Offensiv center

  • Onsdag 27 Jan 2016 2016-01-27
E-post 0

Under gårdagen röstade en stor majoritet i danska Folketinget ja till den omdiskuterade lag som stramar åt Danmarks migrationspolitik. Kritiken är hård, både från EU-parlamentet och människorättsorganisationer. Men Danmark är inte ensamt i Europa om regeln, Schweiz och två tyska delstater, Bayern och Baden-Württemberg, beslagtar redan kontanter och värdesaker från asylsökande. Danmark kan komma att ställas inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter som då kommer att behöva pröva ordalydelsen ”proportionellt och nödvändigt” när det kommer till konfiskering av asylsökandes tillhörigheter.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Om Sverige kommer gå efter, eller börja tillämpa femtonde paragrafen i lagen om Mottagande av asylsökande hårdare, återstår att se:

15 § Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan inkomst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning skall betala ett skäligt belopp som ersättning till Migrationsverket. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig
ersättning betalas även för detta.

Sannolikheten att Migrationsverket tillämpar detta lagrum är dock minimalt. Att även vi har denna möjlighet borde bryta nacken av den kritik som kommer komma från den postmoderna vänstern. Lagen stiftades under Göran Perssons ministär i bred politisk enighet. 

Parallellt med detta innefattade gårdagen en hel del annan dramatik. Regeringen och statsministern har vid upprepade tillfällen sagt att regeringen inte är beredd att ge EU:s gemensamma gränsskyddsstyrka Frontex utökat mandat. En linje som förespråkas av EU – kommissionen som förordar att Frontex skall kunna gå in i länder utan att fråga först för att få hejd på fyktingströmmarna.

Nu driver inrikesminister Anders Ygeman en linje om att ge Frontex utökat mandat och det blir då Sveriges linje som i praktiken lägger sig platt inför EU-kommissionens förslag. Det har han inte samrått med riksdagens EU-nämnd och detta innebär – såvida inte Stefan Löfven har ändrat sig – att Ygeman även går emot sin egen statsminister. Även Morgan Johansson, Ygemans närmaste överordnade, samt regeringspartnern Miljöpartiet har med kraft opponerat sig mot ett förstärkt och självständigt Frontex.

Det kan, i ljuset av den danska regeringens förslag samt de som diskuteras i Storbritannien  att ge asylsökande bara rätt till delar av välfärdssystemen, inte uteslutas att regeringen genom Anders Ygeman kammar kommissionen medhårs för att slippa framtida kritik om vi själva skulle vilja genomföra reformer som strider mot EU- och asylrätt eller motsvarande förslag som David Cameron luftat eller sådana som nu Danmark genomför.

Att gå kommissionen till mötes öppnar för att vi kan få dem med oss i annars tveksamma beslut. Som det danska. Beslut som mycket väl kan ligga på ritbordet redan idag. Eller som de brittiska tankarna. Ygeman ser till att vi får en skuldsedel med hög valör att lösa in i framtiden.

Att moderaterna endast KU-anmäler Ygemans handlag och inte kritiserar sakfrågan tyder på att moderaterna mycket väl kommer stödja en sådan linje och taktik gentemot EU. Moderaternas KU-anmälan skall därför ses som ett spel för galleriet eftersom det Ygeman i sak nu ser ut att genomföra ligger närmare moderaterna än miljöpartiet, vänsterpartiet samt stora delar av den postmoderna falangen i socialdemokraterna.

Anders Ygeman är vid sidan av Peter Hultqvist det statsråd som bär regeringen idag. Huruvida han spelar högt på egen hand eller om han har fler med sig, inom och utom regeringsunderlaget, lär visa sig i EU-nämnden.

Moderaternas anmälan till Konstitutionsutskottet är att betrakta som trist småkäbbel på storpolitikens avbytarbänk, den sits där moderaterna nu långtidsparkerat sig sedan valet. Moderaterna är idag långt ifrån en tongivande framåtsyftande kraft i svensk politik, inte ens mätbara i europeisk. De är utan vare sig intresse eller kompetens att göra annat än att invänta 2018. Det enda de klarar av är att peppa sig själva inför läggmatcher.

Ygeman har å sin sida, som fotbollsspelare “i det civila”, gått från att spela defensiv back till offensiv center i regeringsarbetet. Centerns uppgift är ofta att vara lagets målskytt, men spelaren kan också ha som uppgift att hålla i bollen och låta de övriga spelarna i laget flytta fram sina positioner.

En offensiv center.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se