Ett steg mot mörkare tider

  • Söndag 31 Jan 2016 2016-01-31
E-post 0

Inrikesminister Anders Ygeman reagerade kraftfullt mot fredagskvällens oroligheter i Stockholms innerstad. Han menade att detta högerextrema våld skulle mötas med kraft. Ett mycket tydligt uttalande men dessvärre efter en lång tids tystnad i ett bredare perspektiv. När Syrianska föreningen i Jönköping fick se sina lokaler vandaliserade stod ingen inrikesminister och fördömde det uppenbart etnisk-religiösa våldet mot denna kristna minoritet.

Överlag uttalar sig inrikesministern endast med sådan kraft när det avser rasistiskt, i grunden högerextremt, våld. Vid övriga våldsdåd eller kring frågor som klanorganiserad kriminalitet eller de sammanstötningar som sker på flyktingförläggningar runt om i landet mellan etniska eller kulturella grupper alternativt mellan olika klaner så är inrikesministern påfallande tyst. Mycket beroende på att rikspolischefen Dan Eliasson sekretessbelägger allt med koden 291 så att dessa händelser aldrig, eller svårligen, kommer till media för vidarerapportering och tvingar ministern till reaktioner. Informationsbristen som då uppstår tjänar mörka krafter väl då de ges utrymme att i andra forum sätta bilden och börja konstruera vandringssägner och ostört odla fördomar.

Rikspolischefens motiv att skydda sin minister från att behöva kommentera vardagen ute på flyktingförläggningar är sannolikt ädla men han ger andra krafter möjlighet till att arbeta ostört.

Det finns, med viss tydlighet, all anledning att vara orolig för händelseutvecklingen nu, vi ser ut att anträda nästa trappsteg nedåt mot mörkret. Anders Lindberg i Aftonbladet väljer att kalla detta för en lynchmobb, men han gör det för enkelt för sig. Den underliggande strukturen vittnar om något annat. Något mycket farligare än en lynchmobb.

Fredagens oroligheter hade ett antal parametrar som skiljde dem åt från till exempel oroligheterna vid manifestationen i Kärrtorp som avbröts av Svenska Motståndsrörelsen. Det som sker nu är avsevärt mycket mer allvarligt och inrikesministerns uttalande kan mycket väl förvärra situationen. Han upplevs, av oroväckande många, som alltför nyanslös i sitt kraftfulla fokus.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se kan publicera det upprop, eller det flygblad, som distribuerades under fredagskvällen av den mobb som jagade alla med utländskt utseende.

Flygbladet skiljer sig, likt mobben, från tidigare. Ledarsidorna.se har varit tveksam in i det sista om flygbladet skulle publiceras eller inte. Det finns en risk att bli anklagad för att löpa högerextrema krafters ärenden men det publicistiska intresset väger tyngre. Allmänheten har rätt att ta del av detta samt kunna både problematisera kring det och se den fara som ligger framför oss.

Folkbildning är det enda som långsiktigt kan vaccinera oss mot det som sker. Flygbladet ligger dock ej inbäddat utan du kan hitta det på Ledarsidorna.se:s Slide-share konto.

Det som skiljer sedan tidigare är språket och den ”folkhemsanda” som genomsyrar det. För en gångs skull andas det inte ett explicit hat mot journalister och politiker. Det hänvisar till ”det brutna samhällskontraktet” och fångar upp det som vi är stolta över i Sverige. Vårt generella och generösa erbjudande till de som befinner sig i Sverige.  En mindre vass ton än tidigare men med ett tydligt publikfriande fokus. Mot det som, med viss lätthet i en medveten retorik, utmålas som gemensamt problem för många Stockholmare.

Det andra som skiljde fredagens  oroligheter från tidigare var sammansättningen av de som deltog i jakten. Det var, som flygbladet indikerar, en spridning av åldrarna. En blandning av unga från Svenska Motståndsrörelsen och Nordisk Ungdom till äldre veteraner från VAM och det numera nedlagda Svenskarnas Parti kompletterat med representanter från ”firmorna”. Dubbla medlemskap är inte ovanligt i dessa sammanhang. Men, en blandning av män i åldrarna tjugo år till dryga femtio. De äldre hade sannolikt en bakgrund från 1980- och 1990-talet med män med rakade skallar, bombarjackor och svarta höga snörkängor men som över tid etablerat sig som familjefäder. Dessa har nu mobiliserats. Det är första gången detta sker ”i större skala”. Och vanligt folk, alldeles vanliga män, faller för flygbladet och sin egen uppgivenhet över situationen i innerstäderna, ansluter sig. Parallellerna med SA, Hitlers egen Sturmabteilung som borgade för säkerheten vid Hitlers tal, är tydlig. Även Klas Lundhs, Svenska Motståndsrörelsens obestridde ledargestalt, ord klingar på ett annorlunda sätt efter fredagens oroligheter:

”Sverigedemokraterna är bara en ofrivillig plog som banar vägen för ett radikalare alternativ”.

Vi bör inte utesluta att de som nu genomför denna form av “jakt” i Stockholm kommer få förstärkningar från medborgargarden ute i landet. Att den fick förstärkning från Polen tyder på en organisiationsgrad bortom lynchmobben som i regel uppstår spontant. Fredagens gruppering bestod av sådana som både vill skaffa sig erfarenheter och erhålla en högre status på sina hemorter. En organisationsgrad bortom den spontana mobben.

Vi går nu in i en ny fas i svensk politik. En fas där varje ord som våra ministrar och våra politiska ledare måste vägas på guldvåg för att inte förvärra situationen. Ygeman riskerar, med sitt ensidiga fokus på högerextremer, skapa grogrund för ytterligare missnöje då han inte uttrycker samma bestämdhet i kampen mot annat kulturellt eller religiöst motiverat våld. Inte heller ger hans handlingskraft några effekter på det grundproblem, i form av unga nyanlända kriminella som står utanför rättssystemet och i praktiken har en permanent amnesti, som nu utgör den kanske mest motiverande rekryteringsgrunden för det radikala alternativ till Sverigedemokraterna som växer fram.

Nu tar vi, om inget händer, högst motvilligt ytterligare ett steg nedåt mot mörkret.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se