Bortom Grekland

  • Lördag 20 Feb 2016 2016-02-20
E-post 0

Trots alla insatser i Malmö – arbetsmarknaden är stängd för många flyktingar. Sydsvenskans rapporterar om siffror som visar att 64 procent fortfarande utan jobb efter tio år. Dessa siffror återspeglas i statistiken för försörjningsstödet där Malmö ligger i absolut topp med 257 kronor i utbetalt försörjningsstöd per invånare i jämförelse med rikssnittet 87 kronor för november 2015.

Att det är de utrikesfödda som står för merparten är ställt utom allt tvivel, 7 290 personer födda utomlands erhöll under månaden försörjningsstöd jämfört med 2 626 inrikes födda. I det mer välmående Vellinge var summan 12 kronor i försörjningsstöd utslaget per invånare och en omvänd relation. 38 inrikesfödda hushåll samt 13 utrikesfödda. Vellinges motstånd till att ta emot nyanlända är väl känt sedan tidigare och skälen är uppenbara. Malmö, Helsingborg och Landskrona förenas i att ha kommunala budgetar som skenat de senaste åren samt stora problem med arbetsmarknadsetableringen för nyanlända. Städerna präglas av segregation och det räcker med en kort tur till Öster i Landskrona, eller motsvarande områden i Helsingborg eller Malmö för att förstå hur långt det gått.

Malmö är dessutom Sveriges tredje största stad, med 318 107 invånare vid utgången av 2014 hade man dock Sveriges sjunde lägsta inkomster, 207 096 kronor per år som median att jämföra med riket som låg på 252 774 kronor. Malmö hade 2014 den tredje högsta öppna arbetslösheten i Sverige som låg på 15 procent. För att få runt ekonomin erhöll Malmö 2014 drygt 4,4 MDR SEK i kommunalt utjämningsstöd. Vi kan fundera något på om Malmös status om det vore ett bolag, eller kanske ett land. Malmös ekonomi är ”bortom Grekland”.

Den första mars kommer de nyanlända tvångsfördelas över landet för att uppnå en jämnare fördelning. Alla inser att orter som Malmö, Helsingborg och Landskrona nu i praktiken är förlorade städer. Det tidigare motståndet som fanns bröts med lagstiftning och vi kan ha synpunkter på detta men nu står många kommuner, som tidigare ”hållit bort” mottagandet inför stora förändringar. Alla Sveriges kommuner står nu inför mer storskaligt mottagande samtidigt som de enda kommuner som har erfarenheter av storskaligt mottagande inte kan visa upp någon ljusare bild eller några goda erfarenheter. Det saknas fortfarande bostäder i hela landet, det saknas lärare och på flertalet orter fungerar socialtjänsten endast hjälpligt, i en fjärdedel av kommunerna i Västra Götaland bryter kommunerna dagligen mot bland annat Skollagen och Socialtjänstlagen på grund av resursbrist. Arbetsmarknaden är dessutom, för det stora flertalet av de nyanlända, minst åtta år bort. Det är inte de med adekvat utbildning som har svårt att komma in, det är den stora majoritet av de som saknar arbetsmarknadsadekvat kompetens som är utmaningen. En utmaning ingen har något svar på .

De lyckosamma projekt som publiceras i media är alla mottaganden i liten skala. Någon har fått en ny väninna, några arrangerar kulturaftnar med mat och musik, i någon kommun har några nyanlända fått ta över en gård som legat i träda och odlar ekologiska grödor med finansiellt stöd från kommunen. Några har börjat arrangera skridskoskola en dag i veckan och några andra har startat ett fotbollslag. Ingen kommun har idag några klara idéer om vad som skulle kunna vara ”best practice”, de erfarenheter som finns storskaligt mottagande finns i Malmö, Helsingborg och Landskrona. Ingen kommunledning vill idag utveckla sina kommuner till att bli nya Malmö, nya Helsingborg och nya Landskrona. Och politikerna i dessa städer? Trots utvecklingen har de fått väljarnas förtroende år efter år. Det finns inget politikområde som du kan misslyckas så mycket med men ändå få nytt förtroende för.

Den första mars i år vänder vi blad till ett nytt kapitel i Sveriges historia om migrationspolitikens landvinningar. Ett kapitel som kommer handla om hela Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se