Vrid om armen på Polisario

  • Söndag 10 Jan 2016 2016-01-10
E-post 0

En ny film på den kidnappade svensken Johan Gustafsson, 40, har publicerats av al-Qaida in Maghreb. Expressen / Kvällsposten har klippt videon men du kan se den som helhet här. Videon lades upp under lördagen men raderades direkt av Youtube efter cirka 500 laddningar. Ledarsidorna.se tankade dock ner en lokal kopia direkt för att allmänhet skall kunna bilda sig en egen uppfattning om allvaret i budskapet. Censur är inget som bidrar till demokratin och väl avvägda beslut.

Videon är endast drygt tre minuter lång. Klicka mitt i den svarta rutan så går videon igång.

 

Det finns några detaljer som bör lyftas fram i videon som alla är oroande.

  • Professionaliteten. Videon ligger nära i kvalitet de som produceras av ISIS / Daesh och har lite av samma bildspråk. Det är en kunnig producent som arbetat med materialet.
  • Den engelsktalande speakern talar en god engelska och har ljusare hy än tidigare presenterade speakers och är slätrakad. Detta tyder på att han glider över gränserna för att smälta in i ännu inte ockuperade samhällen så obemärkt som möjligt.
  • I talet, innan hotet framförs, vitsordar speakern att det funnits en oklarhet i vilka krav som AQiM ställer på de kidnappades hemländer. Denna signal är i grunden djupt oroande då AQiM tidigare, likt hela Al Quaida, har en klanliknande struktur som präglats av motstridiga budskap. Nu lämnas inga blottor eller tveksamheter längre och speakern uttrycker sig på ett sätt att de genomgått en inre reorganisering. En reorganisering mot den struktur som präglar ISIS / Daesh som kännetecknas av starkt hierarkisk befälsordning.
  • Budskapet, att Sverige och Sydafrika uppmanas att inte använda Frankrike som mellanhand kan inte heller misstolkas. Frankrike är ett av ISIS / Daesh primärmål i Europa på ett helt annat sätt än för AQiM.

Inalles tyder detta på att AQiM i Mali nu sakta glider över i samma beslut som Boko Haram, att svära lojalitet till ISIS /Daesh och al Baghdadi. En väsentligt hårdare nöt att knäcka än dagens situation.

Terrorledaren Yahaya Al-Hammam har bekräftat samverkan mellan AQiM och Macina Liberation Front (MLF) samt terrorgruppen Ansar al-Din och personkopplingarna till Polisario är återkommande.

Det kan dock för Margot Wallström finnas en väg framåt i detta. Men hon har inte mycket tid på sig. Margot Wallström, och det socialdemokratiska partiet, måste vrida om armen på det omhuldade Polisario. Polisario utgör idag AQiM´s viktigaste rekryterings och träningsbas i konliktområdet. Genom att förklara för sina såta vänner att Sverige och Socialdemokraterna kommer hålla inne med allt bistånd till Polisario om inte Polisario aktivt bidrar till ett frigivande. Som relationen är nu är den tämligen kravlös från Sveriges sida då vi låter Polisario komma undan med såväl slavhandel, korruption som att vara rekryteringsgrund för AQiM.

Sverige, och Margot Wallström, har verktyget att få loss Johan Gustavsson och hans sydafrikanske olycksbroder. Genom att vrida om armen på Polisario. Frågan är om vi kommer se något sådant ske, snarare kan Wallström hamna i en situation där hon istället lägger sig ännu plattare och genom kamouflerade biståndsmedel till annan part betalar ut den lösensumma som krävs. Att använda skattemedel via bulvaner i skymundan.

Det har hänt förut. Det vet jag. Och läser Margot Wallström eller kabinettssekreterare Annika Söder denna text noga vet de sannolikt ganska exakt vad jag åsyftar. Sverige, och framför allt socialdemokraterna, har en lång historia av användandet av korrumperade biståndsmottagare för att lösa denna typ av situation med en alltmer solkig helgongloria kvar inför hemmaopinionen.

Så vad väntar vi egentligen på? Är det inte dags att nu pröva Polisario en gång för alla? Om de är alla goda krafters moder? Är det inte dags att sluta betala ut bistånd, som ändå förskingras, utan motprestation i form av en frigiven Gustavsson?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se