Med Nattväktarstaten runt hörnet

  • Lördag 30 Jan 2016 2016-01-30
E-post 0

Ett hundratal maskerade män drabbade samman med väktare och polis i centrala Stockholm på fredagskvällen. Enligt polisens rapport ska målet med de maskerade männens samling i centrum ha varit att utsätta ensamkommande flyktingbarn för brott. De ensamkommande flyktingbarnen som driver runt i Stockholms, Göteborgs och Malmös stadskärnor är ett växande problem. Många gånger uppger de en så pass låg ålder för att de i praktiken skall erhålla straffimmunitet rapporterar såväl polis som socialtjänst.

Copyright Kjell Nilsson Måki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Måki i samarbete med Ledarsidorna.se

Samtidigt efterlyser rikspolischef Dan Eliasson, som till vardags bryr sig mer om en mördares mentala hälsa än brottsoffrens öde, fler poliser för att möta den obalans som höstens migrantström inneburit. Från att ha gjort bedömningen, senast i november, att samhällssäkerheten inte påverkats av migrationsvolymerna till dagens äskanden om förstärkning ligger det en annan galax emellan. Rikspolischefens kvaliteter har bland annat uppmärksammats på världens största engelskspråkiga nyhetsförmedlare, Mail Online, inklusive hans musikstycke “Knulla i Bankok” vilket nu måste anses ha fått sitt internationella genombrott.

I internationell media är nu Dan Eliasson, rikspolischefen, ett namn.

Då polisen valt att dölja det mesta av våldsbrotten som kan relateras till migrationen bakom kod 291 så vet bara ett fåtal om hur mycket tid som polisen idag tvingas lägga på asylboenden och liknande istället för annan brottslighet.

Om det är 10 procent eller 40 procent vet bara en handfull personer. Detta informationsvakuum har redan föranlett omfattande ryktesspridningar samt att vi i delar av landet ser hur medborgare anpassar sig. Ut i fall att. Det går idag inte att boka en kurs för jägarexamen i vissa län, alla är fulla. Än mindre bli medlem i en sportskytteklubb. Och det är nya grupper som visat ett ökande vapenintresse. Medelålders hemmafruar och nyanlända har helt plötsligt fått ett ökat intresse för ett aktivt jakt- och friluftsliv.

Vår omvärld ser på oss svenskar med viss förundran i blick och rapporterar fortlöpande om det ökande våldet. Mail Online har i tre dagar haft den svenska situationen som en av huvudnyheterna och tonen i artiklarna är en form av skräckblandad, skadeglad, förtjusning. Så sent som för två månader sedan bombarderades vår omvärld med invektiv som med att vara implicit rasistiska, främlingsfientliga eller islamofoba av regeringsföreträdare och regeringstrogna opinionsbildare på olika nivåer.

Det tryck som nu byggts upp, och som eskalerat sedan de första effekterna började märkas 2012 efter Miljöpartiets överenskommelse med Alliansen året innan. 2012 varnade bland annat Migrationsverket att de egna boenderesurserna inte räckte till samtidigt som andra myndigheter började signalera en oro för en skenande ekonomi. Något senare meddelade Arbetsförmedlingen att de inte längre klarade av etableringsuppdraget för nyanlända kommunplacerade. Under hela denna tid, fram tills nu har det kommit flera samtidigt som Kriminalvården endast klarat av att repatriera knappt 4 000 som fått avvisningsbeslut per år. Trångboddheten har därmed ökat på såväl anläggningar som hos de som som nyttjar eget boende hos släktingar.

Trångboddhet och lång väntan är sällan en bra kombination vilket ökar riskerna för att unga hamnar i kriminalitet. Trångboddheten, hos många med obearbetade trauman, på HVB-hemmen för ensamkommande har dokumenterat nu föranlett ett dödsfall. Att det reses krav på dubbelbemanning, eller komplettering med väktare, är därmed naturligt. Men inte det kommer lösa något på kort eller ens medellång sikt. Migrationsboendena är inte någon populär miljö att arbeta i utan det är i regel de yngsta väktarna som kommer ifråga för de tjänsterna. Väktarbranschen har behövt att snabbrekrytera under kort tid varför även kvaliteten och den erfarenhet som många år i yrket ger inte är densamma som hos äldre personal. Den senare gruppen vill helt enkelt inte jobba i den miljön där våld och hot om våld tillhör vardagen. Det kan inte uteslutas att den avlastning av polisen som är syftet med dubbelbemanningen eller väktarförstärkningen stannar vid att bli högst marginell. Polisen riskerar att inom överskådlig tid vara fortsatt uppbunden vid asylboendena.

Det kan inte uteslutas att vi närmar oss ett läge där Stockholmaren, Göteborgaren och Malmöiten ser ”firmornas” upprensning i stadskärnorna som välkommen. Denna upprensning, med stadsbornas goda minne har dock en baksida, när dessa ensamkommande trängts undan så kommer de bara flytta sin verksamhet samtidigt som ”firmorna” tagit över territoriet. Momentant liknar detta så som det ser ut i de områden som det grekiska ”Gyllene Gryning” kontrollerar. Deras partiaktivister har lokalt ersatt den grekiska polisen. Det långsiktiga resultatet är därmed att betrakta som ett nollsummespel. Och frågan är om vi vill ha en pöbel som mer eller mindre agerar som gatans ”folkdomstol” som snabbutreder, dömer och verkställer verkliga eller inbillade brott. Brott som de själva dessutom definierar, utan en statlig utredning eller en demokratisk parlamentarisk process innan.

Vi står inför en grekisk situation. Och oavsett om vi vill det eller inte kan många komma att tvingas in i politiska lösningar de i grunden inte tror på eller ens vill prata om idag. Nattväktarstaten lurar runt hörnet då vi snart kommer behöva alla resurser tänkas kan för att garantera person- och egendomssäkerheten hos väljarna. Alternativet? Att vi kapitulerar för autonoma medborgargarden med egna domstolar och egna agendor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se