En ovärdig debatt

  • Onsdag 16 Dec 2015 2015-12-16
E-post 0

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avfärdar bilden av en ”systemkollaps” på grund av flyktingströmmen.

 ”Vår uppgift är att lyfta fram problem, och det kan ge en ensidig bild”

säger MSB-analytikern Alexandra Nordlander till SR Ekot. Parallellt med detta vittnar Trelleborgs kommun om en lättnad i ankomsttakten av ensamkommande flyktingbarn. Under vecka 50 sökte totalt 3 318 personer asyl i Sverige, en minskning med 1 744 personer jämfört med veckan innan. 811 av de asylsökande under vecka 50 var ensamkommande barn, vilket är 505 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 82 % av alla asylsökande. Signalpolitiken, som justitieminister Morgan Johansson inte tror på, har givit effekt samtidigt som vintern gör sitt. Vintermåndaderna minskar strömmarna per automatik visar empiri.

Med tretusen asylsökande per vecka motsvarar det i årstakt vad Sverige tagit emot i år hittills. Med rådande bostadsbrist, brist på lärare och i praktiken brist på det mesta redan idag är bilden mörk för de kommande åren.

Att Sverige skulle få någon lättnad genom att kunna omfördela 30 000 asylsökande till andra EU-länder, som Morgan Johansson mer eller mindre utlovat ser dock ut att bara bli ett löfte. EU-kommissionen föreslår att Sverige undantas tvånget att ta emot omfördelade eftersom minst fem länder motsätter sig denna förmån till Sverige. Systemstressen kommer med andra ord att fortsätta för överskådlig tid och hitintills har vi bara kunnat se hur första länken i kedjan påverkats. De övriga länkarna, kommunintegrationen samt arbets- och skoletableringarna med permanenta boenden för asylanterna har ännu inte slagit igenom. Det finns, enligt flera källor, beräkningar på effekterna på finansdepartementet men dessa hålls i en snäv krets. Att de finns, och att de är sekretessbelagda, vittnar om inte annat Morgan Johanssons nya oro för kostnaderna om vilket fångades upp i en bisatts i en intervju i Expressen. Morgan Johansson är även orolig för de totala kostnaderna för flyktingströmmen.

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer kostnaderna att uppgå till 60 miljarder kronor för 2016 och för 2017 73 miljarder kronor – det motsvarar sju procent av hela statsbudgeten. Och då är inte kommunernas kostnader med i det offentliggjorda underlaget.

– Vi kommer både att behöva spara och låna för att klara av situationen. Sverige tar ett större ansvar än något annat land för flyktingsituationen. Vi inser alla att det här inte kan fortsätta vecka för vecka och månad för månad. Andra länder måste också ta ansvar för situationen, men där är vi inte än.

Detta kommer inte ske under överskådlig tid. De flesta länder i Europa ser på Sverige som ett avskräckande exempel. Situationen är, med andra ord, stressad och kommer så förbli i många år framöver. Detta framgår av den en vecka gamla lägesbild som MSB presenterade för regeringen och som du kan ta del av i original som inbäddat dokument i slutet på artikeln. Detta underlag har en mycket begränsad sändlista. Och häri ligger ett stort problem för rapportörerna. Det jag publicerar på Ledarsidorna.se eller som MSB, Myndigheten för samhällsberedskap och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, publicerar tar sitt avstamp i en kommunal vardag. Det finns läsare som numera jämställer denna publicering med media i undervegetationen, som Avpixlat och Fria Tider. Jag kan bara konstatera att när MSB och SKL faktaunderlag ses som likvärdigt med att vara skribent på Avpixlat så har Sverigedemokraterna vunnit sin största seger. Och vi andra står inför vår största förlust.

Vi kan fundera på hur värdigt detta är för de övriga partierna. Att låta ett parti äga samma problemformulering som de myndigheter, som inför regeringen, svarar för verksamheten. Detta är ovärdigt den politiska debatten, att låta ett parti som hyser så uppenbara främlinsgsfientliga och rasistiska falanger, äga en av vår tids största politiska utmaningar. Det är ovärdigt de övriga sju partierna och samtliga dess företrädare i Riksdag och regering. Och har varit ovärdigt under mycket lång tid.

Och det blir inte bättre av att det finns de som rasiststämplar alla som vill närma sig ämnet. Eller blir det bättre? Sverigedemokraternas utveckling talar sitt tydliga språk.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se