En del av problemet

  • Torsdag 14 Jan 2016 2016-01-14
E-post 0

Nu är den nära botten nådd i relationerna mellan Israel och Sverige. Efter att nu utrikesminister Margot Wallström (S) blivit förklarad ”non grata” i Israel så återstår bara två trappsteg till på trappan nedåt. De som återstår är hemkallande av ambassadör samt att helt sonika stänga ambassaden. Med Israel som en av de centrala aktörerna i Mellanöstern har därmed Sveriges roll decimerats till att i bästa fall vara åskådare, i sämsta fall stödja fel krafter.

Mats Knutsson, SVT, sammanfattar Sveriges position rakt och enkelt:

– Beslutet innebär att den svenska utrikesministern varken kommer till Israel eller Palestina. Och det skadar den svenska regeringen och den svenska regeringens ambitioner i Mellanöstern.

Det senare är något som dessvärre inte är någon nyhet. Vi är inte en del av lösningen längre i Mellanöstern utan har utvecklats till att bli en del av problemet för många länder i den region som har kan sägas ha världsfreden, eller stabiliteten, i sitt avgörande. Den politiska ledningen på Utrikesdepartementet av idag klarar inte av att göra de nya analyser av dynamiken i regionen längre som krävs. Att det i Tel Aviv finns ett torg uppkallat efter Marockos kung Mohammed VI är ingen slump, inte heller att Marocko fick ledartröjan av FN:s Ban Ki Moon att söka en diplomatisk lösning på situationen i Libyen.

Hur har vi då hamnat här? Margot Wallström som person har naturligtvis ett personligt ansvar men även sista månaderna med Carl Bildt spelade in, om än inte på samma officiella konfliktkurs. Wallström är skolad i 1968-rörelsens revolutionsromantik och likt Mona Sahlin en av de som ”gick med i Olof Palme” istället för det socialdemokratiska partiet är det vi ser logiskt. Det förstärks även av att Margot Wallström i huvudsak rekryterat sina medarbetare från Olof Palmes Internationella Center, OPIC, Socialdemokraternas egen biståndsorganisation och i praktiken Socialdemokraternas eget utrikesdepartement. Efter valförlusten 2006 kom all utrikespolitik att hanteras av detta center och utrikespolitik diskuteras sedan dess sällan eller aldrig i partiet i övrigt.

OPIC är känt för att tydligast av alla delar av partiet bejaka identitetspolitik och postmodern vänster. OPIC domineras av personer med rötter i Mellanöstern och inte sällan bubblar ett Israel-hat upp till ytan. En dag på ABF-huset, när OPIC organiserar mellanösternseminarier, kan vara till förväxling likt den retorik som Muslimska Familjedagarna använder mot Israel. Ur denna miljö har Margot Wallström hämtat merparten av sina politiska rådgivare. Runt  den shiamuslimska grupperingen finns personer som i olika sammanhang kommunicerar öppet Israel-hat. Ett hat som inte heller ser skillnad på staten Israel och judendom. OPIC har bland annat varit med och finansierat denna video, åt en palestinsk barnkanal, som glorifierar väpnat våld som del i sitt bistånd.

Projektet, som videon ingår i, skall stärka pedagogik och självkänsla bland palestinska barn och vuxna. Så här motiverar de det själva:

Målet är att palestinska ungdomar och civilsamhällesorganisationer som arbetar med ungdomar har en ökad organisatorisk och kunskapsmässig kapacitet. Ungdomarna påverkar lokala beslutfattare och utvecklar sina lokala samhällen. De är delaktiga och initiativrika. Målgruppen består av 14 CBO: er, 430 ungdomar/barn, 280 föräldrar och 50 lokala beslutsfattare.

Det kan finnas, med denna video som grund, skäl att ifrågasätta allvaret bakom Anders Ygemans försäkringar att han tar våldsbejakande extremism på allvar. Att socialdemokraterna väljer att stödja denna produktion kan vara ett tecken på motsatsen.

OPIC finansieras, helt i enlighet med regelverken kring partistödet, av skattemedel. Varje parti har en egen budget för olika biståndsprojekt där, i socialdemokraternas fall genom OPIC, rörelser som Hamas och Polisario intar en priviligierad position.

Det är inte heller någon slump längre att Sverige har bättre relationer med det shia-muslimska Iran än Israel och Saudiarabien. Svaret på varför finns i kretsen kring utrikesministerns rådgivare, henne själv samt personer med kopplingar till OPIC samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet på andra departement i centrala funktioner. Särintressen har, de facto, kapat stora delar av socialdemokratins utrikespolitik. Entrism är ett annat ord för fenomenet.

Ledarsidorna.se hade helst sett att våra förbindelser med Mellanöstern hade utvecklats annorlunda. Och ägnat dagens artikel åt något annat, mer nära, som våld och trakasserier mot kvinnor, bostadskrisen, vår tynande livsmedelsproduktion eller annat akut. Men. Det går inte längre att förneka att som situationen utvecklar sig i Mellanöstern, den region där hotet mot världsfreden kanske är störst, så närmar vi oss en punkt där vi inte längre är en del av lösningen utan en del av problemet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se