Sannolikt osannolikt

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 22 Jan 2016 2016-01-22
E-post 0

Från den 15 februari till 15 april slutar, vid socialtjänsten i Ljusnarsbergs kommun (Kopparberg), fem fast anställda, fyra vikarier samt enhetschefen efter att ha sagt upp sig. Dessutom går en anställd i pension. Kvar blir då två socialsekretare, en kontorist samt tre anställda som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. I höstas tvingades kontoret minska sin tillgänglighet mot allmänheten för att försöka jobba i fatt ärenden de inte hunnit med. Redan då talades det om personalbrist och att kommunen utan framgång sökt efter socionomer att anställa.

Trots allt tal om en ekonomisk tillväxt, som Stefan Löfven menar väcker avund i övriga Europa, så finns inte dessa socionomer att tillgå. De är helt enkelt inte utbildade ännu. Och all tillväxt sker med lånade pengar eller besparingar på annat.

Ljusnarsbergs kommun har idag 1 137 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets system. Utöver detta har kommunen tagit emot 102 kommunplaceringar under 2015. Detta summerar upp till 1 239 nyanlända av olika kategorier. 38 av dessa var i skolpliktig ålder. Av de asylsökande framgår inte åldersfördelningen lokalt i Ljusnarsberg av tillgänglig statistik men med 1 137 asylsökande på 4 893 mantalsskrivna innebär det att 20 procent av de boende i kommunen har annat språk än svenska samt att det är oklart för kommunen hur länge dessa stannar kvar.

Ljusnarsbergs kommun är en av de kommuner som tagit emot flest asylsökande per invånare de senaste åren. Ofta utan möjlighet till egen kontroll då Migrationsverket, utan att konsultera kommunen, godkänt boenden löpande. Endast en blind och döv kan förneka att Ljusnarsbergs kommun lider hårt av undanträngningseffekterna av den förda migrationspolitiken och socialtjänsten bär tydliga tecken av att vara en lokal systemkollaps. Om än begränsad till socialtjänsten i en kommun. Fler är dock att vänta. Situationen i Hultsfred, Filipstad, Ludvika med fler orter är liknande. Bergs kommun, i Jämtland, har under 2015 tagit emot 94 ensamkommande barn och varit tvungna att anmäla sig själva till IVO. Det är bara en fråga om tid innan detta sprider sig till andra kommuner. Trrots detta mear Stefan Löfven att han inte ser någon anledning för att planera för ett tak i mottagandet från World Economic Forum i Davos.

Under nästkommande år är regeringens ambition att på något sätt komma ner i 1 000 – 2 000 i veckan. Detta skulle innebära ett tillflöde på mellan 50 000 och 100 000 på ett år. Som landar i kommuner som redan nu slutat fungera på olika sätt. Ljusnarsbergs och Bergs kommuner är bara två i mängden. De är inte, om vi skrapar på ytan, ”enskilda fall”. Och – då är inte bostadsbristen inräknad.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Hur nu Stefan Löfven avser lösa detta åt medborgarna i Ljusnarsberg med flera orter återstår att se. När till och med näringsdepartementet, Löfvens hjärtefrågor, tvingas dra ned vittnar det om något.

I det inbäddade dokumentet, svar på en fråga riktad till näringsminister Mikael Damberg, framgår att regeringen nu drar ner på anslagen för regional tillväxt. Damberg hänvisar uttryckligen till den rådande situationen i sitt svar.

Undanträngning och lokala kollapser. Vi har bara sett början på ett annat samhälle, ett samhälle vi trodde vi lämnat, om inte Löfven lyckas med ett helt osannolikt styrkelyft. Vi bör ställa oss själva frågan hur sannolikt det osannolika är. Eller om det stannar vid att det sannolikt är osannolikt.

Vill du att Ledarsidorna gräver djupare i Regeringskansliet och de olika myndigheterna? Att granska diarier och jaga skrivelser från motsträviga registratorer tar sin tid.

Alla frivilliga donationer, oavsett storlek, samt månadsabonnemang mottages med största tacksamhet och varsamhet.

 

.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se