeringen.

Vid noggrannare läsning framgår det med all önskvärd tydlighet att den svenska skolan står inför en urlakning kompetensmässigt. En punkt pekar på att regeringen förbereder för en segregering av skola och samhälle:

ge exempel på hur undervisning kan organiseras så att asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser kan medverka i undervisning av barn och elever som talar samma språk, arbeta som studiehandledare på modersmål eller modersmålslärare, eller på annat sätt bistå personalen i skolväsendet,

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Syftet är säkert gott men ”inom ramen för etableringsinsatser” och ”pratar samma språk” innebär inkapsling istället för integration.

Det är inte rimligt att anta att personer från Syrien eller Somalia skulle undervisa i klasser dominerade av inrikesfödda med svenska som modersmål.

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan. Detta är en av flera förändringar i regelverket rörande utomhusbuller som regeringen fattat beslutat om. Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande skriver regeringen på sin hemsida. Vidare finns det uppgifter att bostadsminister Mehmet Kaplan kommer ta bort kravet på hiss i nybyggda fastigheter. Dessa uppluckringar kommer inte mötas med något positivt från bland annat handikapprörelsen som utgör en stor del av Miljöpartiets och Socialdemokraternas väljarbaser.

Detta, vid sidan om de rapporter som kommer från socialtjänster runt om i landet och de redan vidtagna åtgärderna om snabbspår för ordningsvakter vittnar om hur kvaliteten i olika samhällsåtaganden nu luckras upp. Andra tecken på detta är de så kallade “kontakttolkarna”, tolkar med begränsad behörighet och utbildning. Ett A- respektive B-lag växer fram nu inom det statliga åtagandet. Vi kommer gå in i ett annat samhälle än det vi ärvde av våra föräldrar och far- respektive morföräldrar. Ett samhälle med segregerade klasser, sämre bostäder och ett glesare, eller i varje fall lägre utbildat, våldsmonopol.

Vi är den sista generation som ärvde ett bättre samhälle än vad de fick ärva av sina föräldrar. Vi är den första generation som lämnar över ett samhälle i sämre skick än det vi fick i arv av våra förfäder.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se