Lösenordsskyddad: Det skymmer

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 14 Feb 2016 2016-02-14
E-post 0

En person har dödats och ytterligare tre skadats i Ljusne utanför Söderhamn. Ett stort bråk uppstod i ett område där Migrationsverket hyr lägenheter. En person har gripits och ytterligare tre har tagits in för förhör. Polisen larmades på lördagkvällen om ett stort bråk mellan flera personer vid en adress i Ljusne utanför Söderhamn. Några av lägenheterna hyrs av Migrationsverket, som dock inte ska ha någon personal på plats rapporterar bland annat SVT.

Migrationsverkets enhetschef vid mottagningsenheten i Söderhamn, Lars Ulander, uppger att det verkar vara ett bråk mellan olika nationaliteter som har urartat. Beredskap finns att ordna boende på annat håll för de som eventuellt evakueras från lägenheterna.

Händelserna den senaste tiden sätter ljuset på ett problem som varit känt under en längre tid. På Migrationsverkets olika boenden blandas etniska, religiösa och kulturella identiteter och nationaliteter. De har ofta med sig inbördes konflikter från ursprungsländerna. Det är inte ovanligt att en syrier vägrar dela hygienutrymmen med asylsökande från Nordafrika. Det är ingen hemlighet att kristna asylsökande känner sig lika utsatta som lande de flytt från.

Vad som är mer okänt är att Migrationsverket även blandar personer som fått asyl,  med sådana som väntar på beslut samt med sådana som fått ett laga kraft vunnet avvisningsbeslut på sig. Inte sällan är dessa boenden lägenheter insprängda i bostadsområden.

Ur ett integrationsperspektiv är detta en bra lösning om alla boende hade erhållit någon form av uppehållstillstånd men som det är idag är det en lösning som bäddar för oroligheter.

Söderhamn är, ur detta perspektiv, intressant att granska vidare. Söderhamn är en av de orter där Svenska Motståndsrörelsen under senare år ökat sin aktivitet. En aktivitet som innefattar flygbladsutdelning, uppsättande av klisterlappar, sjävlförsvarsträning samt gatupatruller organiserade ur det lokala ”nästet”. Just ”självförsvarsträningen” andas en hel del annat än just försvar. Ett av de grundläggande momenten är ”slag mot mål i rörelse” som prioriteras före blockeringar. SMR är nu mer aktiva över hela landet än tidigare och fyller mycket medvetet de hål i små och medelstora tätorter där polisen inte längre har resurser. Men även ”Näste 1”, Stockholm, och ”Näste 2”, Göteborg, uppvisar ökad aktivitet.

Nordfronts hemsida är tydlig för den intresserade om vad som nu väntar runt hörnet. Klas Lundh, SMR obestridde ledargestalt, markerar bland annat mycket tydligt mot Sverigedemokraternas högerfalang att han inte är intresserad av deras engagemang om de inte fullt ut accepterar SMR aktivistiska praktik. Han deklarerade 2011 att

Till skillnad från SD är Motståndsrörelsen en revolutionär nationalsocialistisk organisation.

Något som inte har förändrats utan ligger kvar på hemsidan som hugget i sten.

Vidare kommuniceras ett upprop för stöd till de polska byggnadsarbetare som utgjort någon form av grupp som genomfört attacker mot personer med utomnordiskt ursprung. Att polacker engagerat sig för SMR sak är ingen slump. Att de baltiska staterna, inklusive Polen, under andra världskriget var särskilt behjälpliga i Förintelsen är ingen hemlighet. Idag beräknas antalet polska judar uppgå till 3 200 som öppet bekänner sig till sin tro. 3 300 000 judar, eller 10 procent av den polska befolkningen innan andra världskriget, slutade sina dagar på platser som Treblinka, Sobibor, Chelmo och Auschwitz. Men bara för att den siste juden gick upp i rök försvann inte den underliggande antisemitismen utan vars hjälp Hitler aldrig hade kunnat uppnå detta resultat. De polska resultaten överglänste till och med de tyska i förintelsetermer. Både i absoluta och relativa tal.

Den utveckling vi ser nu mer öppet i Sverige är inget att skratta åt eller förminska genom att peka finger mot ”korkade polska gästarbetare” vilket en del bilder som distribueras på Facebook visar på. Den kulturrelativistiska vänstern möter denna kraft med samma medel som de mötte Sverigedemokraterna med 2002 och framåt. Med känt resultat. Det kan komma att bli ett skratt som sannolikt inom en snar framtid kan fastna i halsen om det vill sig illa. Om inte inrikesminister Anders Ygeman snabbt kan förtäta antalet poliser i yttre tjänst. Det måste ske nu och inte om tre år. En polisman har en leveranstid från nyantagen till examinerad på tre år. Samt, inte minst, att migrationsminister Morgan Johansson kommer tillrätta med de inbyggda oroshärdar på Migrationsverkets boende som hans politiska släpphänthet bäddat för.

De som följer bland annat Nordfront har dessutom kunnat se ett skifte i språket under de senaste nio månaderna. Mer vårdat, mer fokus på försvar av någonting än en attack mot något  En retorik som Klas Lundh med stab arbetat medvetet med. De vet att Sverigedemokraternas framgångar och samhällsutvecklingen i allmänhet med långa rycktider och för få poliser i glesbygd öppnat ett fönster för rekrytering och en politisk position till höger om Sverigedemokraterna. SMR polerar ytan men under den vilar fortfarande samma kraft och övertygelse.

En politisk övertygelse som inte förändrats på något sätt utan som bara väntar på rätt tillfälle. En kraft där valdagar spelar mindre roll och där våld är ett naturligare uttrycksmedel än ord.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se