Arbetarrörelsens strukturella problem

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 24 Jan 2016 2016-01-24
E-post 0

Socialdemokraterna får sitt lägsta stöd bland väljarna sedan Sifo startade mätningarna 1967. Huruvida de senaste veckornas spaltmetrar om utrikesminister Wallström eller Kommunals interna korruptionskultur spelat in är ointressant. Trenden har varit tydlig under en längre tid.

– Nu pratar vi inte ens om Juholtsiffror längre, det kan vi glömma. Men trenden är inte ny, S har haft strukturella problem länge, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar, till SvD.

De strukturella problemen, partiorganisationen, är något som präglar socialdemokraterna idag och ytterst är partisekreterare Carin Jämtins ansvar. Hon är idag helt osynlig i partiorganisationen och det är inte rimligt att anta att hon kommer att bli synlig under överskådlig tid. Jämtin har rekryterat Botkyrkas före detta kommunalråd, Katarina Berggren, för att hålla kontakt med partiorganisationen. Jämtin, mer intresserad av att ta emot utländska besök i Riksdagen, där hon numera även är suppleant i Utrikesutskottet, har därmed delegerat ut sin huvuduppgift till en person som inte är vald av kongressen. Socialdemokraternas valde partisekreterare är inte längre intresserad av sin huvudsyssla.

MUF:s Bodil Sidén till höger om Anders Lindberg taget på Bommersvik. Skärmdump från Facebook.

MUF:s Bodil Sidén till höger om Anders Lindberg och tillsammans med Ellinor Eriksson, SSU och Veronica Palm, ledamot i Socialdemokraternas Verkställande Utskott,  taget på Bommersvik. Skärmdump från Facebook.

Socialdemokraternas stora problem idag är i grunden strukturellt. Det är egentligen två icke förenliga partier. Det ena partiet, det som idag utgör SSU, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt Olof Palmes Internationella Center, skulle bäst kunna betecknas som ”Internationella solidaritetspartiet”

Detta har fångat upp Olof Palmes retorik men inte förstått hans praktik.

Palme hade en unik förmåga att säga en sak och göra en annan men samtidigt sätta bilden av att ord och handling gick hand i hand. Denna ådra är bäst representerad av Aftonbladets Ledarredaktion och Dagens Arena som för en vänsterpolitik som nästan landar i samma syn på världen som neoliberala krafter. Det är ingen slump att Bodil Sidén, MUF, och SSU, Aftonbladets ledarredaktion samt representanter från Stockholms Arbetarekommun (Veronica Palm) träffas på Bommersvik.

Detta strukturella problem slår även in i LO. LO fokuserar idag mer på Sverigedemokraterna som politisk kraft än sina medlemmars vardag. Den video som LO producerade om Sverigedemokraternas historia är ett exempel på LO-ledningens prioriteringar. Videon håller en hög kvalitet både vad avser fakta och utformning men avsändaren är fel. LO medlemmen är för närvarande mer intresserad av att de olika ingående fackförbunden kommer tillrätta med sin egen korruption och de egna lönenivåerna vilket LO helt missat.

För många LO medlemmar är kopplingen till anställningstrygghet, lönesättning och arbetarskydd oklar. Men förklaringen till prioriteringen, och LO:s stöd till Aftonbladets Ledarredaktion samt miljonbeloppen från LO och Kommunal till websatsningen Politism ligger i gamla personband. Anders Lindberg, Aftonbladet, och Tobias Gerdås, LO, är gamla kollegor från Sveavägen 68 där Gerdås har en historia alternativa kampanjmetoder. Gerdås är, vid sidan av Lindberg, tongivande i den interna debatten men ingen av dem har hållit i en svets, än mindre haft ett mer långvarigt arbete i det som utgör arbetarrörelsens ryggrad och bas. De är representanter för den postmoderna vänster som idag formar politiken och dominerar de politiska staberna i regeringskansliet.

Det andra partiet i socialdemokraterna är det vi möter utanför Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Ett parti som utgörs av genuin arbetarklass och som varje dag tampas med sina respektive orters överlevnadsförmåga. Ett parti av gråsossar, Karlebyister efter Tage Erlanders och Ingvar Carlssons stora ledstjärna funktionssocialisten Nils Karleby,  som i det lilla försöker få till stånd pragmatiska lösningar för att bära orten framåt. Som förstår att den gemensamma ekonomin har begränsningar och som varje dag löser målkonflikter.

Lägg därtill att Karl Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, är mer av politiker än Stefan Löfven. Thorwaldsson har i sitt CV något som många socialdemokratiska maktpolitiker vill ha, en tid som SSU-ordförande samt en tid som ABF-ordförande. Thorwaldsson är i praktiken mer politiker än han är en del av LO-kollektivet varför LO:s fokus på politiken, och inte LO-medlemmarnas vardag, är logisk. LO-medlemmens vardag bygger på exakt motsatta förslag än de som det internationella solidaritetspartiet står för men som Thorwaldsson med stab ligger närmare. Ju öppnare gränser, desto mer konkurrens om jobben och desto lägre löner. Det tredje benet i arbetarrörelsen, ABF (som Thorwaldsson varit ordförande för) lider idag svårt av decenniers korruption. Turerna kring Brunnsvik under Thorwaldssons ordförandeskap i ABF är bara toppen på ett isberg som ingen tillåts gräva i. Varför? Enkelt, om vi tycker att Kommunal uppvisar en korrupt kultur är det att betrakta i det närmaste som en västanfläkt i den härva som slutligen lett till att Brunnsvik, arbetarrörelsens bildningsförbunds vagga, gick i konkurs och att stora delar av arbetarrörelsens arkiv slutade sina dagar i en sopcontainer. Något som inte ens föranlett ett höjt ögonbryn från vare sig dagens partiledning eller LO-ledning.

Det är inte bara socialdemokratin som har strukturella problem idag. Det är hela arbetarrörelsen. Med en arbetare som partiordförande, en politiker som LO-ordförande, utbredd korruption i olika delar av fackföreningsrörelsen, två icke-förenliga politiska rörelser i en, utbredda ekonomiska oegentligheter och en i det närmaste totalt ointresserad partisekreterare som skall hålla ihop framför allt partiorganisationen blir det inte bättre än så här.

Tvärtom finns det idag bättre möjligheter än någonsin tidigare till att det blir bra mycket sämre för alla parter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se