Även ett vingligt steg på vägen är ett steg på vägen

  • Fredag 15 Jan 2016 2016-01-15
E-post 0

Sverige kommer inte att erkänna Västsahara. Enligt vad SVT erfar väntas utrikesminister Margot Wallström att lämna beskedet under måndagen, dagen innan talmannen i Marockos parlament besöker Sverige. SVT har lyckats sammanfatta en rimligt korrekt beskrivning av problemet. Det absolut viktigaste är dock att Sverige bytt kurs. Bytt från en kurs som skulle inneburit ökad instabilitet och ökat flyktingtryck till en mer pragmatisk position som värnar om i förlängningen miljoner människors liv. Ett klokt, väl avvägt, och ansvarstagande beslut.

Beslutet skall, enligt personer med insyn i processen, ha fattats för mellan en och två veckor sedan även fast det formella beslutet togs under torsdagens regeringssammanträde. Det finns, enligt uppgift, inget enskilt argument eller skäl som avgjorde utan det blev till slut den sammanvägda bilden som entydigt pekade på att Sverige var på god väg att begå ett historiskt, och farligt, misstag. Om det är en faktor som vägt tyngre än andra så är det att Sveriges kandidatur till FN:s Säkerhetsråd i grunden riskerades. Aktiviteten var intensiv in i det sista där även Jan Eliasson konsulterades som vice generalsekreterare i FN. Denne ska ha avrått från ett erkännande med tanke på Marockos stabiliserande roll i Nordafrika, sin viktiga uppgift att finna en diplomatisk lösning på situationen i Libyen samt att vara nyckelspelare i Arabförbundet.

Även Urban Ahlin, talman, har trots att han är på resande fot enligt källor på högsta nivå agerat för att Marockos talman skall bli så väl mottagen som möjligt. Om detta vittnar hovets korrigerade kalendarium om. Marockos talman kommer att träffa vår kung Carl XVI Gustav enskilt. En programändring i sista stund för att lyfta besöket till absolut högsta diplomatiska nivå. Ånyo rycker med andra ord vår kung in för att rädda spelet.

Vad som inte framkommit mer i rapportering är annars EU:s medlemsländers reaktioner. Frankrike, Spanien och Storbritanniens reaktioner hade blivit kraftiga, om än diskreta. Marocko är, förutom en centralaktör inom dessa länders antiterroriststrategier, en viktig handelsaktör. Att Marocko gör skillnad i terrorbekämpningen vittnar även Belgiens kungs personliga tack till kung Mohammed VI. Sverige hade blivit märkbart isolerat i EU över natt. Isolerat när vi befinner oss i en flyktingsituation och under ett terrorhot då vi behöver EU:s stöd mer än någonsin. Sveriges regering insåg även i elfte timmen att de var tvungna att bryta den destabiliserande trend som vår roll nu utvecklats till i Mellanöstern.

Beslutet är dock, trots att det är såväl klokt som sannolikt väl avvägt, politiskt instabilt.

I teorin finns fortfarande en parlamentarisk majoritet med ett dessutom helt enigt regeringsunderlag för ett erkännande. Detta samtidigt som i praktiken hela Margot Wallströms politiska stab, inklusive henne själv, samt delar av inrikesminister Anders Ygemans stab fortfarande är övertygade Polisario-anhängare sedan många år. Var Ygeman själv står idag är mindre klart men han kommer från det Polisario-trogna Stockholms Arbetarekommun.

Allt beror på kort sikt hur beslutet är formulerat, vilka kryphål som detta innebär. Ett nytt kongressbeslut, som byter ut det från 2009 om villkorslöst erkännande, kommer tidigast komma vid nästa partikongress 2017 och ingen har heller frågat Carin Jämtin, som företräder partiorganisationen, hur hon ställer sig. Jämtin står Olof Palmes Internationella Center nära, den part som i slutfasen drivit frågan för ett erkännande hårdast. Även dess företrädare Jens Orback är intresserad av hur motiveringen kommer lyda och sannolikt även han kommer leta luckor

Trots beskedet att inte erkänna Västsahara och Polisario, ett mycket klokt besked som kommer påverka miljontals människors liv, kvarstår stora osäkerheter. Detta då regeringen i praktiken inte roterat ut de personer som arbetat hårdast, några i flera decennier, för ett erkännande och som idag sitter i regeringskansliets politiska ledning i såväl inrikes- som utrikesdepartement.

Beslutet är därmed att betrakta som politiskt instabilt trots att det står på en stabil, och saklig och väl avvägd, grund. Men även ett vingligt steg på vägen är ett steg på vägen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se