Strykrädda

  • Lördag 9 Jan 2016 2016-01-09
E-post 0

När regeringen överlämnade propositionen 2015/16:67,  Särskilda åtgärder vid allvarlig fara eller den inre säkerheten i landet omgärdades detta av en hel del dramatik i det interna regerings- och riksdagsarbetet. Propositionen var, och är, högst kontroversiell då den omfattar de kritiserade identitetskontrollerna vid överfarten till Danmark. Ett lagförslag av denna karaktär hotade att spräcka såväl regeringen som socialdemokraterna och miljöpartiet internt och det arbetades igenom under stor tidspress.

När den föredrogs den socialdemokratiska riksdagsgruppen så var förväntningarna att någon representant för regeringen kulle vara föredragande. Eller i varje fall närvarande. Stefan Löfven hade hela sex ministrar att välja på att föredra propositionen och svara på den socialdemokratiska riksdagsgruppens frågor och oro:

  • Margot Wallström (S) för hennes ansvar för utrikes relationer
  • Kristina Persson (S) för hennes ansvar för nordiska relationer samt att hon sitter absolut närmast statsministern i Statsrådsberedningen
  • Morgan Johansson (S) med ansvarsområdet för juridik och migration
  • Anders Ygeman (S) för hans ansvar för inre säkerhet
  • Mikael Damberg (S) för ansvaret för näringspolitiska konsekvenser i Öresundsregionen
  • Anna Johansson (S)  för infrastrukturen som broar och tåg.

Vem som helst hade accepterats av riksdagsgruppen. Vem som helst av dessa sex hade kunnat svara upp mot de frågor som hade ställts. Om de hade dykt upp. Att Mikael Damberg skulle dykt upp hade nog varit en nyhet i sig då han annars är en typisk “sitt still i båten”-politiker. Men.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Ingen regeringsrepresentant dök upp. Alls. Alla hade annat, viktigare, för sig än denna proposition som var tvungen att forceras genom det parlamentariska systemet. Propositionen föredrogs istället av gruppledaren i Justitieutskottet. Att regeringen överlåter denna proposition, den mest kontroversiella på länge, på någon annan att föredra i rädslan för kritik är uppseendeväckande. Ilskan i socialdemokraternas riksdagsgrupp blev så påtaglig att Stefan Löfven personligen var tvungen att närvara vid det nästkommande gruppmötet för att be om ursäkt.

Vi kan fundera på vad orden ansvar och mod har för innebörd för regeringen Löfven. I synnerhet för ministrarna Löfven, Wallström, Morgan Johansson, Ygeman och Damberg som alla är väldigt förtjusta i ordet ansvar när de ger sig själva beröm. Speciellt Mikael Dambergs presskontakt är väldigt mån om just självberöm.

Om inte annat så får statsministerns ständiga frånvaro nu en förklaring. Det finns uppenbarligen annat som är viktigare än att leda landet. En inställning som även helt och hållet genomsyrar minst sex, sannolikt fler, av hans ministrar. Det är inte ordet ansvar som längre kommer upp som första association när regeringen eller dess företrädare nämns. Det är ett annat ord som kommer fram först av alla.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se