Sitta still i båten

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 1 Jan 2016 2016-01-01
E-post 0

År 2016 kommer med en sannolikhet gränsande till visshet präglas av 2015 års systempress orsakat av trycket av asylsökande. Från en predestinerad rekordnivå på 86 000 asylsökande gjordes bedömningen att Sverige fram till 2020 hade ett behov av minst 426 000 bostäder, eller 71 000 per år, enligt Boverket. Regeringens Löfvens mål att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 räcker långt ifrån till och under 2015, fjolåret, påbörjades produktionen av drygt 40 000, eller drygt hälften av det redan från början för lågt satta målet. 86 000 asylsökande fördubblades. Trots den eskalerande bostadsbristen finns det långt ifrån tillräckligt många planer på att bygga. Antalet antagna detaljplaner har i själva verket minskat, visar en rapport från organisationen Fastighetsägarna GFR. Även för tillfälliga modulstäder rapporteras brister från såväl byggbranschen som kommuner. Idag har, enligt branschkännare, Sverige en kapacitet att producera mellan 4 000 och 6 000 modulbostäder per år. Skulle även den baltiska kapaciteten räknas in kan denna takt dubblas till cirka 10 000. Men. Det saknas mark med el, vatten och avlopp att uppföra dessa på.  I Sverige finns idag kanske tre områden som kan svälja 500 till 1 000 bostadsmoduler inom rimlig tid samt ett kanske 20-tal mindre där vatten och avloppslösningarna med viss modifiering kan färdigställas inom ett år.

Göran Eriksson porträtterar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i SvD och pekar på det faktum att 2015 års doldis, som har en förmåga att dyka upp i Istanbul respektive Ankara utanför regeringens kalendarium med jämna mellanrum för kortare eller längre besök. Kaplan förväntas nu lösa denna uppgift under Mikael Dambergs (S) ledarskap då Damberg är chef för Näringsdepartementet där bostadsfrågorna sorterar. Kaplan och Damberg förenas i mer än att tjänstgöra på samma departement. De är bägge kända politiska spelare. Dambergs huvudprioritet är, vilket alla vet, att en dag kunna bli ordförande och socialdemokratisk statsminister. Kaplan annars mest känd för att prioritera sina egna affärsintressen eller lägga sig i utrikespolitiken vilket förklarar de frekventa, och odokumenterade, resorna till Turkiet. Kaplan hade en gång i tiden dessutom samma partitillhörighet som Damberg men bytte till Miljöpartiet då han blev varse att Yilmaz Kerimo, S i Stockholms Län, blockerade hans möjligheter till en riksdagsplats för Socialdemokraterna. Kerimos stöd i exilturkiska kretsar i Stockholms län är massivt samtidigt som svårigheterna att ha två exilturkar på valbar plats till riksdagen på samma länslista är oöverstigliga. Socialdemokraterna av idag är ett utpräglat identitetsparti och det finns en rad med särintressen och identitetsgrupper som måste in innan det skulle ske.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Detta kompletteras med Mikael Dambergs kända taktik när det stormar som mest. Han sitter då “still i båten” och uppmanar samtliga i sin närhet att göra detsamma tills stormen är över. Det har fungerat väl för honom sedan åren i SSU via Stockholms läns partidistrikt och riksdagsgruppen då han, likt Kaplan, efter varje kris eller storm återfunnits på en högre nivå i respektive parti än tidigare. Det fungerar alltid väl i opposition då du inte behöver ta ansvar och har tid till annat. Men idag blåser det och Damberg, likt Kaplan, behöver ta ansvar. Ett ansvar de inte är skolade för utan sedan länge prioriterat hur de skall manövrera sig uppåt i näringskedjan.

Såväl Damberg som Kaplan är typiska “Sitt still i båten” – politiker, som hela sin karriär nyttjat kaosets dynamik, varför de idag utgör en duo som kommer mycket väl överens. Baksidan på den läggningen är att de sällan producerar något annat än egna karriärmöjligheter.

Hur dessa näringsdepartementet, där bostadspolitiken sorterar, skall möta det idag ännu större behovet är okänt. Det talas idag om nivåer på runt 700 000 bostäder de närmaste åren. Samtidigt meddelar Dagens Industri att miljöminister Åsa Romson anser att en nivå på 50 000 – 100 000 invandrare per år till Sverige alldeles för låg utan vill se en tillbakagång snarast till 2015 års utfall.

Det är inte orimligt att ställa sig själv, men även ministrarna Damberg, Romson och Kaplan en rad med frågor redan tidigt under året. Hur det är tänkt att lösa detta. Och så länge Mehmet Kaplan underpresterar ökar relevansen i att börja sätta press på hans chef, Mikael Damberg samtidigt som Åsa Romson bör svara på varför hennes partikamrat drar benen efter sig i sådan omfattning och hur den takten rimmar med hennes egen slutsats om att Sverige måste gå tillbaka till 2015 års numerärer av asylsökande. Att sitta still i båten, känt Damberg-recept på all problemlösning, kommer sannolikt inte resultera i fler bostäder.

2016 ser med andra ord ut att starta i samma kaos som 2015 slutade i. De bostadspolitiska utmaningarna kräver andra personlighetsdrag än att sitta still i båten….

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se