Not invented here

  • Torsdag 24 Dec 2015 2015-12-24
E-post 0

Det är Stefan Löfven (S) själv som ändrat reglerna så att ansvaret för regeringens krishantering flyttades bort från honom. Det var en av hans första åtgärder som statsminister, trots att flera utredningar sagt att krishanteringen borde ligga i  hans kansli för att bli effektiv. Det var en av de viktigaste slutsatserna efter Tsunamikatastrofen 2004 och denna katastrof, som skördade över 300 000 döda varav 543 svenskar. Regelförändringen gick från

“Gruppen leds av den statssekreterare som närmast under statsministern leder och fördelar arbetet i  Statsrådsberedningen eller den statssekreterare som han eller hon utser.”

Till att

”Gruppen leds av en statssekreterare i justitiedepartementet.”

Enligt flera sagespersoner och källor i Stadsrådsberedningen har det senaste årets flyktingsituation präglats av detta beslut. Statsrådsberedningen, statsministerns egna permanenta stab, har saknat överblick samt regeringen har under året tillsatt nya funktioner, som särskilda grupper av statssekreterare från bara vissa departement och utan mandat. Ledarsidorna.se har vid tre tillfällen under året blivit kontaktad av politiska sekreterare eller vanliga tjänstemän på departementsrådsnivå som frågat hur läget ser ut. Informationsflödet i Statsrådsberedningen har präglats av inkompletta underlag eller underlag där politiska hänsyn lagts på verklighetsbeskrivningarna för att “mjuka upp” situationen. Statsrådsberedningens samordningsfunktion, som är direkt beroende av krishanteringen, har aldrig fungerat så illa som under Stefan Löfvens ledarskap vittnar fler oberoende tjänstemän om.

Vi kan fundera på vad som skett och vad som sker. Men en sak är ställt utom allt tvivel, det verkliga ansvaret kryper nu närmare och närmare statsministern. Hans svaga ledaregenskaper blir allt tydligare och bara att komma på tanken att frånsäga sig ansvaret för samordningen av landets beredskap och förmåga på ett fackdepartement sätter bilden av en statsminister som antingen inte vill ha ansvar eller som drivs av prestige. Då krisledningen infördes av regeringen Reinfeldt så kan det finnas ett inslag av detta i beslutet:

”Not invented here”.

Ett ledarskap som vittnar om en ovilja att ta över väl fungerande verksamhet endast för att moderaterna infört den. Är det inte uppfunnet av Stefan Löfven, Mikael Damberg eller statssekreterarna Emma Lennartsson respektive Hans Dahlgren så är det inte värt att ta tillvara. Bara komma på tanken att reorganisera en, för Sverige så central, funktion som krisledningen utan att ha regeringserfarenhet borde tyda på en ledning som helt saknar ledarskapsförmåga och vars huvudsakliga intresse ligger i den personliga prestigen.

En farlig väg att vandra. Det visar all empiri och forskning. Men då den inte är uppfunnen av Löfven, Damberg et al så står Sverige där vi står.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se