Kapitulation

  • Torsdag 31 Dec 2015 2015-12-31
E-post 0

DN Kultur går, genom Malin Ullgren, till frontalangrepp mot SvD Ledarredaktion den 27/12 och låter förstå att den i praktiken är nazistisk, att deras användning av ord spelar mörkerkrafterna i händerna. Texten är i praktiken ordagrant återgiven i den ledare som publicerats i Allehanda signerad Susanne Sjöstedt. Det mest remarkabla i Ullgrens text är att hon hänvisar till ett resonemang som professor Mattias Gardell för i Aftonbladet. När Ivar Arpi porträtteras som halv- eller helnazist nöjer sig Ullgren med att beteckna Gardell som forskare och författare.

För att vara kritisk mot SvD användning av ord bidrar hon med samma polarisering när hon inte ger läsaren en vidare bild av vem Gardell är. Gardell har en historia av politisk aktivism på den yttersta vänsterkanten med sig. Så sent som den 24 november beskriver professor Gardell, som råkar inneha Nathan Söderbloms professur vid Upsala Universitet, IS / DAESH som en egentligen ganska fredlig företeelse:

Alla kan bli medborgare, förutsatt att de ger upp sin särskiljande annanhet. Kristna, judar, shiiter, yazider, kurder, nigerianer och svenskar kan liksom sunniter av alla de slag bli medborgare i den islamiska nationen om de upphör att vara kristna, judar, shiiter eller något annat och skriver under på just den definition av salafitisk sunnism den islamiska statens ledning bestämt vara den enda rätta.

Gardell, som Ullgren ser som en sanningens man, bortser från att redovisa alla de bestialiska avrättningsmetoder, våldtäkter och annat som de utsätter sina fångar för. Ullgren spelar helt plötsligt på samma sida som IS och även i samma division som det SvD hon vill utmåla som ondskans torn i Mordor när hon utan kritiskt granskande av sin primära inspirationskälla mästrande bestämmer åt oss vilket språk och vilka ord vi får använda.

Vad värre är, är att hon nu kapitulerar inför Sverigedemokraterna. Hon lägger sig platt i tron att hon gör något gott i att brunsmeta SvD. Hon ger upp rätten till språket. Hon attackerar enskilda ord och ordkombinationer istället för att argumentera mot verklighetsbeskrivningarna och de politiska lösningarna.

Det politiska landskapet, inklusive DN och Aftonbladets ledarredaktioner, har under ovärdiga former släppt ett helt politikområde till ett enda parti. En kapitulation av vår tids största frågeställning. Denna problemformulering har Sverigedemokraterna, utan egentligt motstånd, kunnat tillskansa sig och äga tolkningen av. Ullgren vill nu släppa även språket till dem. De deskriptiva termer av samhällssituationen som läsare känner igen sig i får inte längre användas om du inte är hel- eller halvnazist.

Istället för att stå upp och slåss, i syfte att ta tillbaka en politisk debatt och ett språk ger de upp striden. Och då, om inte förr, så öppnas dörrar vi velat försegla för evigt. Det finns, enligt Erik Almqvist som närmast är känd för järnrörsvideon på Kungsgatan i Stockholm, sannolikt ett ledigt utrymme till höger om SD. Ett parti som SMR, Svenska Motståndsrörelsen. Där dess obestridde ledare Klas Lund sagt följande:

Sverigedemokraterna är bara en ofrivillig plog åt radikalare alternativ.

DN Kultur, och Susanne Sjöstedt, har kapitulerat för dessa nu. Istället för att ta tillbaka politiken, problemformuleringen och språket ger de nu upp. De spelar SD och alla andra direkt i händerna utan strid.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se