Stefan den förste

  • Lördag 26 Dec 2015 2015-12-26
E-post 0

Nya bottennoteringar i förtroendet för Stefan Löfven och hans ministerkollegor sammanfaller med det låga stödet för regeringspartierna i opinionen. Stora frågor som regeringen måste visa handlingskraft i är samhällsbyggarfrågor: Bostadsbristen, ungdomsarbetslösheten, utbildningsområdet och i sociala frågor. Marja Lemne, statsvetare vid Stockholms universitet sammanfattar problematiken:

– Något måste göras, man kan inte bara sitta still i båten och vänta utan regeringen måste visa handlingskraft över hur vi ska hantera de här utmaningarna. Det måste ske saker oavsett flyktingvågen eller inte. Det är farligt tro att det löser sig.

– Läget är allvarlig och det tycks dröja innan kommer en vändning både för Löfven och regeringen.

Att handlingsförlamningen, och det skakiga ledarskapet, som funnits närvarande sedan Stefan Löfven blev ordförande stod tämligen klart redan för de med insikt innan valet 2014. Efter regeringstillträdet har en svag ledning, som lutar sig mot taktiker och postmodernister, blivit svagare. I grunden en konsekvens av Mona Sahlins ledarskap då hon tyckte bort Göran Perssons gamla medarbetare. En efter en. Vare sig Juholt eller Löfven visade sig intresserade eller starka nog att hejda detta. Jan “Janne” Larsson som gjorde en kort retur som valgeneral och var avsedd som samordningsminister trycktes till slut undan av taktiker och strebrar.

De mest graverande tecknen på svaghet var i valmanifestet där migrationsfrågan, som rankades som en av de tre viktigaste i valet, inte nämndes med en rad för att senare, vid partikongressen, helt strykas ur programmet med Carin Jämtins försäkran att ”vi har en migrationspolitik som vi håller på att rulla ut” och att allt skulle bli så bra så. En politik som väljarna inte fick ta ställning till skulle helt plötsligt räcka till. Ett halvår senare hade Sverige kraschlandat och vi kommer inom kort ha EU:s mest restriktiva migrationspolitik. Som håller en miniminivå i förhållande till internationella fördrag. Detta toppas med att statsministern lyft bort krishanteringsfunktionen från sin egen stab. Stefan Löfven vill inte ha den i närheten av sig och det kan inte uteslutas att Hans Dahlgren, statssekreteraren som är känd för att bara vilja ta genvägar och sällan vill ta ansvar, påverkat beslutet.

I Dahlgrens CV återfinns en inte helt ointressant erfarenhet. Dahlgren var kabinettssekreterare på UD när Tsunamin rullade in över Phuket den förödande annandagen 2004. Dahlgren klarade sig undan då, genom skickligt manövrerande. Värre gick det för Hans Dahlgrens överordnade, dåvarande utrikesminister Laila Freivalds som fick kraftig kritik för UD:s sena agerande och Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson. De fick ta smällen för den regeringens inaktivitet. Hur pass delaktig Dahlgren var i inaktiviteten vet vi inget om, trots hans centrala funktion på UD som de facto stabschef, men han gick obefläckad ur det.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Regeringen Löfven präglas av just detta. UPA. Utan Personligt Ansvar. Det mesta begravs i utredningar, såsom i praktiken hela näringspolitiken under Mikael Damberg eller hela Helen Hellmark Knutssons ansvarsområde, forskning och högre utbildning. I andra frågor hänvisar regeringen till myndigheter så pass ofta att det finns fog för att ställa sig frågan om varför vi har en regering överhuvudtaget. Eller det tredje, som bär spår efter Hans Dahlgren: En låg profil, försök hitta genvägar redan från början och undvik att svara. Manövrera ut de som kan hota dig.

När kvädena till Stefan Lövfens eftermäle skall skrivas och statyn skall resas så kan det finnas utrymme för Kjell Mäkis avporträttering. Stefan den förste, UPA. Hans vänstra hand symboliserar med viss tydlighet regeringens inlärnings- och utvecklingskurva.

Om han inte med viss brådska börjar visa en annan sida av både sig själv och regeringen där en viss utrotation på såväl ministerposter som statssekreterare och politiskt sakkunniga rådgivare kan ge oanade – och positiva – effekter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se