Margot Wallströms tal på Folk och Försvar

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Måndag 11 Jan 2016 2016-01-11
E-post 0

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, vill införa en värnplikt där folk får välja mellan att göra militärtjänstgöring och att hjälpa till med ”skogsbränder”, ”flyktingmottagande” och andra civila uppgifter. Idéerna är dock inte regeringens utan hennes högst personliga funderingar meddelar hon under de 20 minuter hon har till förfogande vid pressträffen som utrikesminister vid årets Folk och Försvars-konferens i Sälen.

Samtidigt redovisar Aftonbladet en opinionsundersökning som visar att att oron bland svenska folket öka rejält när det bland annat gäller utvecklingen i Mellanöstern, internationell terrorism och samt stora flyktingströmmar. Det finns också en oro över utvecklingen i vårt närområde, det som hänt kring annekteringen av Krim och Rysslands agerande i östra Ukraina. Men det handlar också om Mellanöstern och frågor som kopplar an till förhållandet mellan den muslimska och kristna världen.

Hennes officiella tal, som hon inte kommenterade vidare vid pressträffen, var i stort en återupprepning av hennes artikel i fredagens AiP.

Åter till talet hon höll. Två citat sticker ut:

I Sveriges bidrag till en säkrare värld är politisk dialog och diplomati, handel och internationellt utvecklingssamarbete nödvändigheter. Så byggs verklig säkerhet, i begreppets breda bemärkelse. Det handlar om insikten att säkerhet bara existerar om den är gemensam – och inte i motsats till någon annan.

…..

Vi tror inte på tvära kast i säkerhetspolitiken.

Det senare citatet är i ett sammanhang som avhandlar relationerna med framför allt Finland men vi får anta att det skall genomsyra all vår säkerhetspolitik. Är det något som den präglats av är det just snabba kast.

Av Sveriges dialog med MENA, Mellanöstern och Nordafrika, återstår idag i praktiken ingenting substantiellt. Margot Wallström själv är förklarad välkommen som turist i Israel men inte som utrikesminister. Av GCC, Gulf Cooperation Council, medlemsstater är hon inte välkommen alls. UD gjorde under hösten ett försök att få till ett besök i Bahrein enskilt men möttes av tystnad. Relationerna med Marocko, själva instegslandet till fransktalande Afrika för det svenska näringslivet, är ansträngda. Svenska företag som IKEA och Oriflame har inte samma priviligierade möjligheter som tidigare. Knyter vi an till kampen mot IS/Daesh står Sverige långt ifrån frontlinjen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

USA:s utrikesminister John Kerry leder som ordförande Global Counterterrorism Forum det globala arbetet mot rörelser som IS/Daesh. Bland de vice-ordförandeländerna återfinns Marocko som ansvarar för arbetet för att motverka ”Foreign Fighters” eller resande stridande tillsammans med Nederländerna. Marocko anses, av en samlad värld, ha den bland de bästa resultaten på detta område tillsammans med Nederländerna. En expertis som räddat bland annat Danmark från ett antal terrorattentat. Sverige har ingen representation alls förutom via EU. Av lätt insedda skäl. Sverige har gått från att under Göran Persson och utrikesminister Carl Bildt ha en självklar plats vid denna form av förhandlingsbord till att inte vara representerat alls på egen hand, mycket beroende på det slappa handlag vi visat vår omvärld att inarbeta FN Säkerhetsråds resolution 2178. Mot det som kallas resande stridande. Eller just ”Foreign fighters”.

Sverige har, enligt säkra källor på UD, för avsikt att efter voteringen under hösten till vilka två stater som skall få representera EU i Säkerhetsrådet perioden 2017-2018 erkänna Polisario som legitim regering för ett fritt Västsahara. Förutom att det milt sagt retar upp en av världens främsta länder på internationell terroristbekämpning bidrar Sverige med sin hållning till instabiliteten i Mellanöstern. Beslutet kommer Sverige ta efter voteringen för att inte störa relationerna med USA, Storbritannien, Frankrike samt länderna i Afrika och Mellanöstern mer än idag. Om inget oförutsett inträffar. Som att USA och EU:s viktigaste länder sätter massiv press på Sverige att inte gå vidare eller att vi byter utrikesminister. Frankrike, som idag omhuldas av Sverige med insatsen i Mali, bygger hela sin säkerhetspolitik på ett samarbetsvilligt Marocko och stödjer Marockos erbjudande om autonomi för Västsahara.

Oron som svenskar känner inför just dessa frågor återspeglas i Aftonbladets opinionsundersökning.

Det är naturligtvis utrikesministern fritt att spekulera lite hur som helst i frågor som ligger utanför hennes område som privatperson. Men. Folk och Försvar utgör en mycket tveksam arena för eget fritt tänkande som utrikesminister trots att jag kan anse att hennes idéer om totalförsvarsplikt är rimliga. Utrikesministern har sitt jobb att sköta, hon företräder regeringen 24 timmar per dygn med fokus på hennes ansvarsområde och förväntas fokusera på det.

Men det är kanske i detta förklaringen ligger, att den agenda som hon har inte på något sätt rimmar med det hon säger till omvärld, journalister och medborgare varför hon gärna pratar om annat.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se