Överrullningens år

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 31 Dec 2015 2015-12-31
E-post 0

Det kaosartade året 2015 läggs i natt till handlingarna men kommer för lång tid prägla svensk inrikes- och utrikespolitik. Systemstressen som mottagningssystemen för migranter samt samhällets primäråtaganden i form av vård, skola och omsorg kommer med stor sannolikhet ligga kvar på en hög nivå samtidigt som systemstressen sprider sig in i andra system, verksamheter och budgetposter under perioden 2016 till 2020. Vi kommer under den tiden med en sannolikhet gränsande till visshet se överrullningseffekter av olika slag och hur stora brister de olika systemen har. Detta kommer även ge avtryck i våra utrikes relationer som kompletteras med utrikesministerns dokumenterade förmågor i relationerna med främmande makt.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Överrullningseffekterna kommer bli uppenbara med början den första mars i år. Den första mars 2016 träder tvångslagstiftningen vad avser kommunplaceringar i kraft. Den lag som tvingar, i dagsläget utan repressalier, kommuner att ta emot de som beviljats uppehållstillstånd. Hur kommuner som Göteborg och Stockholm skall klara av detta utan att som i Solna och Örebro ge nyanlända förtur i bostadskön är oklart.

Den enskilde kan komma att reagera positivt eller negativt på denna prioritering men oaktat vad kommer reaktionerna bli kännbara och sannolikt resultera i en och annan tidningsrubrik.

Andra överrullningseffekter som vi kommer se mer av, som vi sett varje år, är ökningen av försörjningsstödet. Stadsdelen Majorna-Linné, i Göteborgs stad, var i fjol tvungna att delvis backa från neddragningen av specialpedagoger för barn med särskilda behov. En neddragning som motiverades med att försörjningsstödet spräckte alla gränser eftersom främst nyanlända med uppehållstillstånd inte fick arbete som tänkt. Andra kommuner, som Ludvika, har under flera år sett sin budget för försörjningsstöd spräckas av samma skäl. Utfallet 2014 låg på 90 procent (27 MSEK) högre än det som budgeterats inledningsvis eller totalt runt 60 MSEK. Utan statlig kompensation. Om ett område ökar med 27 MSEK i en total driftbudget på 1 361 MSEK blir det hårda omprioriteringar för varje verksamhet, speciellt om den som Ludvika kommun redan har budgeterat underskott. Är dessutom halva den posten icke predestinerad så skapas problem för kommunledningen som tvingas till att omprioritera verksamhet. Att omprioritera är att tränga undan eller välja bort. Att göra “både och” går inte med begränsade medel utan att något påverkas i negativ bemärkelse. Som samhällskontraktet.

På den utrikespolitiska arenan löper, om inte regeringsombildning sker i någon form, Sverige vidare på den inslagna vägen. Vi har sedan regeringsskiftet 2014 gradvis försämrat våra relationer med Norge, Finland och Danmark efter att på olika sätt, främst genom att ministrarna Morgan Johansson, Margot Wallström och Kristina Persson, stämplat våra grannar som mer eller mindre ogina människor eller rasister. Trots det räknar Margot Wallström med deras stöd i kandidaturen till FN:s säkerhetsråd ”eftersom det är vår tur” rapporterar källor från Arvsfurstens palats. Endast Sverige lever med uppfattningen att platsen i säkerhetsrådet baseras på turordning och inte kompetens eller förmåga att spela avgörande roller. I Mellanöstern är Sverige marginaliserade idag och ses inte längre som föredöme eller resurs på något område. Finland ses som föredöme inom utbildning och Danmark inom mänskliga rättigheter och kvinnornas roll i samhället.

Sveriges nuvarande politiska utrikesledning kan komma att bli förvånade över den multilaterala utveckling som nu sker i regionen. Tidigare arvfiender, som den mellan Etiopien och Marocko, har utvecklat bilaterala relationer som redan efter nio månader ger positiva synergieffekter i respektive lands ekonomier och kulturutbyte. Etiopien är inte en ointressant aktör då de är värdland för Afrikanska Unionens huvudkontor.

Ytterligare relationer som vi kan räkna med försämras eller på annat sätt påverkar våra möjligheter att agera är de i MENA, Mellanöstern och Nordafrika. Idag är vi i praktiken endast på vänskaplig fot med ett land, Algeriet, som råkar vara det land som Arabförbundet och Afrikanska Unionen mer och mer försöker isolera. Algeriet har, visar det sig, agerat på ett sådant sätt att AQiM och IS / Daesh, kunnat växa relativt obehindrat. Marocko och Mali lider svårt av Algeriets stöd till Polisario som idag försörjer AQiM med färdigutbildade terrorister. Sverige kommer, enligt källor i Statsrådsberedningen och UD, sannolikt erkänna Polisario som legitim regering under hösten eller efter omröstningen till vilket land som skall få en av två platser i FN:s säkerhetsråd. Detta trots att Marocko sedan Ban Ki Moons uttalande att Marocko spelar en nyckelroll för att stabilisera regionen i allmänhet och nå en diplomatisk lösning i Libyen i synnerhet. Att Marocko sedan utgör insteget i fransktalande Afrika för alla företag som vill vara aktiva på den marknaden innebär att Sverige och svensk exportindustri kan se en framtid av stora problem på denna kontinent. Allt fler medlemsländer i Afrikanska Unionen reverserar nu sina erkännanden av Polisario då de utvecklats till en kraftigt destabiliserande faktor som påverkar hela Afrika.

Sverige kommer under hösten som enda EU-land ha ett beslut på att denna organisation, Polisario, är legitim regering och företrädare för ett territorium de idag inte ens är närvarande på och där befolkningen som helhet inte fått säga sitt.

För Ledarsidorna.se kommer 2016 innebära stora förändringar. Den fasta redaktionen kommer utökas utöver illustratören Kjell Nilsson Mäki, som kommer få en fastare roll. Dels kommer samarbetet med namnkunniga krönikörer inledas. Helene Bergman, feminist och frilansjournalist, och författare till boken ”Med svärtad ögonskugga”, kommer inleda denna satsning som möjliggjorts av de donationer som inkommit till redaktionen. Bergman kommer skriva för Ledarsidorna.se var fjortonde dag med början andra helgen i januari.

I hennes spår kommer ytterligare två eller tre namnkunniga kolumnister kontrakteras inom ämnena ekonomi, säkerhetspolitik samt Europa i syfte att bredda formatet och fördjupa debatten. Videokanalen kommer lanseras i slutet av första kvartalet med en helt ny design av sidan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.