”In Sweden it is forbidden to rape ”Svennehora”

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 20 Jan 2016 2016-01-20
E-post 0

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Valerie M Hudson, publicerad i GP, forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar. 

Özge Öner, ekon dr, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), menar på SvD Debatt att

Kulturen och samhällsinstitutioner spelar en stor roll i att avgöra vad som är acceptabelt eller ej. Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män.

Därmed är det nonsens att debattera huruvida det finns kulturella särdrag som uppmuntrar till händelser som Köln och Kungsträdgården. Det är helt enkelt så, och vi måste vara uppriktiga om detta ifall vi ska kunna kväva problemet i dess linda. Att bara importera och i tysthet tolerera oönskade kulturella sedvänjor gynnar allra minst flickor och kvinnor i Sverige.

Något som varit tabubelaggt i Sverige. Norge har valt en annan väg än den svenska tystnadens då de har börjat att erbjuda ett kurspaket i vilken manliga invandrare får via en kurs lära sig hur man ska behandla kvinnor.

Höstens och vinterns kraftigt ökade asylmottagande innebär stora påfrestningar för svensk polis. Sedan fyra månader avsätter alla regioner personal till Alma, den jättelika insats som leds av Nationella operativa avdelningen, Noa, och rör allt från gräns- och utlänningskontroll till ordning, säkerhet och brottsbekämpning. Polisen hemligstämplar nu rutinmässigt oroligheter på asylboenden rapporterar DN. Men en del sipprar ut i media. Två personer skadades i ett bråk på ett asylboende i Halmstad under natten till onsdagen. De ska ha angripits med ett knivliknande föremål, men skadorna är inte allvarliga, enligt polisen och Aftonbladet. Det skall, enligt uppgift, legat ”falangstrider” bakom detta. “Falangstrider” är en omskrivning av etniska konflikter.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Det är orimligt att anta att en människa på flykt genom Europa överger kanske flera tusen år gamla konflikter. Snarare kan hatet öka under den stress som flykten innebär. Väl i Sverige, i boenden som präglas av sysslolöshet och trångboddhet, är det svårt att hålla igen de konflikterna. Lika lite överger ensamma män sin kultur och kvinnosyn som de vuxit upp med när de passerar den svenska gränsen.

Senast under hösten kom jag i samspråk med en nyanländ ensam man i 30-årsåldern som frågade mig varför vi hade så många prostituerade kvinnor öppet på gatorna. Han kunde inte förstå att det mode han förknippade med bordeller i sitt ursprungsland, med tunna linnen, korta kjolar eller högt uppklippta jeans, inte på något sätt var ett tecken på prostitution i vårt land. Han såg milt skeptisk ut när vi skiljdes åt. Han trodde mig inte. Samtalet med mannen var bara ett i raden av många. En del började i regel processen med att försöka förstå sitt nya hemlands värderingar efter samtal som detta men långt ifrån alla.

Visst, långt ifrån alla ”etniska svenskar” har vett nog att bete sig men vi måste erkänna för oss själva att det finns kulturella skillnader. I syn på kvinnan samt en rad med olösta etniska konflikter som nu tillåts obearbetat slå rot i det svenska samhället. Tvärtom ser Kulturdepartementet genom Alice Bah Kuhnke ut att förstärka dessa med riktade bidrag till organisationer som vill förstärka konfliktlinjerna mellan olika uttolkningar av religiösa påbud, kulturer samt synen på kvinnan.

Är det inte dags att bli lite tydlig från början?

”In Sweden it is forbidden to rape and kleta på ”Svennehora””

“In Sweden we do not force women to marry anyone against their own will”

”In Sweden it is forbidden to settle the scores with violence”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.