Endast en tumme?

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 11 Dec 2015 2015-12-11
E-post 0

Ingvar Persson, Aftonbladet, tar idag upp den blocköverskridande överenskommelsen om skärpta terrorlagstiftning. Den svenska terrorlagstiftningen blir nu mer av internationell karaktär. Det finns en underton av ogillande av detta faktum men Persson pekar på något som ofta glöms bort i debatten. Det förebyggande arbetet. Han går inte in på djupet vad detta skulle innebära men tråden har fångats tidigare av Dr Magnus Norell i hans bok ”Kalifatets återkomst”.

Vi måste bejaka de krafter som vill reformera den underliggande ideologin. Islam.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Den skärpta lagstiftningen är dock välkommen. Ett totalt stopp mot finansiering med gemensamma medel sådana organisationer som bejakar hat och våld är ett sådant förslag som skall bli intressant att följa. Detta skulle innebära omfattande konvulsioner i flertalet Dawa-moskéer samt moskéerna i Göteborg, Örebro och Gävle. Det skulle kraftigt påverka de Muslimska Familjedagarna som arrangeras av IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige.  Att bjuda Imamer och skriftlärda som sprider hat skulle innebära indragna statsbidrag. IFIS – med nära band till Muslimska Brödraskapet och Islamic Relief, den senare terrorklassad av flera länder, har nära ideologiska band med al Azhar-universitetet i Alexandria. Detta universitet har på senare tid, efter en lång tids tystnad, kommit med ett uttalande som borde få det samlade väst att reagera.

De anser inte att ISIS / Daesh står för en o-islamsk uttolkning av Koranen.

Al Azhar ses som Muslimska Brödraskapets ideologiska källa och uttalandet tyder på att dessa två salafistiska rörelser nu närmar sig varandra. De delar i grunden världsbild, att återupprätta ett Kalifat. Bägge rörelserna står för starkt repressiva synsätt på kvinnors rättigheter. Ett sådant exempel är den förre egyptiske ministern för religiositet, Dr Salem Abdul Jalil, som står Muslimska Brödraskapet nära som menar att kvinnor inte får ha manliga vänner på Facebook eller kommentera inlägg. Att detta är Haram, synd, och därmed belagt med straff.

Hur effektiv de föreslagna lagarna kommer bli återstår att se men det kan inte längre vara rimligt att svenska skattemedel går till organisationer som representerar åsikter som al Aznar och Abdul Jalil ger uttryck för. Att ska vi hjälpa, och skydda, de som flyr för sina liv skall vi stärka den icke-vålds och icke-hats uttolkning som finns i andra sammanhang. Moskén i Sigtuna är ett sådant exempel, ett annat är den i Norrköping. Imamer som är verksamma i de miljöerna har fått motta hot för sin fredsbejakande uttolkning.

Om så sker är dock tveksamt. IFIS, och organisationer som Ibn Rushd som fungerar som paraplyorganisation för många av de moskéer som har ett mer radikalt budskap har starka band in i socialdemokratin. Hur starka de är blev en tidigare kritisk artikel mot radikaliserad Islam på Ledarsidorna.se ett bevis på. När Somar al Naher i samband med den artikeln stämplade mig som ”muslimhatare” på twitter blev den snabbt gillad av såväl Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidarietet, som av inrikesminister Anders Ygemans hustru Elisabeth Brandt Ygeman. Bjereld är permanent inadjungerad i Socialdemokraternas mäktiga Verkställande Utskott, Brandt Ygeman är sedan lång tid tillbaka LO:s valledare och en av LO:s absolut mäktigaste befattningshavare. Hennes man inrikesminister Ygeman är den som från regeringens sida ansvarar för lagens utformning.

Radikal islamism är starkt i Sverige idag. Och de har mäktiga vänner. Ur det perspektivet finns det risk att lagförslaget, när det väl presenteras, bara blir en tumme med tanke på personbanden och de inblandades egna nätverk och kontroll över finansiella resurser. Som statsbudget och LO:s kampanjfond. Och oddsen försämras ytterligare av de ständiga förseningar som präglat arbetet så här långt. Det icke-införda förslaget har skjutits på framtiden minst två gånger, trots Morgan Johanssons försäkringar om att inget försenade arbetet.

 

Vill du vara med och stödja Ledarsidorna.se utveckling? Alla bidrag, stora som små, tas emot med största tacksamhet. Det visade stödet har varit stort och kunnat ge mig utrymme för mer av grävande journalistik samt inom kort ytterligare skribenter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se