Vad är sanning och vad är lögn?

  • Lördag 26 Dec 2015 2015-12-26
E-post 0

Situationen i Malmö är fortsatt ansträngd. Vistelsetiden i ankomstboenden för barn utan vårdnadshavare behöver fortfarande förkortas. Aktörerna arbetar vidare för att åstadkomma detta. SKL avser att i januari bjuda in de kommuner som inte hämtar sina anvisade barn för att diskutera denna problematik och eventuella lösningar.

IVO har beslutat att stänga ytterligare ett HVB-hem i Hultsfred med omedelbar verkan på grund av bristande säkerhet för de ensamkommande barnen.

Det har även framkommit att cirka trettio kommuner lex Sarah anmält sig själva vilket understryker det ansträngda läget i dessa kommuner.

Boendesituationen fortfarande mycket kritisk. Migrationsverket kan inte garantera tak över huvudet.

Personalens situation är också ett område som fortsatt rapporteras som kritiskt.

Den återgivna texten ovan anses av tämligen många postmoderna socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister som lögnaktig och en extremt polariserande bild av samhället. Kommentarerna på Ledarsidorna.se samt min egen Facebook pekar entydigt i den riktningen. Att allt detta är lögn. Anders Lindberg och Aftonbladets ledarredaktion skulle sannolikt använda den som ett skolexempel på den åsiktskorridor som Ivar Arpi, Alice Teodorescu, PM Nilsson eller Anna Dahlberg nu lyckats bygga. Texter som den återgivna är i regel, enligt denna redaktion, såväl rasistiska som lögnaktiga och hör egentligen  hemma på Avpixlat eller i annan undervegetationsmedia.

De har dock alla ett problem. Texten är direkta citat från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap senaste lägesbild. Den kan du läsa som inbäddat dokument längst ner i postningen.

Anders Lindberg, och många andra, bör fundera något på vad som är idealism, sanning eller lögn. De sanningar som MSB publicerar varje måndag, och som i huvudsak är detsamma som Arpi, Teodorescu, Nilsson och Dahlberg återger ordagrant, vrider de postmoderna om till att vara en lögn och en snäv åsiktskorridor.

Vi kan fundera något på vad som är sanning och vad som är lögn efter att ha läst Anders Lindbergs ledartext ”Apokalypsens fyra ryttare är liberaler”och lägger den bredvid MSB Nationella Lägesbild samt vad han egentligen menar när han skriver att allt som står i tidningen faktiskt inte är sant. Och kanske framför allt, vem han åsyftar.

Den granskande opinionsjournalistiken på Ledarsidorna.se drivs helt ideellt. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag för att kunna bibehålla och utveckla vår verksamhet ytterligare under 2016.

 

Den granskande opinionsjournalistiken på Ledarsidorna.se drivs helt ideellt. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag för att kunna bibehålla och utveckla vår verksamhet ytterligare under 2016.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se