Katarsis

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 25 Jan 2016 2016-01-25
E-post 0

Ju närmare det ordinarie valet vi kommer desto mindre anledning att ha ett extra val. Om det fortsätter så här så kommer det finnas starka rörelser inom Alliansen som vädrar morgonluft och ser det som sin skyldighet att agera på något sätt. Deras röster kommer att ljuda högre.

Så kommenterar SVT:s politiska kommentator Margit Silberstein socialdemokraternas katastrofsiffror. Hon menar även att det idag inte finns något annat parti än Sverigedemokraterna som skulle tjäna på ett extraval. I detta har hon sannolikt rätt för en yttre betraktare men trots siffrorna så kan ett extraval vara det som räddar Socialdemokratin på lång sikt. Att socialdemokratin står inför ett nödvändigt katarsis, reningsbad, torde vara uppenbart för alla utom just de som förutsätts driva frågan. Partisekreteraren och partiledaren. Partiledningen uppvisar alla tecken på att göra en ”Dambergare”, sitta still i båten, hålla huvudet under radarn och inte göra någonting.

Carin Jämtin, en allt osynligare partisekreterare, kommenterade siffrorna skriftligt men Rapport fick tag i henne på Centralstationen i Stockholm. Hon menade att partiet måste bli bättre på att redovisa allt bra som de gör för att skifta fokus från väljarnas vardag. Jämtin tillhör den falang i partiet som in i det sista slagits för bibehållet öppna gränser.

Om vi skall börja prata om allt bra vi gjort kan vi dessutom ta upp att över hälften av Sveriges kommuner har eller överväger att anmäla sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att flyktingmottagandet havererat. Eller hur näringsdepartementet drar in 20 MSEK i regionalt stöd för integration av kvinnor på arbetsmarknaden för att täcka MigV kostnader. Eller när vi drar in tidigare utlovade 303 MSEK från högskolor och universitet av samma skäl. Eller att vi tar från biståndet för att täcka migrationskostnaderna och nu lånar upp medel för att täcka underskotten. Jämtin personligen kan med viss fördel även berätta att hon själv var delaktig i beslutet att tysta de kommunalråd som vid den senaste kongressen i maj 2015 ville ta upp migrationspolitiken. Jämtin, och partistyrelsen, valde aktivt att skjuta denna fråga till 2017 eftersom S hade en förträfflig migrationspolitik som regeringen rullade ut.

Skulle ett extraval utlysas idag kommer Socialdemokraterna att landa på mellan 20 och 24 procent och sannolikt förlora regeringsmakten. Alternativet för partiledningen är att istället välja att avvakta och köpa trisslotter fram till nästa ordinarie valdag 2018. Och riskera att hamna på mellan 15 och 18 procent. I Skåne är väljarstödet nere på historiskt låga 19 procent.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Vi kan fundera på vilken nivå som det är enklast att komma tillbaka ifrån efter ett reningsbad. Om det är enklare att komma tillbaka efter ett valresultat på femton procent eller ett på tjugo procent. Vi kan även fundera på kraften i det reningsbad som kommer följa ett extra- eller ordinarie val. Om det blir ”stoppa längst ner i skrivbordslådan och låtsas som det regnar för att behålla nuvarande maktstrukturer” eller i praktiken sitta still i båten, en så kallad ”Dambergare” som efter valanalysen 2010. Eller om det blir en socialdemokratisk inkvisition där ”orena” utesluts av den postmoderna aktivistiska vänsterfalangen som idag dominerar partiledningen eller om det till slut blir ”Gråsossens återkomst”. Den postmoderna falangen kontrollerar idag alla viktiga maktpositioner i den centrala partiledningen.

Ett alternativ som Stefan Löfven har, utan extraval, är att göra en ”Obama”. President Barack Obama har under sin tid i Vita Huset avverkat fyra stabschefer och är nu inne på sin femte. Han har roterat ut dem för att möta förändringarna i omvärlden och visat väsentligt kortare tålamod när de inte kan möta omvärldsförändringarna. Sannolikheten att Löfven skulle ha modet göra detta är dock liten, han ger mer och mer ett i det närmaste marionettliknande intryck. Hårt kontrollerad av andra, som till exempel nuvarande stabschef och statssekreterare, som inte är benägna att lämna ifrån sig den makt de har.

Dessutom tillkommer rekryteringsproblem. De personer som skulle komma ifråga kan bedöma det som en belastning i deras meritförteckningar att ha tjänstgjort i regeringen under Löfvens ledarskap.

Oaktat vad står partiledningen inför ett antal avgöranden nu. Att genomföra ett katarsis, vid makten, låter sig sannolikt inte göras eftersom partiledningen helst sitter still i båten och partisekreteraren numera öppet visar hur ointresserad hon är av partiets inre liv. Därför är frågan om partiledningen vill genomföra detta reningsbad från 15- eller 20-procentsnivån. Ett extraval med efterföljande katarsis som även kommer tvingas till inkvisitoriska inslag som att utkräva personligt ansvar från Jämtin, Damberg, Palm, Morgan Johansson och alla de som försatt socialdemokratin i en situation som ytterst kommer handla om partiets liv och död.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se